กวีประชาไท: เสรีพังก์ เสรีภาพ


Cr : ภาพจากอินเทอร์เน็ต

เกิดจากความไม่พอใจ
ตั้งคำถามและสงสัยกับจารีต
เมื่อชีวิตดั่งเส้นทางถูกเขียนขีด
ทนไม่ไหวจึงต้องกรีดร้องตะเบ็ง

พังก์คือวิถี
สู่หลุดพ้นด้วยดนตรีอันเร้าเร่ง
ก่นประณามความโสมมและเส็งเคร็ง
เรามีบทเพลง เราจึงหยัดยืน

อย่าหวังว่าพังค์จะหมอบคลาน
ความเป็นคนถูกแผ้วพานจึงขัดขืน
เปลี่ยนคับแค้นเป็นพลังและฟอนฟืน
สุมกองไฟในค่ำคืนอิสรา

เสรีพังก์ เสมอพังก์ ภราดรพังก์
เริงระบำเพลงชิงชังอย่างคลั่งบ้า
การขบถคือความหมายความเป็นมา
ให้โลกรู้พังก์อย่างข้า...มีตัวตน