กวีประชาไท: คนบนฟ้า!

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

เลื่อนไปก็ตั้งปีหน้า
จึงค่อยมาว่ากันใหม่
คดีเสือดำละเหี่ยใจ
ยุติธรรมไทยไม่ได้ความ

ว่ากันตามหลักฐานก็ใช่อยู่
สำนึกรู้ห้ามไถ่ถาม
ระบบยุติธรรมอันงดงาม
พินิจตามวัตถุพยานชาวบ้านขัดใจ

อะไรกันหนอทำบิดพลิ้ว
คนโกรธกริ้วความโปร่งใส
เงินอำนาจคนของใคร
ประเทศไทยกะลาแลนด์

คนจนจึงต้องทนรับกรรม
โทษเวรกรรมเจ็บเหลือแสน
เทวดาบนฟ้าพระยาแถน
รีดเร้นปลูกความแค้นแดนอธรรม.

 

แสดงความคิดเห็น