กวีประชาไท: วัชพืชประชาธิปไตย

วัชพืชที่ไม่อยู่ในสนาม
คือวัชพืช ในนาม คสช.
ทำประเทศ วิบัติ ยังไม่พอ
ยังเชิดหน้า ชูคอ อ้างบุญคุณ

วัชพืช ในนาม คสช.
ที่จีบปาก จีบคอ ถ่อยสถุล
สี่ปีแล้ว สี่ปีแล้ว นะคุณ
หยุดอำนาจ หยุดทารุณ คุณค่าคน

คืนอำนาจ คืนประชาธิปไตย
ที่คุณช่วง ชิงไป จากประชาชน
สี่ปีแล้ว คุณโป้ปด เราสุดทน
จะทวงคืน ความเป็นคน พอกันที!