ความเป็นมาของการจัดประกวดบทกวีประชาชน Free Write Award

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

ประกวดบทกวีประชาชน Free Write Award #3 ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดบทกวีประชาชน ครั้งที่ 3 Free Write Award #3 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศผลงาน<--break- />

การประกวดบทกวีประชาชน Free Write Award #1

จัดขึ้นเพื่อรองรับความคิด ความรู้สึก ของประชาชนที่ไม่มีพื้นที่ เวที ในการแสดงออกในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งในแวดวงวรรณกรรม ก็ต้องไปอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์จากชนชั้นสูง ประชาชนจึงมองเห็นเพียงประชาชนด้วยกันเท่านั้น กวีประชาชนไม่อาจนิ่งเฉยได้อีกต่อไป จึงมีเพียงปากกาเป็นอาวุธอันแหลมคมเพื่อประจันหน้ากับผู้เข่นฆ่า อย่างเลือดเย็น จึงไม่รอคอยกวีชั้นสูงไหน ๆ มาปลอบประโลม จึงต่างลงมือเขียนบทกวีประชาชนขึ้นมาต่อสู้อย่างองอาจ ประกาศเจตจำนงเสรีและจุดยืนแห่งอยุติธรรมร่วมกัน

คณะกรรมการตัดสินผลงาน ได้แก่ วัฒน์ วรรลยางกูร, ประกาย ปรัชญา, เดือนวาด พิมวนา, ทองขาว ทวีปรังษีนุกูล, ณัฐพร อึ๊งศรีวงศ์ จัดที่ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในเดือนตุลาคม 2553 จัดโดย กลุ่มกวีตีนแดง, Thailand Mirror, กลุ่มพี่น้องผองเพื่อน และ Free Write Award

การประกวดบทกวีประชาชน Free Write Award #2

จัดขึ้นในโอกาสครบ 40 ปี 14 ตุลา ในปี 2556 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันรำลึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตย ของเหล่านักศึกษาและประชาชนจนได้รับชัยชนะ และยังเป็นการเชื่อมร้อยประวัติศาสตร์จากรุ่นสู่รุ่น

คณะกรรมการตัดสินผลงาน ได้แก่ วัฒน์ วรรลยางกูร, เดือนวาด พิมวนา, เพ็ญ ภัคตะ, ประกาย ปรัชญา และทองธัช เทพารักษ์ จัดที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 14 ตุลาคม 2556 และห้องราชา โรงแรมรัตนโกสินทร์ วันที่ 20 ตุลาคม 2556 จัดโดย คณะกรรมการ 14 ตุลา เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์ และ Free Write Award

การประกวดบทกวีประชาชน Free Write Award #3

เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการที่กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย เรียกร้องรัฐบาล คสช. ในการแก้ไขปัญหาปากท้อง ความทุกข์ยากของประชาชนที่ตกอยู่ในภาวะปากกัดตีนถีบ ข้าวยากหมากแพง จากปัญหาราคาน้ำมันแพงสินค้าขึ้นราคา ประชาชนรวมตัวกันยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล คสช. ให้ดำเนินการ 3 เรื่อง คือ ลดราคาน้ำมันและก๊าซหุงต้ม, คัดค้านการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และปรับลดงบประมาณรายจ่ายสิ้นเปลืองและฟุ่มเฟือย ซึ่งรัฐบาลได้ตอบสนอง  ข้อเรียกร้องบางส่วน แต่ยังไม่บรรลุผลทั้งหมด และเพื่อเป็นการส่งต่อเนื้อหาหลักดังกล่าวให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น จึงได้ร่วมกันจัดประกวดบทกวีประชาชน Free Write Award ครั้งที่ 3 เพื่อใช้บทกวีประชาชนสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง ความเดือดเนื้อร้อนใจ โดยเล็งเห็นว่าบทกวีจะเป็นสื่อที่จะบอกกล่าวเล่าเรื่องให้ได้เข้าถึงหัวใจผู้ทุกข์ยาก ในภาวะที่บ้านเมืองตกอยู่ในความมืดงำดำทมิฬ

คณะกรรมการตัดสินผลงาน ได้แก่ เพ็ญ ภัคตะ, ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ และทองธัช เทพารักษ์  ประกาศรางวัล วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 จัดโดย Free Write Award และกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย

สำหรับการจัดประกวดบทกวีประชาชน Free Write Award #3 ผู้จัดได้พยายามอย่างเต็มที่ในการจัดหาเงินรางวัลท่ามกลางภาวะทุกข์ยาก ประชาชนต่างตกอยู่ในยุคข้าวยากหมากแพง จากสภาวะปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง และยังได้ร่วมกันสะท้อนปัญหาสื่อไปถึงประชาชนชาวไทยทั้งมวล จึงเป็นคำปลอบประโลมที่ส่งจากประชาชนถึงประชาชนด้วยกันโดยตรง

ผู้จัดประกวดบทกวีประชาชน Free Write Award #3 ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดบทกวีประชาชน ครั้งที่ 3 Free Write Award #3 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศผลงาน

ประเภทและเนื้อหาของงาน

เป็นผลงานประเภทกวีนิพนธ์ มีเนื้อหาสะท้อนเศรษฐกิจปากท้อง ความทุกข์ยาก ความเดือดร้อนของประชาชน ภายใต้รัฐบาล คสช. โดยเป็นงานเขียนประเภทใดก็ได้ ยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ เอ 4

คุณสมบัติของงาน

1. เขียนเป็นภาษาไทย
2. สร้างสรรค์ขึ้นเอง ไม่แปล หรือแปลงจากงานเขียนของผู้อื่น
3. เป็นงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยตีพิมพ์หรือรวมเล่มมาก่อน และระหว่างที่เสนอพิจารณาห้ามส่งใหนิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรือสำนักพิมพ์เพื่อการตีพิมพ์
4. ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในวันส่งผลงาน
5. ผู้เขียน 1 คน มีสิทธ์ส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 ชิ้น

เกณฑ์การส่ง

1. รับสมัครทาง E-mail เท่านั้น โดยส่งมาที่ E-mail Freewriteaward3@gmail.com
2. ใส่ชื่อ นามสกุล จริง ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมเบอร์โทรศัพท์
3. คณะกรรมการจะนับวันเวลาในการส่ง E-mail เป็นสำคัญ

คณะกรรมการตัดสิน

1. ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ นักคิด นักเขียน
2. ทองธัช เทพารักษ์ การ์ตูนนิสต์ และคอลัมนิสต์
3. ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักวิชาการอิสระ
 

รางวัล

รางวัลที่ 1 จำนวน 10,000 บาท + ถ้วยรางวัล + ใบประกาศผลงาน
รางวัลที่ 2 จำนวน 6,000 บาท + ถ้วยรางวัล + ใบประกาศผลงาน
รางวัลที่ 3 จำนวน 4,000 บาท + ถ้วยรางวัล + ใบประกาศผลงาน
รางวัลชมเชย 1  จำนวน 1,000 บาท + ใบประกาศผลงาน
รางวัลชมเชย 2 จำนวน 1,000 บาท + ใบประกาศผลงาน

กำหนดเวลา

1. เปิดรับผลงานระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2561
2. ประกาศผลการตัดสินและรับรางวัล วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561
3. ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก 50 ผลงานสุดท้าย ผู้จัดขอลิขสิทธิ์จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่

ติดต่อสอบถาม

1. E-mail :Freewriteaward3@gmail.com
2. https://www.facebook.com/freewriteaward
3. เบอร์โทรศัพท์ 089 5007232

 

 

 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์