ทันตแพทยสภาชี้หมอฟันรีวิวสินค้า ทำในนามวิชาชีพ หากเกิดความเสื่อมเสียถือว่าผิดจรรยาบรรณ

นายกทันตแพทยสภาเผย หมอฟันที่ไปรีวิวสินค้าความงามหรือสินค้าอื่นๆ หากกระทำในฐานะวิชาชีพและเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์วิชาชีพ ถือว่าผิดจรรยาบรรณตามข้อบังคับทันตแพทยสภา

ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา

3 พ.ค.2561 รายงานข่าวแจ้งว่า ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา กล่าวถึงกรณีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครื่องสำอาง ทางสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง น่าเชื่อถือ หรือบุคลากรทางการแพทย์เข้าไปเกี่ยวข้องว่า ในส่วนของวิชาชีพทันตกรรมนั้น หากมีทันตแพทย์โฆษณาหรือรีวิวสินค้าความงาม จะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรมหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่ว่า ทันตแพทย์ที่รีวิวสินค้านั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าความงามหรือสินค้าอื่นๆ หากกระทำในฐานะวิชาชีพและเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของวิชาชีพ ถือว่าผิดจรรยาบรรณปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2538 ซึ่งมีทั้งสิ้น 6 หมวด คือ

หมวด 1 ว่าด้วยความประพฤติทั่วไปของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม

หมวด 2 ว่าด้วย การประกอบวิชาชีพทันตกรรม

หมวด 3 ว่าด้วย การโฆษณาการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

หมวด 4 ว่าด้วย การปฏิบัติต่อผู้ร่วมวิชาชีพ

หมวด 5​ ว่าด้วย การปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน

หมวด 6 ว่าด้วย การทดลองในมนุษย์

นายกทันตแพทยสภา กล่าวต่อว่า ข้อบังคับดังกล่าวนี้ มุ่งเน้นดูแลการประกอบวิชาชีพทันตกรรมและการกระทำที่เกี่ยวข้องกับทางทันตกรรมเท่านั้น ดังจะเห็นได้จากหมวด 2, 3, 4, 5 และ 6 ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทันตกรรม สำหรับประเด็นการรีวิวสินค้าความงามที่ดูเหมือนจะเป็นการโฆษณาสินค้าความงามก็เป็นสินค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับทันตกรรม ดังนั้นการรีวิวจึงไม่ขัดต่อจรรยาบรรณในหมวด 3 ของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม

แต่อย่างไรก็ตาม จรรยาบรรณในหมวด 1 ความประพฤติทั่วไปของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ข้อ 2 ระบุว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ต้องไม่ประพฤติหรือกระทำการใดๆ อันเป็นเหตุเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพทันตกรรม”และ ข้อ 3 “ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ต้องดำรงตนในสังคมโดยธรรม เคารพและปฏิบัติตามบรรดาบทกฎหมายของประเทศ” ดังนั้น ต้องดูว่า การรีวิวสินค้าความงามดังกล่าวผิดกฎหมายหรือไม่ หากตำรวจสั่งฟ้องและศาลพิพากษาว่ามีความผิด ก็ต้องพิจารณาต่อว่า การไปรีวิวสินค้าไปในนามส่วนตัว หรือเป็นการทำในฐานะวิชาชีพ และเป็นเหตุเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพทันตกรรมหรือไม่

ทพ.ไพศาล กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ คำว่า “เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพทันตกรรม” มีความหมายว่า มาตรฐานความประพฤติที่วัดจากการพิจารณาความเสื่อมเสียที่จะเกิดขึ้นแก่ส่วนรวมของวิชาชีพทันตกรรมเป็นหลัก ทั้งนี้ถือว่าผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม เป็นผู้มีเกียรติ จะต้องประพฤติให้สมกับความไว้วางใจจากประชาชน และต้องรักษาขื่อเสียง เกียรติคุณแห่งวิชาชีพ

“หากไม่พบว่าทำให้เสื่อมเสียก็ยกคำร้องไป แต่หากพบว่าเสื่อมเสีย ก็จะมีบทลงโทษ ตั้งแต่ ว่ากล่าวตักเตือน ภาคทัณฑ์ พักใช้ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต” นายกทันตแพทยสภา กล่าว

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์