พีมูฟยุติการชุมนุม หลังบรรลุข้อตกลงมีการตั้งกรรมการแก้ไขปัญหา

'ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม' (ขปส.) หรือ 'พีมูฟ' แถลงยุติการชุมนุม หลังบรรลุข้อตกลงให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหา ชี้เป็นจุดเริ่มต้นในการปฏิบัติการตามแนวทางที่ตกลงร่วมกันไว้ แต่หากไม่ทำตามที่ตกลงจะยกระดับการเคลื่อนไหว

 
 
12 พ.ค. 2561 ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ได้ออกแถลงการณ์ยุติการชุมนุม โดยระบุว่านับเป็นเวลากว่า 10 วัน ที่ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ได้เดินทางจากภูมิลำเนา มุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร ในฐานะศูนย์กลางอำนาจรัฐ และศูนย์กลางการตัดสินใจของเรื่องราวต่างๆ ซึ่งพวกเราประสบอยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
 
การเคลื่อนไหว ติดตามการแก้ไขปัญหาเริ่มดำเนินมาตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 โดยมุ่งไปที่หน่วยงานระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ทั้งสิ้น 7 แห่ง โดยผลการติดตามดังกล่าว มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติการ เช่น กรณีที่ต้องมีการตัดสินใจทางนโยบาย และต้องนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ การเร่งรัดติดตามระดับพื้นที่ เป็นต้น กระทั่งนำมาสู่การประชุมคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม โดยมีนายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ที่ทำเนียบรัฐบาล และมีการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น ซึ่งโดยภาพรวมเป็นไปในทิศทางที่สามารถคาดหวังได้ว่าเรื่องราวต่างๆ จะคืบหน้าไปได้ หากมีปฏิบัติการจริง
 
วันที่ 11 พ.ค. 2561 พลเอกนัฐพล นาคพานิชย์ เสนาธิการทหารบก ในฐานะเลขานุการ กขป.5 ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ที่ห้องประชุมกระทรวงการคลัง โดยบรรลุข้อตกลงร่วมกันทั้งสิ้น 5 ข้อ ทั้งนี้ ให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาของ ขปส. ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อน และการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 (กขป. 5) เพื่อเป็นกลไกในการเร่งรัด ติดตามการดำเนินงานอีกทางหนึ่งด้วย
 
วันนี้ พวกเราในนามขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ได้มีการพิจารณาร่วมกัน และประเมินผลการติดตามปัญหาตลอดช่วง 10 วันที่ผ่านมา จึงมีมติร่วมกันที่จะประกาศยุติการชุมนุมในครั้งนี้ และเดินทางกลับภูมิลำเนา
 
อย่างไรก็ตาม การยุติการชุมนุมในครั้งนี้ หาใช่การยุติการติดตามการแก้ไขปัญหา หากแต่ คือจุดเริ่มต้นในการปฏิบัติการตามแนวทางที่ตกลงร่วมกันไว้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย หากการดำเนินงานที่จะเป็นไปในอนาคต มีความบกพร่อง ไม่เป็นไปตามบันทึกร่วมกัน ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม พร้อมที่จะดำเนินการเคลื่อนไหวในคุณภาพที่ยกระดับมากขึ้น และช่วงเวลาภายหลังจากนี้ มีแต่รูปธรรมในการแก้ไขปัญหาทุกกรณีที่บรรลุข้อตกลงร่วมกันเท่านั้น จะเป็นปัจจัยชี้ขาด หรือข้อพิสูจน์ร่วมกัน
 
พวกเรา ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม จะคอยติดตาม และแจ้งข้อมูลข่าวสาร ต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และขอขอบพระคุณสื่อมวลชน เพื่อนมิตร แนวร่วมทุกภาคส่วนที่คอยให้กำลังใจ และสนับสนุนพวกเราตลอดมา และหากการแก้ไขปัญหาไม่มีข้อยุติ เราจะได้พบกันอีกครั้ง
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์