กสม. มีมติตั้งคณะทำงานตรวจสอบรายงานสิทธิมนุษยชนประจำปีของรัฐบาลสหรัฐฯ

ที่ประชุม กสม. ตั้งคณะทำงานติดตามและเฝ้าระวังการรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในไทย ตรวจสอบกรณีกระทรวงการต่างสหรัฐฯ เผยแพร่รายงานการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน

24 เม.ย. 2561  สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สนง.กสม.) แจ้งว่า วัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวว่า ที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ 14/2561 ในวันนี้ ได้มีมติแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและเฝ้าระวังการรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย โดยมีเลขาธิการ กสม. เป็นประธาน เพื่อดำเนินการตรวจสอบกรณีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศต่าง ๆ ประจำปี ค.ศ. 2017 ว่า มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมอย่างไรหรือไม่

วัส กล่าวว่า การดำเนินการข้างต้นเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา 247 (4) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (4) ประกอบมาตรา 44 บัญญัติว่า เมื่อความปรากฏต่อ กสม. ไม่ว่าโดยทางใดว่ามีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม กสม.ต้องตรวจสอบและชี้แจงหรือจัดทำรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องของสถานการณ์นั้นโดยไม่ชักช้า ซึ่งเมื่อ กสม. ดำเนินการแล้วเสร็จจะได้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปพร้อมทั้งจัดทำเป็นรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศประจำปีเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีด้วย

“มาตรา 215 ของรัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรององค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นซึ่งรวมถึง กสม. มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย โดยที่การปฏิบัติหน้าที่และการใช้อำนาจขององค์กรอิสระต้องเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ ดังนั้นเมื่อต้องปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจที่รัฐธรรมนูญและ พ.ร.ป.กสม. บัญญัติไว้นั้น กสม. ย่อมต้องชี้แจงหรือรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องซึ่งเป็นอยู่หรือเคยเกิดขึ้นในประเทศไทย มิได้เป็นการปกป้องหน่วยงานหรือองค์กรใด หรือเป็นกระบอกเสียงหรือกลไกประชาสัมพันธ์ให้กับรัฐบาล รวมทั้งมิได้ขาดความเป็นอิสระหรือสูญเสียความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด”  ประธาน กสม. กล่าว 

วัส กล่าวด้วยว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา กสม. ได้มีมติเห็นชอบออกคำชี้แจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ 1/2561 กรณีการรายงานสรุปสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยขององค์กรฮิวแมนไรท์วอทช์ ประกอบด้วย 1.รายงานสรุปสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลก ครั้งที่ 28 ประจำปี ค.ศ. 2018 และ 2.รายงานโซ่ที่ซ่อนไว้ ซึ่ง กสม. พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยบางส่วนซึ่งไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม รวม 7 ประเด็น (รายละเอียดดูได้ที่ https://bit.ly/2HnDcZL) คำชี้แจงฉบับนี้นับเป็นผลการดำเนินการตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกต้องของรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญและ พ.ร.ป.กสม. บัญญัติไว้เป็นกรณีแรก

 

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์