กวีประชาไท: เราคือใครเราผิดพลั้งเผลอคิดพลาด
หรือธรรมชาติเขาโหดร้าย
จึงคนถูกทำลาย
ด้วยเพทภัยอย่างทารุณ

ในโลกอันกว้างใหญ่
เทพมารดาจะค้ำจุน
แต่เมื่อโลกขาดดุล
ผลสะท้อนสุดสะเทือน

ไม่มีเขตพรมแดน
ทั่วทุกแคว้นไม่คลาดเคลื่อน
เพียงแต่เราแชเชือน
โลกจะเชือดเราเท่ากัน!

แม่อุ้มโอบชีวิต
และก็ปลิดให้อาสัญ
รู้ เห็น เป็นสำคัญ
ตระหนักแน่เป็นส่วนเดียว

ญี่ปุ่นจึงป่นปี้
ขุนคีรีจึงกราดเกรี้ยว
ท้องทะเลที่คนเทียว
ก็โถมพายุทำลาย

แม่จ๋าแม่ของโลก
กรีดรอยโศกเป็นร้อยสาย
ธรรมชาติเขาโหดร้าย
หรือเราพลาดเราผิดพลั้ง?