ก.แรงงาน ระบุประเทศชั้นนำ ใช้ AI แทนแรงงานมนุษย์มากขึ้น ยันไม่นิ่งนอนใจวางนโยบายรับมือ

กระทรวงแรงงาน เผยไทยยังไม่มีการปลดคนงานออกจากการนำหุ่นยนต์มาใช้ แต่ก็ไม่ทราบในอนาคตจะปลดครั้งใหญ่หรือไม่ ยันไม่นิ่งนอนใจเตรียมการด้านนโยบาย สร้างความร่วมมือพัฒนาทักษะของแรงงานที่ตอบโจทย์เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป

เพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน 

19 เม.ย.2561 กระทรวงแรงงาน รายงานว่า วันนี้ เพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการด้านแรงงาน เรื่อง "เปิดบ้านเปิดใจ เมื่อเทคโนโลยี AI สะเทือนตลาดแรงงานโลก : แรงงานไทยจะเป็นอย่างไร" ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร โดยกล่าวว่า ยุคนี้เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางสังคมและเทคโนโลยี ประเทศชั้นนำในโลกยุคปัจจุบันล้วนแต่อยู่บนพื้นฐานของการใช้ระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือที่เรียกว่า AI เข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์มากขึ้น เช่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ เยอรมนี และญี่ปุ่น เป็นประเทศที่มีจำนวนหุ่นยนต์ต่อแรงงานในภาคอุตสาหกรรมสูงสุดในโลก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกำลังจะส่งผลอย่างยิ่งต่อการทำงานในอนาคต และเป็นเรื่องที่สร้างความท้าทายให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการเตรียมรับมือกับคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยได้นำเสนอรายงานผลวิจัยว่า ในปี 2016 การใช้หุ่นยนต์ในประเทศไทยถึงร้อยละ 50 กระจุกใน 3 อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนในเครื่องจักรสูง ได้แก่ รถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มเคมีภัณฑ์และพลาสติก เนื่องจากหุ่นยนต์ช่วยได้ในลักษณะงานที่มีระเบียบ แบบแผน งานทำซ้ำ ประหยัดต้นทุนโดยไม่ต้องจ้างแรงงานที่มีค่าจ้างแรงงานที่สูง ช่วยงานที่เสี่ยงต่ออันตรายสำหรับแรงงาน โดยหุ่นยนต์กว่าร้อยละ 90 ทำงานเชื่อมเหล็ก และใช้หุ่นยนต์ทำงานที่นอกเหนือไปจากความสามารถที่คนจะทำได้ เช่น การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดเล็กที่มองด้วยตาเปล่าไม่ได้ รวมถึงบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระบุว่า การขาดแคลนแรงงานทักษะเป็นปัญหาหลัก มีปัญหารุนแรงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมถึง 3 เท่า ขณะที่อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ เช่น ผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย หรือกระดาษ เป็นกลุ่มที่คาดว่าหุ่นยนต์จะมาแทนที่ได้ช้า เนื่องจากมีข้อจำกัดทางด้านความสามารถของสมองกล

“ที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่มีการปลดคนงานออกจากการนำหุ่นยนต์มาใช้ แต่ก็ไม่ทราบได้ว่าจะมีการปลดคนงานครั้งใหญ่ในอนาคตหรือไม่ ซึ่งไทยไม่สามารถนิ่งนอนใจกับกระแสนี้ได้ อีกทั้งไทยมีศักยภาพในการนำหุ่นยนต์มาใช้ และต้นทุนของหุ่นยนต์จะปรับลดลงพร้อมเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น ผู้ประกอบการอาจใช้หุ่นยนต์มาแทนที่คนทำงาน ซึ่งในเรื่องนี้กระทรวงแรงงานไม่ได้นิ่งนอนใจ และให้ความสำคัญในการเตรียมการด้านนโยบาย เพื่อเตรียมพร้อมรับมือในสถานการณ์นี้ ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาทักษะของแรงงานที่ตอบโจทย์เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ซึ่งถือเป็นภารกิจโดยตรงของกระทรวง และเพื่อความชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกันจะต้องอาศัยความคิดของทั้ง ๓ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคแรงงาน เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้จากการสัมมนาไปใช้ในการกำหนดนโยบายและแนวทางการทำงานของกระทรวงแรงงานได้อย่างตรงจุด ตรงประเด็น และตรงกับความต้องการของทุกภาคส่วนนำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจตามกลไกประชารัฐต่อไปในอนาคต” เพชรรัตน์ฯ กล่าว 

เตรียมจัดงานวันแรงงาน 1 พ.ค.นี้

ขณะที่ วรานนท์ ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2561 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี ผู้แทนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานกำหนดจัดงานวันแรงงานแห่งชาติในวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี เพื่อรำลึกถึงความสำคัญและคุณประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจงานวันแรงงานแห่งชาติในปีนี้ อาทิ ภาคเช้า เวลา 07.15 น.พิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 9 รูป โดย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน ณ ปะรำพิธี บริเวณราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนามม้านางเลิ้ง) จากนั้นเวลา 09.45 น.จะมีการเคลื่อนริ้วขบวนเทิดพระเกียรติ ริ้วขบวนกระทรวงแรงงาน และริ้วขบวนของผู้ใช้แรงงานไปยังบริเวณสถานที่จัดงาน จากนั้น เวลา 14.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ กล่าวสุนทรพจน์ต่อผู้ใช้แรงงาน รับข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ.2561 และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

นอกจากนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น  สำนักงานประกันสังคมให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นกับโรงพยาบาลในเครือข่ายสำนักงานประกันสังคม จับฉลากมอบรางวัลให้แก่ผู้มาร่วมงาน  เป็นต้น  รวมทั้งชมการแสดงบนเวทีจากศิลปินชื่อดัง โดยบริษัท แกรมมี่ โกลด์ จำกัด  ทั้งนี้ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จะเป็นประธานการแถลงข่าวรายละเอียดการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2561 ในสัปดาห์ต่อไป

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์