‘สหภาพพยาบาล’ ให้ข้อมูล กมธ.ร่าง พ.ร.บ. เงินทดแทน

ตัวแทนสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย เข้าให้ข้อมูลคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้ขยายความคุ้มครอง แก่ข้าราชการและลูกจ้างภาครัฐทุกประเภทเมื่อบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการทำงาน

 
 
 
เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2561 ที่ผ่านมา ตัวแทนสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทยโดย มัลลิกา ลุนจักร์ ประธานสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย และพันตำรวจโทหญิงฐชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์ อุปนายกสมาคมพิทักษ์สิทธิ์ข้าราชการ (ที่ปรึกษาสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย) เดินทางเข้ารัฐสภาเพื่อให้ข้อมูล กับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้ขยายความคุ้มครอง แก่ข้าราชการและลูกจ้างภาครัฐทุกประเภทโดยเฉพาะพยาบาลเมื่อบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการทำงาน ซึ่งถ้าเสียชีวิตต้องมีเงินให้ทายาทรายเดือน 10 ปี และถ้าพิการต้องมีเงินเยียวยารายเดือนตลอดชีวิต ผลักดันให้กองทุนนี้เสมอภาคเท่าเทียมกับคนทำงานทุกคน
 
อนึ่งก่อนหน้านี้ตั้งแต่ เดือน ธ.ค. 2558 สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทยร่วมกับ 39 องค์การผู้ปฏิบัติงานภาครัฐหลายกระทรวง ได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี (ผ่านหน่วยงานรับเรื่องร้องทุกข์ กทม.) ร้องทุกข์หลายประเด็น ซึ่งประเด็นหนึ่งที่ร้องขอ คือ “ขอให้รัฐจัดสวัสดิการเพื่อคุ้มครองข้าราชการและลูกจ้างภาครัฐทุกประเภทที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน” เช่น ประเทศเพื่อนบ้านและอารยประเทศทั่วไปมีการคุ้มครอง โดยขอเพียงมีสิทธิพื้นฐาน เช่น ลูกจ้างและประชาชน (รวมลูกจ้างต่างด้าว) ที่ได้รับการคุ้มครองจากพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537
 
ล่าสุดเมื่อช่วงเดือน ก.พ.-พ.ค. 2561 สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย ก็ได้เรียกร้องต่อผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทบทวน (ร่าง)  พระราชบัญญัติเงินทดแทน  พ.ศ.(....) ฉบับปรับปรุง ให้เพิ่มเติมความคุ้มครองให้คนทำงานทุกประเภทมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน เป็นการขจัดความเหลื่อมล้ำ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และหลักทฤษฎีการประกันสังคมสากลที่จะต้องขยายความคุ้มครองแก่ประชากรทุกกลุ่มทุกคนในอนาคต รวมทั้งให้เพิ่มมาตราให้หน่วยงานหรือองค์กรที่รัฐมีกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบให้ความคุ้มครองคุณภาพชีวิตแก่ลูกจ้าง หรือสมาชิกของตน ให้สามารถเข้าถึงระบบความคุ้มครองการเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายจากการทำงานด้วยความสมัครใจ และต้องเข้าทั้งองค์กรเท่านั้น ให้เพิ่มเติมคำนิยาม คำว่า “ลูกจ้างชั่วคราวภาครัฐ” ให้ครอบคลุมบุคคลที่ทำงานให้รัฐทุกประเภทไม่ว่าจะมีชื่อเรียกหรือสภาพการจ้างเป็นอย่างไรเพื่อให้เกิดมาตรฐานในการตีความ
 
 
 
เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์