ต้องมีคนรับผิดชอบ 'ศรีสุวรรณ' จี้ลงโทษ กก.สรรหา กสทช. หลัง สนช.โหวตล้มกระดานแคนดิเดต

ศรีสุวรรณ จรรยา ออกแถลงการณ์จี้ลงโทษกรรมการสรรหา กสทช. หลัง สนช.โหวตล้มกระดานแคนดิเดต 'ผู้จัดการ' ปล่อยคลิปเสียง ปมล้มกระดาน กสทช. อ้างนายกฯ ไม่แฮปปี้ ด้าน ประวิตร ปัดประยุทธ์ สั่งโหวตคว่ำ ขณะที่ ประธาน สนช.ตั้งกก.สอบ

20 เม.ย.2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย แจ้งว่า ทางสมาคมองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เรื่อง ขอให้ลงโทษกรรมการสรรหา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เดิมและขอให้เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด โดยระบุถึง ตามที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีมติไม่พิจารณาผู้สมควรได้รับเลือกเป็น กสทช. ที่คณะกรรมการสรรหาได้เสนอรายชื่อมา 14 คนเมื่อวันที่ 19 เม.ย.ที่ผ่านมา เนื่องจากมีผู้ถูกเสนอชื่อเกินกว่าครึ่งที่มีปัญหาด้านคุณสมบัติและความประพฤติและมีลักษณะต้องห้ามนั้น

กรณีดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความด้อยประสิทธิผลของคณะกรรมการสรรหา กสทช.ชุดที่ผ่านมาว่า ไม่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแต่ละท่านตามที่มาตรา 6 ประกอบมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 บัญญัติ ดังนั้น เมื่อจะได้มีการสรรหาผู้สมควรได้รับเลือกเป็น กสทช.ชุดใหม่ เพื่อเสนอให้ สนช.พิจารณาเลือกอีกครั้ง ดังนั้นกรรมการสรรหาฯ 6 ใน 7 คนไม่ควรเป็นกรรมการคนเดิม เพราะตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.กสทช.2553 จำนวน 6 คนที่มาจากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้พิพากษาในศาลฏีกา ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด กรรมการ ป.ป.ช. กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดินนั้น กฎหมายกำหนดให้แต่ละหน่วยงานคัดเลือกกันเองใหม่ได้ ส่วนกรรมการสรรหาฯลำดับที่ 7 เป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นโดยตำแหน่งจึงต้องละเว้นไว้ แม้ว่าในการประชุมเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร กสทช.รอบที่ผ่านมา ผู้ว่า ธปท.มักจะขอตัวออกมาจากที่ประชุมการรับฟังวิสัยทัศน์ ซึ่งอาจผิดระเบียบก็ตาม

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงใคร่ขอเรียกร้องมายังต้นสังกัดหน่วยงานที่จะส่งตัวแทนทั้ง 6 หน่วยงานหรือองค์กรมาเป็นกรรมการสรรหา กสทช.รอบใหม่ ได้โปรดพิจารณาคัดเลือกตัวแทนคนใหม่ที่มีความตั้งใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของมาตรา 6 ประกอบมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.กสทช. 2553 เพื่อมาดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับเลือกเป็น กสทช. ชุดใหม่ ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายแทนโดยเร็ว เพื่อไม่ให้ประเทศชาติขาดโอกาสในการพัฒนาและบริหารกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยกรรมการสรรหาฯ เดิมควรแสดงสปิริตไม่มาทำหน้าที่นี้อีก และควรพิจารณาลงโทษบุคลากรของตนที่เคยไปเป็นกรรมการสรรหา กสทช. ชุดที่ทำให้ สนช.คว่ำทั้งกระดานนั้นด้วย จึงจะชอบในยุคของการปฏิรูปประเทศนี้ด้วย ส่วนบุคลากรที่ทำงานใน กสทช.ชุดรักษาการนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษา อนุกรรมการ คณะทำงาน รวมทั้งฝ่ายบริหารสำนักงาน ไม่ควรที่จะมาสมัครหรือส่งนอมินีมาสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกอีกในรอบใหม่นี้ เพราะจะขาดคุณสมบัติทั้งหมดตั้งแต่ต้นแล้ว หากยังดื้อที่จะสมัครใหม่ สมาคมฯก็จะทำหน้าที่ร้องเรียนหรือสอยในเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามต่อไป

MGR Online ปล่อยคลิปเสียง ปมล้มกระดาน กสทช. อ้างนายกฯ ไม่แฮปปี้ 14 แคนดิเดต

วานนี้ MGR Online รายงานด้วยว่า 18 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) เพื่อกลั่นกรองวาระเข้าที่ประชุมใหญ่ สนช. ซึ่ง MGR Online ระบุว่า ผู้สื่อข่าวได้รับคลิปบันทึกเสียงที่ระบุว่า เป็นบรรยากาศการประชุมวิป สนช.ดังกล่าว 

โดยช่วงหนึ่ง คนในที่ประชุมได้กล่าวว่า “ผมได้รับการประสานในวันหยุดว่า ท่านนายกฯ ท่านไม่แฮปปี้กับผู้ที่สรรหามาทั้งหมดทั้ง 14 คน ท่านต้องการใช้อำนาจที่ท่านมีอยู่ ยกเลิกพวกนี้ทั้งหมด ... ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ กสทช.มีเยอะเหลือเกิน กลายเป็นว่าหากพวกนี้ได้เข้าไป ที่จะตามคือที่ปรึกษาต่างๆ ที่อาจจะตั้งผู้ที่ครบวาระหลับเข้ามาเป็นที่ปรึกษา”

ก่อนที่จะมีเสียงสมาชิกแสดงความเห็นด้วยว่า จากรายชื่อที่ผ่านเข้ามา ทำไปทำมาเหมือนพวกมาฟีย ก๊วนเดิมกันทั้งนั้น หลายคนก็มีผลประโยชน์ทับซ้อนชัดเจน

จากนั้นที่ประชุมก็ได้อภิปรายหาทางออก ด้วยว่าได้มีการนัดหมายการลงมติไว้แล้วในวันที่ 19 เม.ย. แต่เหตุผลที่อ้างถึงนายกฯนั้น คงนำมาใช้อ้างอิงเพื่อล้มการลงมติ หรือเลื่อนการลงมติออกไปได้ จึงสรุปว่าอย่างไรก็ตามต้องมีการทำรายงานสรุปส่งให้กับนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช.ตามขั้นตอนต่อไป

โดยในช่วงท้ายคนในที่ประชุมรายเดิมก็ระบุว่า “ท่านประธานได้รับเอกสารของเราแล้ว ท่านก็จะทำตามอำนาจหน้าที่ของท่าน ท่านก็จะนำเรียนนายกฯ ก็เป็นเรื่องของนายกฯ ที่จะออกคำสั่งให้ยกเลิกอะไรก็ว่ากันไป นั่นคือสิ่งที่ท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้คณะของเราทำรายงานถึงท่าน จะเห็นว่าข้อความที่ออกมาในไลน์ ท่านบอกว่า คอยรายงานของเราอยู่ ว่าจะบรรจุหรือไม่บรรจุ ท่านก็ยังมีเวลาที่จะคุยกับท่านนายกฯ ... ถ้าเราเสนออันนี้ไป แล้วนายกฯ มีคำสั่งอะไรออกมา ก็จบหมดเรื่องของเรา ถ้าท่านนายกฯ สั่งท่านประธานว่า ท่านไม่ยุ่งด้วยแล้ว ก็ต้องเป็นเรื่องของเรา แต่เราจะเอาเหตุผลอันนี้แจ้งที่ประชุมคงไม่ได้”

ประวิตร ปัดประยุทธ์ สั่งสนช.โหวตคว่ำสรรหา กสทช.

ขณะที่วันนี้ สำนักข่าวไทย รายงานว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีที่ สนช. โหวตคว่ำการสรรหา กสทช. ทั้ง 14 คน โดยมีการเผยแพร่คลิปเสียงจากที่ประชุมคณะกรรมธิการสามัญทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมของบุคคลที่สมควรได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการ กสทช. ที่อ้าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไม่พอใจบุคคลที่เข้ารับการสรรหาจำนวน 8 คน จาก 14 คน ว่า ไม่มีใครไปสั่ง สนช. ที่มีจำนวนกว่า 200 คนได้ คงเป็นเรื่องที่พูดกันไปเอง ทำเอง แล้วมาโยนให้คนอื่น ส่วนกระบวนการสรรหา กสทช.ใหม่ ก็ เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับที่ รัฐธรรมนูญได้เขียนไว้

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า ตนไม่รู้ว่าเสียงในคลิปเป็นเสียงของใคร และส่วนตัวก็ไม่จำเป็นต้องชี้แจง

ประธาน สนช.ตั้งกก.สอบคลิป

สำหรับ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช.นั้น เขากล่าวยืนยันว่า ไม่ใช่คลิปที่เกิดในที่ประชุมคณะกรรมาธิการสามัญทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมของบุคคลที่สมควรได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ เนื่องจากคณะกรรมการสรรหา ทำงานเสร็จเรียบร้อยนานแล้ว ซึ่งขณะนี้ สนช. อยู่ระหว่างการพิจารณาตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายหลังจากที่มีการแอบอ้างคลิปเสียงดังกล่าว จะดำเนินการอย่างเร็วที่สุด เพื่อให้เกิดความชัดเจน 
 
ประธาน สนช. กล่าวว่า ตนได้ดูคลิปดังกล่าวเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่ใช่คลิปเสียงในที่ประชุมวิป สนช. อย่างแน่นอน เพราะวันนั้นมีการประชุม 2 เรื่อง คือเรื่องที่มีการฟ้องร้อง สนช.และเรื่องที่มีการรายงานการทำงานของคณะกรรมาธิการสามัญทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ซึ่งไม่มีการกล่าวอ้างถึงนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใด และไม่มีการพูดถึงข้อความในคลิปดังกล่าวด้วย ตนจึงไม่ทราบว่าคลิปดังกล่าวเกิดขึ้นที่ใด ต้องรอการตรวจสอบรวมถึงจะตรวจสอบข้อมูลผู้เผยแพร่คลิปเสียงดังกล่าว ที่มีการพาดพิงคณะกรรมการสรรหาฯ และประธานศาลฎีกา ซึ่งถือเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ จึงต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ หากเป็นข้อมูลเท็จก็ถือว่าเป็นความผิด
 
ส่วนที่ สนช. มีมติไม่เลือก กสทช.นั้น นายพรเพชร กล่าวว่า ขอให้กลับไปติดตามเหตุผล ที่ได้เผยแพร่ผ่านทีวีรัฐสภา มีการให้รายละเอียดไว้ชัดเจนแล้ว เพราะหากตนพูดอีกข้อมูลจะไม่ครบถ้วน

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์