เซ็นสัญญาจ้าง ตั้ง พ.ต.อ.จรุงวิทย์เป็นเลขาธิการ กกต.คนใหม่ หลังตำแหน่งว่าง 2 ปี

17 พ.ค. 2561 สำนักข่าวไทย รายงานว่า ศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ลงนามในสัญญาว่าจ้าง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา ตามที่กกต.มีมติเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 8 พ.ค. ที่ผ่านมาคัดเลือกให้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กกต.และมติ กกต.วานนี้ (16 พ.ค.) ที่ให้เซ็นสัญญาจ้าง และมีคำสั่งแต่งตั้งให้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กกต.โดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  ก่อนที่จะส่งเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นพนักงาน กกต. เมื่อวันที่ 15 พ.ค. ที่ผ่านมาตามที่ระเบียบ กกต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งเลขาธิการ กกต. 2560 ข้อ 7 วรรคสอง กำหนดว่าเมื่อได้รับคัดเลือกจาก กกต.แล้วจะต้องลาออกจากตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานหน่วยงานของรัฐที่ดำรงตำแหน่งอยู่ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับการคัดเลือก ซึ่งเงื่อนไขตามสัญญาจ้างกำหนดให้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 5 ปี คือตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 พ.ค. 2565 โดยจะประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี หากไม่ผ่าน กกต.สามารถยกเลิกสัญญาจ้างได้    

ทั้งนี้  ตำแหน่งเลขาธิ การกกต.ว่างเว้นมานานกว่า 2 ปี หลังจากที่ กกต.มีมติเลิกจ้าง ภุชงค์ นุตราวงศ์ เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2558 แม้ว่าจะประกาศรับสมัครและ กกต.มีมติคัดเลือก อำพล วงศ์ศิริ อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) แต่ที่สุดได้ยกเลิกการคัดเลือก เนื่องจากอำพล ติดปัญหา ป.ป.ช.ชี้มูลว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในขณะดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ป.ป.ท. ต่อมาได้มีความเปลี่ยนแปลงในส่วนของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยกรรมการการเลือกตั้งที่กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กกต. การคัดเลือกจึงล่าช้ามา

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์