วอยซ์ทีวีโดน กสทช. พักออกอากาศ 2 รายการข่าวเหตุขัดประกาศ คสช.

กสทช. ลงดาบวอยซ์ทีวีพักออกอากาศรายการข่าว The Daily Dose และ Wake Up News สามวัน ผอ.ฝ่ายข่าวเผย โดนแบนเพราะเนื้อหากระทบความมั่นคง อาจสร้างความแตกแยก มีอคติ ไม่เป็นกลาง ขัดประกาศ คสช. หากฝ่าฝืนอาจถึงขั้นถอนใบอนุญาต ทำให้วอยซ์ขึ้นแท่นเป็นสื่อที่ถูกลงโทษบ่อยที่สุดในยุคที่ กสทช. มีเครื่องมือควบคุมสื่อมากขึ้น

โลโก้วอยซ์ทีวี

2 ก.ค. 2561 สำนักข่าวสถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี รายงานว่า มีคำสั่งจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีคำสั่งพักออกอากาศรายการข่าว The Daily Dose และ Wake Up News เป็นเวลาสามวัน เพื่อให้บริษัทวอยซ์ทีวี ได้พิจารณาปรับปรุง แก้ไข ทบทวนแนวคิด รูปแบบและเอกลักษณ์ รวมถึงกระบวนการคัดเลือก กลั่นกรองและตรวจสอบเนื้อหารายการให้เป็นไปตามกฎหมายและเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ หากยังฝ่าฝืน กสทช. อาจต้องมีคำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตในการให้บริการ หรือพักใช้ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลที่ช่องวอยซ์ทีวีให้บริการในชื่อช่อง 21 วอยซ์ทีวี

คำสั่งของ กสทช. ออกมาโดยอาศัยอำนาจตามข้อ 19 ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ออกตามความในมาตรา 27 (6) แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) องค์กรการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และมาตรา 7 มาตรา 16 พ.ร.บ. ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ซึ่งให้อำนาจ กสทช. มีอำนาจในการดำเนินมาตรการต่างๆ ต่อใบอนุญาตของผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ กสทช. เป็นผู้กำกับดูแล

ประทีป คงสิบ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายข่าวและเนื้อหารายการ สถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวีโพสท์ในบัญชีเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงประเด็นดังกล่าว โดยระบุว่า กสทช. อ้างว่ารายการที่ถูกพักออกอากาศนั้นนำเสนอเนื้อหาที่กระทบต่อความมั่นคง อาจสร้างความแตกแยก มีอคติ ไม่เป็นกลาง ขัดต่อประกาศ คสช. ฉบับที่ 97 และ 103 รวมทั้งข้อตกลงที่วอยซ์เคยทำไว้กับ กสทช. ทั้งนี้ เมื่อ กสทช.มีคำสั่งมาแล้วก็คงต้องปฏิบัติตาม แต่จะเรียกร้องความยุติธรรมกับศาลปกครองต่อไป

คำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 97/2557 ห้ามบุคคลและสื่อทุกประเภทสัมภาษณ์นักวิชาการ อดีตข้าราชการ และองค์กรอิสระ ในลักษณะที่อาจขยายความขัดแย้งหรือนำไปสู่ความรุนแรง และห้ามการวิพากษ์ วิจารณ์การปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากฝ่าฝืนให้ระงับการเผยแพร่ทันทีละให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดความผิดฐานนั้นดำเนินการตามกฎหมาย

คำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 103/2557 หลังมีเสียงค้านอย่างหนักจากสมาคมวิชาชีพสื่อ จึงแก้ไขเพิ่มเติมประกาศฉบับที่ 97 ให้สื่อวิจารณ์การทำงานของ คสช. ได้บ้าง แต่ห้ามวิจารณ์โดยมีเจตนาไม่สุจริตเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ หากฝ่าฝืนจะส่งเรื่องให้องค์กรวิชาชีพสอบสวนทางจริยธรรม

ประทีปเขียนในโพสท์เพิ่มเติมว่า คำสั่งพักออกอากาศ Wake Up News จะมีผลตั้งแต่วันที่ 3-5 ก.ค. นี้ โดยจะมีรายการ Voice News มาแทนชั่วคราว ส่วนรายการ The Daily Dose มีผลให้พักออกอากาศตั้งแต่คืนนี้ (2 ก.ค.) ถึง 4 ก.ค. โดยจะมีรายการ Overview มาแทนชั่วคราว แต่ส่วนตัวยังยืนยันในเสรีภาพการแสดงออกตามกรอบที่รัฐธรรมนูญรับรอง

ข้อมูลจากโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอว์) รายงานว่าวอยซ์ทีวีเป็นสถานีโทรทัศน์ที่ถูก กสทช. ลงโทษจากการนำเสนอเนื้อหามากที่สุดหลังการรัฐประหารปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 2557 วอยซ์ทีวีถูก กสทช. มีคำสั่งลงโทษถึง 20 ครั้ง นับว่ามากที่สุดในหมู่สื่อมวลชนด้วยกัน มาตรการที่โดนก็เป็นทั้งการตักเตือน ทำความเข้าใจ ปรับปรุงเนื้อหารายการ ปรับเงิน พักออกอากาศรายการ ระงับการดำเนินงานของพิธีการไปจนถึงระงับการออกอากาศทั้งสถานีมาแล้ว

เมื่อเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา รายการ Tonight Thailand โดน กสทช. ระงับออกอากาศ 15 วัน หลังรายงานและวิเคราะห์กรณี "หน้ากากยุทธ์น็อคคิโอ" และครบรอบ 10 ปีทักษิณกราบแผ่นดิน ออกอากาศเมื่อวันที่ 1 มี.ค. ที่ประชุม กสทช. ได้พิจารณาเนื้อหาและสาระสำคัญของรายการ Tonight Thailand ในวันดังกล่าวแล้วเห็นว่าการนำเสนอรายการมีลักษณะส่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักร จึงห้ามมิให้ออกอากาศในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 97/2557 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ คสช. ฉบับที่ 130/2557

เมื่อ 27 มี.ค. ปีที่แล้ว วอยซ์ทีวียุติการออกอากาศทั้งสถานี หลังจากถูกกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) สั่งพักใบอนุญาตเป็นเวลา 7 วัน โดยอ้างว่าวอยซ์ทีวีมีการกระทำผิดซ้ำเดิม ให้ข้อมูลข่าวสารที่ส่อให้เกิดความสับสนยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างให้เกิดความแตกแยก

ตามคำสั่ง กสทช. ระบุว่า รายการที่ “มีความผิด” ทำให้ กสทช. สั่งยุติออกอากาศทั้งสถานี คือ

1.รายการใบตองแห้งออนแอร์ ตอน จากธัมมี่ถึงทักกี้ประเทศนี้ยังปรองดองได้อยู่หรือ

2.รายการ In Her View ตอน ไล่เรียงเหตุการณ์จังหวะแห่งข่าวโกตี๋กับอาวุธพร้อมแถลงการณ์แผนลอบสังหาร

3.รายการ Overview ตอน ยันกองทัพป้องทหารยังยิงทิ้งเด็กลาหู่ถูกต้องทุกกรณี

ข้อมูลชุดเดิมจากไอลอว์ระบุว่า กสทช. ได้ลงโทษการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนในเนื้อหาประเด็นการเมือง โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามประกาศและคำสั่ง คสช. ที่เกี่ยวข้อง, บันทึกข้อตกลงระหว่างสื่อและกสทช. และมาตรา 37 ของพ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ ไปแล้ว อย่างน้อย 54 ครั้ง โดยสื่อที่ถูกลงโทษมากที่สุดรองจากวอยซ์ทีวีคือพีซทีวีซึ่งเป็นทีวีดาวเทียม ล่าสุดเมื่อ 9 พ.ค. ที่ผ่านมา กสทช. สั่งพักใบอนุญาตประกอบกิจการของพีซทีวีเป็นเวลา 30 วัน เนื่องจากมีเนื้อหารายการอันเป็นการส่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักร และยังเป็นการนำเสนอที่ขัดต่อคำสั่งศาลปกครอง ที่มีคำสั่งให้บริษัท พีซ เทเลวิชั่น จำกัด ปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 97/2557 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2557 และฉบับที่ 103/2557 ลงวันที่ 21 ก.ค. 2557 ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดซ้ำซาก

กสทช. มีเครื่องมือในการควบคุมการลงโทษการนำเสนอเนื้อหาของสื่อมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อปี 2559 มีคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 41/2559 หรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็นการใช้ ม.44 ในการออกคำสั่ง เรื่องการกำกับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ที่ให้อำนาจ กสทช. ตัดสินและกำหนดกับสื่อมวลชนโดยเว้นโทษความผิดแพ่งและอาญาต่อคณะทำงาน นั้นหมายความว่า กสทช. สามารถออกคำสั่งควบคุมสื่อได้โดยไม่ต้องรับผิด

ต่อมาเมื่อเดือน พ.ค. 2561 มีคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 9/2561 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยอนุญาตให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลที่ประสงค์จะขอพักชำระหนี้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ได้ไม่เกินสามปี ให้มีการอุดหนุนค่าเช่าใช้โครงข่ายดิจิตอลทีวี (MUX) ที่ต้องเช่าเพื่อใช้ออกอากาศเป็นเวลา 24 เดือน แต่ก็ให้อำนาจ กสทช. เป็นผู้พิจารณาว่าผู้ประกอบการรายใดมีสิทธิได้รับการพักชำระหนี้ หากผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลทำผิดเงื่อนไข ผลิตรายการที่ขัดต่อ “กฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน” สำนักงาน กสทช. อาจพิจารณายกเลิกการพักชำระหนี้ได้

สุภิญญา กลางณรงค์: ม.44 อุ้มทีวีดิจิตอล ยิ่งคลายยิ่งรัด ทหาร-คสช. ได้ประโยชน์

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท