อัพเดทล่าสุดเมื่อ 2 ชั่วโมง 26 นาที ที่ผ่านมา
ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

กวีประชาไท: ปิ๊กบ้านเต๊อะลูก

เจ้าปิ๊กบ้านหาป้อแม่เต๊อะ..ลูกเอ๋ย
มาหื้อกอดหื้อชิดเชยเหมือนดังเก่า
มาฮับพรมาฮ้องขวัญตี้บ้านเฮา
มาคืนถิ่นมาคืนเหย้ามาคืนเฮือน

ด้วยวิถีแห่งลูกชายคนชายขอบ
มีพงไพรอยู่รายรอบแม้ถ้ำเถื่อน
อยู่กับดินกินกับป่าใต้ดาวเดือน
ธรรมชาติคือผองเพื่อนแต่วัยเยาว์

ด้วยพลั้งพลาดหรือเผลอไผลใครจะรู้?
ลูกของพ่อจึงติดอยู่ใต้ภูเขา
แต่สายเลือดแห่งนักสู้ของหมู่เฮา
จะปกป้องลูกหลานเรา..จนกลับมา

เจ้าปิ๊กบ้านหาแม่ป้อเน้อ..ลูกเน้อ
อยากจะกอดอยากจะเจออยากพบหน้า
กำลังใจเจ้าแข็งขืนฝืนชะตา
เพราะทุกคนคือ "หมูป่า" แห่งดงดอย