เดือน พ.ค. 2561 ผู้ประกันตนว่างงาน 160,180 คน

เดือน พ.ค. 2561 พบผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม 160,180 คน ส่วนอัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคม ม.33 อยู่ที่ 24,608 คน


ที่มาภาพประกอบ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

23 มิ.ย. 2561 จาก ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน พ.ค. 2561 โดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุว่าภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงาน เดือน พ.ค. 2561 การจ้างแรงงานในระบบประกันสังคมมีผู้ประกันตน (มาตรา 33) จำนวน 11,365,815 คน มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 7.80 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือน พ.ค. 2560) ซึ่งมีจำนวน 10,543,612 คน หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) ของเดือน พ.ค. 2561 เทียบกับเดือน เม.ย. 2561 พบว่าในเดือน พ.ค. 2561 มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 7.80 ขยายตัวจากเดือน เม.ย. 2561 ซึ่งอยู่ที่ ร้อยละ 3.97 สถานการณ์การจ้างงานขยายตัวมากกว่าร้อยละ 1 จึงถือว่าสถานการณ์การจ้างงานอยู่ในภาวะปกติ

สถานการณ์การว่างงาน จากข้อมูล ณ เดือน พ.ค. 2561 มีผู้ว่างงานจำนวน 160,180 คน มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.86 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือน พ.ค. 2560) ซึ่งมีจำนวน 155,719 คน และเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (เดือน เม.ย. 2561) ซึ่งมีจำนวน 155,559 คน โดยมีอัตราการขยายตัว เพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 2.97 และหากคิดเป็นอัตราการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเดือน พ.ค. 2561 อยู่ที่ร้อยละ 1.41 มีอัตราชะลอตัวเมื่อเทียบกับอัตราการว่างงานของเดือน เม.ย. 2561ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.42 ทั้งนี้จากข้อมูลอัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติเดือน พ.ค. 2561 อยู่ที่ร้อยละ 1.0 มีอัตราการว่างงานลดลงเมื่อเทียบกับเดือน เม.ย. 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.1

สถานการณ์การเลิก อัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 คิดจากจำนวนผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง ต่อจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 เดือน พ.ค. 2561 ผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างมีจำนวนทั้งสิ้น 24,608 คน คิดเป็นร้อยละ 0.22 มีอัตราเท่ากับเดือน เม.ย. 2561 ที่มีอัตราการเลิกจ้างลูกจ้างที่ร้อยละ 0.22 แต่มีอัตราลดลงเมื่อเทียบกับเดือน พ.ค. ปีที่แล้ว ที่มีอัตราการเลิกจ้างลูกจ้าง ที่ร้อยละ 0.23

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์