กวีประชาไท: โพลล์

 

ถามใครแค่พันคน
กระดาษโพลล์ไม่กี่หน้า
อ้างเอามวลประชา
ว่าชื่นชมนิยมตน

อำนาจก็ยึดมา
เห็นเต็มตาว่าชิงปล้น
อำนาจประชาชน
เหยียบคาขื่อรื้อบ้านเมือง

สร้างกฎบดบีฑา
ใครขวางด่าพาลหาเรื่อง
โยนบาปขนาบเนือง
นี่แหละคือเผด็จการ

ไม่เคยความคาดหวัง
หลายคราครั้งอดีตผ่าน
หมายเหตุเฉดสามานย์
จนถึงกาลปัจจุบัน

ครั้งแล้วทุกครั้งเล่า
แย่งยัดเอากระเส่าสัน
ประเทศทุกเขตคันธ์
จึ่งมืดมิดทมิฬครอง

ไม่เคยทำเพื่อชาติ
ประชาชนใต้ปกครอง
ลุกตื่นขึ้นเรียกร้อง
ก็สั่งฆ่าล่าจับขัง

อย่าเลยอย่าเอ่ยอ้าง
ล้วนทุกอย่างทางถอยหลัง
เสื่อมทรุดประดุจดัง
กองขยะมหึมา

ยินเพียงวาทกรรม
แค่โคมคำอันไร้ค่า
'ไทยนิยม' ลอยลมพา
"ประชารัฐ' วิบัติแท้

ทวยราษฎร์ขาดส่วนร่วม
ปัญหาท่วมไร้ทางแก้
ทุกถิ่นสิ้นดวงแด
จมอั่งอุกทุกหย่อมย่าน

ก็ยังไม่เคยเห็น
แก้ทุกข์เข็นให้พ้นผ่าน
ที่เห็นปรากฎการณ์
ละเมิดสิทธิบิดเบือนธรรม

พูดพร่ำทุกค่ำเช้า
ไม่เป็นอ่าวไม่เป็นส่ำ
เห็นแต่ความเหลื่อมล้ำ
ถอยห่างกันบั่นชีวิต

โดยธรรม'อธิปไตย'
ของปวงไทโดยใช่สิทธิ
โพลล์ใดไม่สัมฤทธิ์
ธุรยุคปลุกสมัย

ที่แท้อำนาจรัฐ
ก็เปลี่ยนผลัดอยู่เรื่อยไป
ไม่เคยเลยใช่ไหม
นำทางไทสู่ทางธรรม

มวลมิตรอิสรา
ถึงเวลาค่าควรทำ
ชูธงบ่งชี้นำ
อำนาจรัฐประชาชน...