กสม. แจงไม่ได้ปกป้อง รบ.ไทย ปมตั้งคณะทำงานสอบรายงานสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลสหรัฐฯ

สำนักงาน กสม. แจง การแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบรายงานสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลสหรัฐฯ  เป็นหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย ยืนยันมิได้ปกป้องรัฐบาลไทยหรือขาดความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่

 
26 เม.ย.2561 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สนง.กสม.) แจ้งว่า สืบเนื่องจากกรณีที่ สนง.กสม. เผยแพร่ข่าวที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร มีมติแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและเฝ้าระวังการรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย โดยมีเลขาธิการ กสม. เป็นประธาน เพื่อดำเนินการตรวจสอบกรณีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเผยแพร่รายงานการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศต่าง ๆ (รวมทั้งประเทศไทย) ประจำปี ค.ศ. 2017 และมีการเผยแพร่คำชี้แจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ 1/2561 กรณีการรายงานสรุปสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศขององค์กรฮิวแมนไรท์วอทช์ เป็นกรณีแรก กระทั่งมีเสียงสะท้อนว่า กสม. ไม่ได้ทำหน้าที่ในการปกป้องสิทธิมนุษยชนของประชาชนในการตรวจสอบรัฐบาล แต่กลับดำเนินการตรวจสอบผู้จัดทำรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเสียเองนั้น

สนง.กสม. ขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้ 1. การแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและเฝ้าระวังการรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ของ กสม. เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (4) และ พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (4) และมาตรา 44 ซึ่งกำหนดให้ กสม. มีหน้าที่และอำนาจในการชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม  การแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบรายงานการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จึงเป็นการทำหน้าที่ของ กสม. ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว มิใช่การตรวจหาความผิดของผู้จัดทำรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

2. ที่ผ่านมาในระหว่างที่มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน กสม. มีความห่วงกังวลในประเด็นหน้าที่และอำนาจในการชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมว่าอาจเป็นปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของ กสม.   แต่ผู้มีอำนาจในการร่างรัฐธรรมนูญยืนยันให้ กสม. ทำหน้าที่นี้ เมื่อมีการตรารัฐธรรมนูญ 2560 ออกใช้บังคับแล้ว กสม. จึงดำเนินการเสนอให้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กสม. ให้ กสม. ดำเนินการตรวจสอบก่อนชี้แจงหรือจัดทำรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องจนเป็นผลสำเร็จ  เมื่อกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ฯ เผยแพร่รายงานการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี ค.ศ. 2017 ดังกล่าว กสม. ย่อมต้องตรวจสอบก่อนว่ารายงานการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศไทย มีความถูกต้องหรือเป็นธรรมหรือไม่อย่างไร แล้วจึงชี้แจงหรือรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยมิได้เป็นการปกป้องหน่วยงานใด หรือเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ให้กับรัฐบาลไทย รวมทั้งมิได้ขาดความเป็นอิสระหรือสูญเสียความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด

3. กสม.ให้ความเคารพต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและยินดีรับฟังข้อท้วงติงต่าง ๆจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพตามที่กฎหมายกำหนดและที่สังคมคาดหวัง แต่ขอให้ผู้ท้วงติงได้โปรดอย่าด่วนสรุปและตัดสินว่า กสม. ทำงานเพื่อคนใดหรือกลุ่มใดเพียงเพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตน

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์