ไร้เงาเพื่อไทย อนาคตใหม่ วงหารือ 74 พรรคการเมือง+คสช. เตรียมเลือกตั้ง

ยึดมือถือตัวแทนพรรคการเมือง กลัวไลฟ์สดถ่ายภาพอัดเสียงวงเจรจา วิษณุแถลงลำดับขั้นตอนเตรียมการเลือกตั้ง ยังไม่ปลดล็อก ประชุมพรรคยังต้องขออนุญาต พร้อมตั้งเงื่อนไข 5 ข้อเน้นความสงบเรียบร้อยช่วงราชาภิเษก ไพร์มารีโหวตยังไม่มีข้อยุติ กกต.ขอเวลา 60 วัน แบ่งเขตเลือกตั้ง 

25 มิ.ย.61 ที่สโมสรกองทัพบก  วงหารือ 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ตัวแทนรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และพรรคการเมือง เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมการเลือกตั้ง ในช่วงบ่ายที่ผ่านมา มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม ขณะที่ วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ชี้แจงถึงข้อกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำกิจกรรมของพรรคการเมือง พร้อมเปิดโอกาสให้ พรรคการเมืองซักถามประเด็นที่สงสัย

ผู้แทนจาก 74 พรรคการเมือง รวม 199 คน อาทิ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคภูมิใจไทย ฯลฯ  โดยพรรคการเมืองที่เข้าร่วมหารือเป็นพรรคการเมืองพรรคเก่า จำนวน 45 พรรค พรรคที่ยื่นขอจดแจ้งจัดตั้งพรรค จำนวน 9 พรรค พรรคที่อยู่ระหว่างการจัดตั้งพรรค จำนวน 7 พรรค และพรรคที่ขอเข้าประชุมเพิ่มเติมอีก 13 พรรค แต่ไม่มีตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยและพรรคอนาคตใหม่เข้าร่วม

ตัวแทนจากพรรคการเมืองจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าไปในห้องประชุม เพื่อป้องกันการถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊ค และการบันทึกภาพและเสียงออกมา แต่มีเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 (ททบ.5) ที่ได้บันทึกวิดีโอตลอดงานเพื่อ "ใช้เป็นข้อมูลภายใน"

ยังไม่ปลดล็อกพรรคการเมือง ประชุมใหญ่ต้องขออนุญาต

ภายหลังการหารือเพื่อเตรียมการเลือกตั้ง วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ระบุสาระสำคัญจากการหารือได้ 4 ประเด็น พร้อมกับแนวทาง "ปลดล็อก" ปัญหา ซึ่งสัมพันธ์กับเงื่อนเวลาในการบังคับใช้ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ภายใต้สูตร 90+90+150 (กระบวนการทูลเกล้าฯ/ และรอการโปรดเกล้าฯ /พระราชทานกฎหมายลงมาภายใน 90 วัน, กำหนดให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ใน 90 วันหลังประกาศลงราชกิจจานุเบกษา และจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน 150 วันหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้) ว่าในช่วง 90 วันแรกที่รอกฎหมาย "จะไม่มีการดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น" ส่วนการ "ปลดล็อก" ปัญหาต่าง ๆ จะเกิดขึ้นใน 90 วันช่วงที่สอง

รัฐบาลได้นำร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายไปเมื่อ 15 มิ.ย. ที่ผ่านมา นั่นหมายความว่า 90 วันช่วงที่สอง จะอยู่ในระหว่าง 15 ก.ย.-15 ธ.ค. ทั้งนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในห้วงเวลาดังกล่าวตามที่รองนายกฯ ชี้แจงมีรายละเอียด ดังนี้

ประเด็นแรก การประชุมใหญ่ของพรรค ให้พรรคการเมืองจัดการประชุมได้ แต่ในระหว่างนี้หากพรรคใดต้องการเรียกประชุมให้ทำหนังสือขออนุญาตจาก คสช. เป็นรายกรณีไป ซึ่งที่ผ่านมา คสช. อนุญาตให้ตามคำขอ 40 จากทั้งหมด 60 รายการ

ประเด็นที่สอง การจัดตั้งสาขาพรรค จะปลดล็อกให้พรรคจัดประชุมใหญ่, ทำการเลือกตั้งขั้นต้น (ไพร์มารี) และคัดเลือกตั้งผู้สมัครได้โดยไม่ต้องมี "หัวหน้าสาขา" ครบทั้ง 4 ภาค

ประเด็นที่สาม การแบ่งเขตเลือกตั้ง กกต. จะใช้เวลา 60 วันในการแบ่งเขตเลือกตั้ง และอีก 30 วันในการทำไพร์มารี ซึ่งเป็นกำหนดเท่ากับ 90 วันช่วงที่สองพอดี

ประเด็นที่สี่ การจัดการเลือกตั้งขั้นต้น (ไพร์มารีโหวต) พล.อ.ประวิตรรับข้อเสนอในที่ประชุมพรรคการเมืองวันนี้ ไปแจ้งต่อที่ประชุม คสช. กกต. และ กรธ. โดยมี 3 แนวทางคือ เปลี่ยนการทำไพร์มารีแบบรายเขตเป็นแบบรายภาค, ให้ยกเลิกระบบไพร์มารี และให้เลื่อนการนำไพร์มารีไปใช้ในการเลือกตั้งครั้งหน้า

ในการ "ปลดล็อก" ปัญหาทั้ง 4 ประเด็นนี้ นายวิษณุยอมรับว่าต้องแก้ไขคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 53/2560 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ส่วนจะแก้ด้วยวิธีไหนอย่างไร ไม่ขอเปิดเผย แต่ไม่ใช่การ "ปลดล็อกอย่างสิ้นเชิง" เพราะหากต้องเป็นเช่นนั้น จะต้องยกเลิกประกาส คสช. ฉบับที่ 57/2557 คำสั่ง คสช. ที่ 3/2558 และคำสั่ง คสช. ที่ 53/2560 ซึ่งยังไม่มีข้อสรุปจนกว่าจะมีการประชุมครั้งที่ 2 ซึ่งนายกฯ เป็นประธานเอง

วางเงื่อนไข 5 ข้อ ก่อนปลดล็อก เน้นความสงบเรียบร้อยช่วงราชาภิเษก

นายวิษณุกล่าวว่า ในการประชุมครั้งที่ 2 จะทราบทั้งเรื่องการปลดล็อกพรรคการเมือง และทราบวันเลือกตั้ง แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัย 5 ประการ ประกอบด้วย 1. ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2. การได้รับพระราชทานร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. 3. การผลัดเปลี่ยนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชุดใหม่ 4. การเลือกตั้งท้องถิ่นจะจัดขึ้นเมื่อใด และ 5. ความสงบเรียบร้อยโดยทั่วไปของบ้านเมือง

ประธาน กกต. เผยพรรคการเมือง เร่ง คสช. ปลดล็อก และงดทำไพรมารี่โหวต ระบุขอเวลา 60 วัน กำหนดแบ่งเขตเลือกตั้ง

นายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า มีหลายพรรคการเมืองได้หารือเกี่ยวกับความชัดเจนในการกำหนดวันเลือกตั้ง ขณะนี้ยังไม่สามารถกำหนดได้ เนื่องจากต้องรอให้กฎหมาย ประกาศราชกิจจานุเบกษาก่อน จากนั้นรอไปอีก 90 วัน จึงมีผลบังคับใช้ และต้องรอกระบวนการอีก 150 วัน จึงจะจัดให้มีการเลือกตั้งได้ ส่วนคำสั่ง คสช. ที่ 53/2560 ซึ่งส่วนใหญ่เสนอให้ปลดล็อกและงดทำไพรมารีโหวตรวมถึงเสนอแนวทางแก้ไข  แต่ก็มีบางพรรคก็ให้คงไว้  

ประธาน กกต. กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ระหว่าง 90 วันที่รอให้กฎหมายทั้งสองฉบับมีผลบังคับใช้ ทาง กกต. จะขอให้การแบ่งเขตเลือกตั้งก่อนใน 60 วัน จากนั้นต้องไปถามความคิดเห็นพรรคการเมืองและประชาชนในเขตนั้นๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 27 ของร่างกฎหมาย ส.ส.

ปชป.พอใจหลังคสช.รับปากคลายล็อกช่วง กม.เลือกตั้งบังคับใช้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวภายหลังการหารือว่า การเลือกตั้งยังคงเป็นไปตามเงื่อนเวลาคือ 3-3-5 คือช่วง 3 เดือนแรกคือช่วงทูลเกล้าฯ 3 เดือนที่สองคือ ช่วงที่รอกฎหมายเลือกตั้งบังคับใช้ และช่วงที่สาม คือ 5 เดือน ในการจัดการเลือกตั้งโดยจะหาทางคลายล็อกให้ช่วง 3 เดือนที่สอง ส่วนรายละเอียดต่างๆต้องรอดูที่จะปรากฎออกมาตามคำสั่งใหม่ด้วย เพราะขนาดคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 53/2560 ยังมีรายละเอียดที่ทับซ้อนกับกฎหมายต่างๆ ที่ทำให้พรรคการเมืองมีปัญหา ส่วนประเด็นการจัดทำไพรมารี่โหวต ที่ประชุมยังไม่มีความชัดเจนใดๆ อย่างไรก็ตามภาพรวมการประชุมในวันนี้ตนพอใจเพราะได้คำตอบเกี่ยวกับเรื่องการคลายล็อกว่าจะมีแน่นอน ซึ่งหลังจากนี้ต้องรอดูว่าผลจะออกมาอย่างไร

"ประวิตร" พอใจผลถก! เชื่อ 3 เดือนก่อนเลือกตั้ง พรรคการเมืองเตรียมตัวทัน

หลังการเจรจานาน 3 ชม.  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าวว่า รู้สึกพอใจกับการพูดคุยในวันนี้ และไม่มีอะไร ส่วนที่ระบุว่า มีเวลา 3 เดือนให้พรรคการเมืองเตรียมตัวก่อนการเลือกตั้งคิดว่าพรรคการเมืองเตรียมตัวทัน

ที่มา: เว็บไซต์ไทยรัฐ, มติชนออนไลน์, BBC Thai

 

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์