โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง-โยกย้าย 11 ข้าราชการ รวม 'ผู้ว่าฯ เชียงราย' ไปนั่ง ผู้ว่าฯ พะเยา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง-โยกย้าย ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง 11 ราย รวม ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าฯ เชียงราย ด้วย โดยให้ไปเป็นผู้ว่าฯ พะเยา โดย มท.เตรียมออกคำสั่ง ให้ผู้ว่าฯเชียงราย อยู่ช่วยทีมหมูป่าจนจบภารกิจ

4 ก.ค.2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ เรื่อง "แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ"โ ดยมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทยพ้นจากตําแหน่งเดิม และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จํานวน 11 ราย ดังนี้

1.นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

2.นายปวิณ ชํานิประศาสน์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง

3.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

4. นายประจญ ปรัชญ์สกุล พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

5.นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง

6.นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

7.นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

8.นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ

9.นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

10.นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

11.นายสิริรัฐ ชุมอุปการ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย.2561 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 3 ก.ค.2561 โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็น ผู้รับสนองพระราชโองการ

สำหรับคำสั่งดังกล่าวเป็นผลมาจาก มติ ครม. ตั้งแต่ 24 เม.ย. 2561 แล้ว แต่ยังปฏิบัติหน้าที่เพราะอยู่ในระหว่างรอพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ ระบุว่าในช่วงที่มีคำสั่งโยกย้ายครั้งนั้น พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุผล ในการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงและผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นว่า มี 3 ข้อ คือ หนึ่ง คือครบวงรอบตามแผนการแต่งตั้งโยกย้ายกลางปี, การพิจารณาจากผลงานหรือข้อบกพร่องในพื้นที่ และการพิจารณาโดยหวังผลทางการเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น

โดยเมื่อวันที่ 3 ก.ค.ที่ผ่านมา เว็บไซต์มติชนสุดสัปดาห์ รายงานว่า พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงการย้ายผู้ว่าราชการ จ.เชียงรายว่า ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ได้รับการโปรดเกล้าฯให้เป็นผู้ว่าราชการ จ.พะเยาแล้ว แต่อยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ทั้งนี้การปฏิบัติหน้าที่ภายหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา กระทรวงมหาดไทยจะมีคำสั่งอีกครั้ง เพื่อให้ผู้ว่าฯอยู่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยทีมหมูป่า ออกจากถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จนกว่าภารกิจจะเรียบร้อย

เกี่ยวกับประวัติ ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ไทยรัฐออนไลน์ รายงานว่า ประวัติส่วนตัวด้านการศึกษา จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นิติศาสตร์บัณฑิตและประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาโท Master of Science (Geodetic Science and Surveying) , The Ohio State University ส่วนประวัติการทำงานที่ผ่านมา นั่งเก้าอี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 7 จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง , ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ (วิศวกรสำรวจทรงคุณวุฒิ) กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย , ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีทำแผนที่กรมที่ดิน , ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่ รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ กรมที่ดิน , เลขานุการกรม กรมที่ดิน , กรรมการ ในคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงมหาดไทย

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์