‘รพ.ชุมชน’ เผยถูกทหารกดดัน ปมขึ้นป้ายค้านระเบียบคลัง

ประธานชมรม ผอ.รพ.ชุมชน แห่งประเทศไทย ทำจดหมายเปิดผนึกกรณีมีการออกคำสั่งให้ทหารปลดป้ายการคัดค้าน ก.คลัง ของ รพ.ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ระบุ ผอ.รพ.ชุมชน หลายแห่งถูกทหารกดดัน ขอ คสช. ออกคำสั่งห้ามทหารคุกคาม ผอ.รพ.ชุมชน
 
จนถึงวันที่ 26 พ.ค. 2561 พบโรงพยาบาลต่างๆ ยังทะยอยขึ้นป้ายค้านระเบียบ ก.คลัง อยู่ ที่มาภาพ: ชมรมแพทย์ชนบท
 
 
26 พ.ค. 2561 เว็บไซต์แนวหน้า ระบุว่า ชมรมแพทย์ชนบท ได้เผยแพร่ จดหมายเปิดผนึกของชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อ้างถึงหนังสือของกระทรวงการคลัง เลขที่ กค 0402.3/ว45 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2561 ซึ่งว่าด้วยระเบียบห้ามโรงพยาบาลจ้างพนักงานชั่วคราวนอกเงินงบประมาณ และหากจ้างแล้วก็ห้ามขึ้นเงินเดือน โดยเมื่อเห็นจำเป็นต้องจ้างให้มาขอกระทรวงการคลังนั้น
 
ข้อเท็จจริงคือจำนวนผู้ป่วนนอกเพิ่มขึ้น 1.5-2 เท่า ผู้ป่วยในเพิ่มขึ้น 1.4-1.6 เท่า ภายในเวลาเพียง 3 ปี สวนทางกับบุคลากรทางการแพทย์จากเงินงบประมาณแผ่นดินที่ลดลง จึงจำเป็นต้องจ้างโดยใช้เงินนอกงบประมาณ เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างราบรื่น แต่หากยึดระเบียบดังกล่าวของกระทรวงการคลัง ลูกจ้างเดิมก็จะเสียกำลังใจ ลาออก และไม่สามารถหาบุคลากรทดแทนได้ในเวลาอันสั้น กระทบต่อประชาชนที่มารับบริการ
 
“โรงพยาบาลต่างๆ จึงขึ้นป้ายดำเพื่อไว้อาลัยกระทรวงการคลัง ตามหลักสันติชน เพื่อให้กระทรวงการคลังได้ยกเลิกประกาศฉบับนี้ อันจะส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วต่อไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน โรงพยาบาลชุมชนหลายแห่งผู้อำนวยการถูกเจ้าหน้าที่ทหารมากดดันไม่ว่าจะเป็นทางตรง คือ มาหาที่โรงพยาบาล หรือทางอ้อม คือโทรศัพท์มาให้ปลดป้ายออก โดยอ้างว่าเป็นคำสั่งของรัฐบาล ซึ่งมีผู้นำสูงสุดคือท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งการ”
 
ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย เป็นห่วงว่าหากมีคำสั่งเช่นนี้จริงอาจก่อให้เกิดการกระทบกระทั่ง เกิดความไม่สงบเรียบร้อย อันเป็นการขัดต้อนโยบายของนายกฯ ซึ่งจะนำความสงบสุขมาสู่คนในชาติ หรือหากเป็นการแอบอ้างก็จะทำให้ชื่อเสียงของรัฐบาลและนายกฯ ต้องมัวหมอง เพื่อทำให้สถานการณ์ชัดเจน ชมรมฯ ขอให้ท่านนายกฯ ในฐานะหัวหน้า คสช. ออกคำสั่งห้ามทหารคุกคาม ผอ.รพ.ชุมชน ที่แสดงความเห็นหรือขึ้นป้ายอย่างสันติ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและรัฐบาลต่อไป
 
“ชมรมแพทย์ชนบท” ยังระบุด้วยว่าจดหมายดังกล่าวลงนามโดย นพ.สรลักษณ์ มิ่งไทยสงค์ ผอ.รพ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ในฐานะประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย
 
นอกจากนี้ ยังรายงานอีกว่า ไม่เพียงแต่บุคลากรด้านสาธารณสุข กับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เท่านั้นที่แสดงจุดยืนคัดค้านระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561 ล่าสุด สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ก็ร่วมคัดค้านเช่นกัน เนื่องจากโรงเรียนหลายแห่งต้องจ้างบุคลากรนอกงบประมาณ ทั้งครู เจ้าหน้าที่ธุรการ และนักการภารโรง ที่รัฐไม่ได้จัดสรรอัตรากำลังให้
เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์