กกต.ชงศาลรัฐธรรมนูญชี้ 'ดอน'ขาดคุณสมบัติ นั่ง รมว.ต่างประเทศหรือไม่

มติเสียงข้างมาก กกต. 3:2 ฟัน ดอน ปรมัตถ์วินัย ขาดคุณสมบัตินั่ง รมว.ต่างประเทศ เหตุภรรยาถือหุ้นเกินไม่แจ้ง ป.ป.ช. รอศาลรัฐธรรมนูญชี้ชะตา ขณะที่อีก 3 รัฐมนตรี คสช.กับอีก 90 สมาชิก สนช. จ่อคิวขึ้นเขียง จากผลงานการร้องเรียนของเกรียงไกร พรรคเพื่อไทย

31 พฤษภาคม 2561 ข่าวสด รายงานว่าในการประชุมกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ประชุม กกต.ได้มีมติเสียงข้างมากเห็นว่า การถือครองหุ้นของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ เข้าลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา 264 ประกอบมาตรา 187 ที่บัญญัติไม่ให้รัฐมนตรีถือครองหุ้นใน หจก.หรือบริษัท หรือในกรณีประสงค์จะได้รับประโยชน์จากหุ้นที่ถือครองให้แจ้งประธาน ป.ป.ช.ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งและให้โอนหุ้น และได้มอบหมายให้สำนักกฎหมายของทาง กกต. ดำเนินการยกร่างคำร้องเพื่อยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไป 

มติข้างต้นอาจเป็นเหตุ ดอน ให้ต้องพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 ปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

กรณีดังกล่าวเกิดจากการที่ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคเพื่อไทย ได้ยื่นคำร้องขอให้ กกต.ตรวจสอบการถือครองหุ้นสัมปทานของ 9 รัฐมนตรีในรัฐบาล คสช.ที่ประกอบไปด้วย นายอดิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง, นายพิเชฐ ดุรงคเวโรรจน์ รมว.ดิจิทัล,นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม,นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงส์ รมว.พานิชย์,นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี,นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาในขณะนั้น,ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการในขณะนั้น,พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงานในขณะนั้น และนายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ ว่า หลังรัฐธรรมนูญ 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อ 6 เมษายน 2560 ว่าการถือครองหุ้นของรัฐมนตรีทั้ง 9 คนเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญ ทำให้ความเป็นรัฐมนตรีต้องสิ้นสุดหรือไม่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 

จากนั้น กกต.ได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นตรวจสอบ และรายงานว่าคณะอนุกรรมการได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อ กกต.ว่า การถือครองหุ้นของรัฐมนตรี 8 คนนั้นไม่มีปัญหาเห็นควรที่ กกต.จะยุติเรื่อง ที่ประชุม กกต.จึงได้มีมติตามที่อนุกรรมการตรวจสอบเสนอให้ยุติเรื่องในส่วนของ 8 รมต. 

ในส่วนข้อร้องเรียนของนายดอนที่อาจมีปัญหาขัดรัฐธรรมนูญเนื่องจากคู่สมรสถือครองหุ้นในธุรกิจอยู่เกินกว่าร้อยละ 5 และไม่มีการแจ้งต่อ ป.ป.ช.ภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด ที่ประชุมมีความเห็นแบ่งเป็น 2 ฝ่าย และโดยมีผลการลงมติออกมาเท่ากัน 2 ต่อ 2 ทำให้นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. ต้องออกเสียงชี้ขาดอีก 1 เสียง จึงกลายเป็นมติเสียงข้างมาก 3 ต่อ 2 ว่าการถือครองหุ้นของนายดอนเข้าข่ายทำให้ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี และให้เสนอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

นอกจากนี้ กกต.ยังเหลือคำร้องของนายเรืองไกรกรณีการถือครองหุ้นของ 3 รัฐมนตรีในคณรัฐมนตรีของ คสช.อันประกอบด้วย นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคม นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ และการถือครองหุ้นของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อีก 90 คน ที่ยังดำเนินการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จ

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์