โพลระบุคน กทม. 41.8% ไม่เห็นด้วยเพิ่มภาษีรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

บ้านสมเด็จโพลสำรวจคน กทม. 1,258 คน พบ 51.1% เห็นด้วยสลากแบบรวมชุด 41.8% ไม่เห็นด้วยเพิ่มภาษีรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 60% รู้หวยใต้ดินเป็นการกระทำผิดกฎหมาย แต่เคยเข้าไปมีส่วนร่วม 
 
 
 
13 พ.ค. 2561 ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพล สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลและการพนันหวยใต้ดินในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,258 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 1 - 4 พ.ค. 2561 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ใช้เกณฑ์ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane กำหนดว่าประชากรเกิน 100,000 คนต้องการความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดไม่เกิน 3% ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,111 กลุ่มตัวอย่าง 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ กล่าวว่าผลการสำรวจในครั้งนี้ต้องการสะท้อนความคิดเห็นในเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเฉพาะการแก้ไขสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาที่มีการขายเกินราคา 80 บาท ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแต่ในปัจจุบันการเพิ่มจำนวนการพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นงวดละ 80 ล้านใบต่องวดก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา รวมไปถึงแผนในการจัดทำสลากแบบรวมชุดของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและการเพิ่มอัตราเก็บภาษีรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลจาก 0.25% เป็น 2% ว่าประชาชนนั้นจะมีความคิดเห็นอย่างไร และการพนันหวยใต้ดินในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าในปัจจุบันสังคมมองการพนันหวยใต้ดินว่าเป็นอย่างไร ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. และรัฐบาล มีนโยบายด้านการปราบปรามการพนัน การพนันหวยใต้ดินที่ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยทุกคนเคยพบเจอจนกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาของประชาชน การลักลอบเล่นการพนันหวยใต้ดินที่เป็นปัญหาเรื้อรังในสังคมไทยมายาวนาน ผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อการพนันหวยใต้ดิน มีข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยพบเห็นการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา (ขายเกิน 80 บาท) ร้อยละ 57.7 รู้สึกว่าการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาเป็นเรื่องปกติ ร้อยละ 54.5 และทราบว่าการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาเป็นการกระทำผิดกฎหมาย ร้อยละ 57.3 
 
ทราบว่าปัจจุบันสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาลขายงวดละ 80 ล้านใบต่องวด ร้อยละ 50.5 และคิดว่าในปัจจุบันรัฐบาลได้เข้มงวดในการป้องกันไม่ให้มีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ร้อยละ 49.6 เห็นด้วยกับการจัดทำสลากแบบรวมชุด (หวยชุด) ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร้อยละ 51.1 และไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มอัตราเก็บภาษีรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลจาก 0.25% เป็น 2 ร้อยละ 41.8 
 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้สึกว่าการพนันหวยใต้ดินเป็นเรื่องปกติ ร้อยละ 56.2 ทราบว่าการพนันหวยใต้ดินเป็นการกระทำผิดกฎหมาย ร้อยละ 60.0 และเคยเข้าไปมีส่วนร่วมกับการพนันหวยใต้ดิน ร้อยละ 52.3 รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับการพนันหวยใต้ดิน ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตและโซเชียลเน็ตเวิร์ค มากที่สุด ร้อยละ 31.6 อันดับที่สองคือสื่อบุคคล (เพื่อน คนรู้จัก) ร้อยละ 26.4 อันดับที่สามคือ โทรทัศน์ ร้อยละ 20.3 
 
กลุ่มตัวอย่างคิดว่าในปัจจุบันเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องได้เข้มงวดในการป้องกันไม่ให้มีการพนันหวยใต้ดิน ร้อยละ 55.0 และอยากให้ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้มงวดในการป้องกันไม่ให้มีการพนันหวยใต้ดิน ร้อยละ 42.6  
 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์