สช.จับมือภาครัฐ-ดันเวทีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

16 พ.ค.2561 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) รายงานว่า วันนี้ ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ” จัดโดย สช. สถาบันพระปกเกล้า และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 270 คน จาก 82 ภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ เข้าร่วมแลกเปลี่ยน

สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ” ว่า วันนี้เป็นวันสำคัญที่ภาคีเครือข่ายทั่วประเทศมาช่วยกันขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งนี้การปฏิรูปประเทศคงต้องใช้เวลาและความอดทน ไม่ใช่หน้าที่ใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของทุกคน ซึ่งพลังสำคัญที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จ คือ พลังประชาชน ต้องยึดแนวทางประชาชนเป็นหลัก และต้องให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนผ่านการลงพื้นที่ โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน และต้องพิสูจน์ได้จริง คือต้องทำแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งมันต้องค่อยเป็นค่อยไป

“การปฏิรูปที่แท้จริงคือต้องเกิดจากภายใน หากประชาชนเห็นคุณค่าในตัวเอง มีจิตวิญญาณในการปฏิรูปเกิดขึ้น แม้จะมีการเปลี่ยนรัฐบาล หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายกฎหมายต่างๆ แต่ประชาชนก็จะไม่เปลี่ยนจิตวิญญาณด้านความคิดของตัวเอง สิ่งนี้จึงเป็นโมเดลสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปที่ยั่งยืนได้” สุวิทย์ กล่าว

นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า เวทีครั้งนี้ ภาคประชาชนถือว่ามีส่วนร่วมสำคัญในการขับเคลื่อนอย่างมาก เพื่อนำเป้าหมายไปสู่ทิศทางที่ชัดเจน จากพันธกิจของ สช. ในการสร้างความมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ สช. จึงมีหน้าที่โดยตรงในการสนับสนุน ส่งเสริม เชื่อมโยงเครือข่ายให้เกิดการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ โดยจะเริ่มต้นทั้งหมด ๑๒๐ เวที ผ่าน ๘๒ พื้นที่ทั่วประเทศ และการขับเคลื่อนเชิงประเด็นผ่าน ๓๒ ภาคีเครือข่าย โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความคิด นำทิศทางการปฏิรูปเข้าสู่ภาคประชาชน โดยจะเริ่มขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม ภายในระยะเวลา ๓ ปี เน้นการนำ ๓ ส่วน เข้ามากำกับ คือ วิชาการ เทคนิค และ KPI หรือตัวชี้วัด 

“ปัจจุบันถึงจะมีกระแสที่กล่าวถึงการปฏิรูปอ่อนกำลังลง แต่มั่นใจว่า มันจะผ่านไปได้ เนื่องจากเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ทำจริง เครือข่ายเกิดความพร้อม ส่วนภาครัฐเองก็จะมองเห็นปัญหา เกิดการปรับตัวแก้ไขเรียนรู้ ปรับสู่ความเป็นจริง”  นพ.พลเดช กล่าว 

ศ.วุฒิสาร  ตันไชย  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  กล่าวว่า  ในอดีตการปฏิรูปติดขัดในเรื่องกฎระเบียบ ทำให้ขับเคลื่อนไปได้ยาก ทั้งนี้ การปฏิรูปที่กินได้คือการปฏิรูปที่ประชาชนเห็นประโยชน์ ต้องเริ่มต้นจากจุดที่ประชาชนสนใจก่อนนำมาสู่จุดที่ใหญ่ขึ้น การปฏิรูปประเทศไม่ใช่เรื่องของคนๆ เดียว หากติดขัดอะไรก็นำโครงสร้างที่มีอยู่มาปรับใช้  แต่สิ่งสำคัญต้องเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก และการที่ทุกฝ่ายร่วมมือกันวันนี้ ถือเป็นนิมิตหมายที่ทำให้เกิดการปฏิรูปจากจุดเล็กๆ ทำให้คนเห็นประโยชน์และเห็นความสำคัญ นำมาสู่การแก้ปัญหาบ้านเมือง

“การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ถ้าให้รัฐบาลทำเพียงฝ่ายเดียว จะเห็นแต่โครงสร้างใหญ่ จะไม่เห็นปัญหาที่หลากหลาย การขับเคลื่อนการปฏิรูปสังคมควรยึดตามหลักปรัชญาของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ตรัสไว้ว่า ‘ภูมิสังคม’ ต้องนำคำนี้มาเป็นหลักคิดว่าการขับเคลื่อนจริง เริ่มในจุดเล็กๆ ระดับพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิรูปในภาพรวม” ศ.วุฒิสาร กล่าว 

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์