24 มิถุนาเรียกร้องเลิกเปย์กองทัพ-หันมาเลี้ยงดูแม่ เพิ่มเบี้ยคนชราเดือนละ 3 พัน

ตัวแทนกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตยยื่น 5 ข้อเรียกร้องหน้าทำเนียบรัฐบาล ให้นายกฯ แก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชน ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน ตรึงราคาแก๊สหุงต้ม ลดนายพล-ลดงบซื้ออาวุธ ให้เห็นแก่พระคุณแม่ ด้วยการเพิ่มเบี้ยคนชราเป็นเดือนละ 3,000 บาท

ที่มาของภาพ: เฟสบุ๊คสมยศ พฤกษาเกษมสุข

8 ส.ค. 2561 ที่หน้าทำเนียบรัฐบาล กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตยนำโดยสมยศ พฤกษาเกษมสุข สรัญญา แก้วประเสริฐ จรรยาแพทย์ ชลิตาภรณ์ และคณะเดินทางไปที่หน้าทำเนียบรัฐบาล และยื่นข้อเรียกร้องถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยเรียกร้องให้รัฐบาลบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันและตรึงราคาแก๊สหุงต้ม คัดค้านการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ลดงบประมาณค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองในกองทัพในด้านการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ ลดตำแหน่งนายพลที่ล้นเกิน

ในรายงานของเพจ Prakaifai สรัญญา  แก้วประเสริฐ ตัวแทนกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย แถลงว่า ปัจจุบันค่าครองชีพมีราคาแพงอยู่มาก ในขณะที่รายได้ที่แท้จริงตกต่ำลงตามลำดับทั้งนี้นับตั้งแต่ปี 2554 ในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เคยปรับเพิ่มเงินเดือนขั้นต่ำให้กับข้าราชการปริญญาตรีที่เดือนละ 15,000 บาท แต่จนถึงปัจจุบันไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นอีกเลย ทำให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐมีหนี้สินล้นพ้นตัว คุณภาพชีวิตตกต่ำ  ในขณะเดียวกันการจ้างงานภาครัฐทั้งๆที่เป็นงานต่อเนื่องแต่กลับทำสัญญาจ้างชั่วคราวปีต่อปี ทำให้ในที่ทำงานประเภทเดียวกันแต่มีคนทำงานสองประเภทเกิดการเลือกปฏิบัติจึงต้องเรียกร้องให้รัฐบาลบรรจุพนักงานของรัฐเมื่อทำงานครบหนี่งปีแล้วเป็นข้าราชการประจำให้ได้ นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้รัฐบาลลดภาษีสรรพน้ำมันเพื่อน้ำมันราคาถูกลง  และ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ผ่อนส่งบ้าน ซึ่งปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 10-12 เปอร์เซ็นต์ เห็นควรลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี จะเป็นการกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังซบเซาให้ดีขึ้นและช่วยการครองชีพของประชาชนให้ดีขึ้นด้วย

ส่วนจรรยาแพทย์ ชลิตาภรณ์ ตัวแทนกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย แถลงว่าปัจจุบันเบี้ยยังชีพคนชรา ในอัตราเดือนละ 600 บาทต่ำเกินไปไม่สามารถดำรงชีพอยู่ได้ คนชราเหล่านี้ทำงานทั้งชีวิตให้ประเทศชาติแต่เมื่อแก่เฒ่ากลับได้เบี้ยชราที่ต่ำกว่ามาตรฐานความเป็นคน จึงเห็นสมควรรัฐบาลเพิ่มเบี้ยคนชราเดือนละ 3000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่ตำอยู่แล้ว

สรัญญา แก้วประเสริฐ กล่าวด้วยว่า ข้อเรียกร้องของกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย เป็นการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้ให้เป็นธรรม และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตยจึงขอเรียกร้องต่อรัฐบาลเป็นการเร่งด่วนดังต่อไปนี้

1. ลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซหุงต้ม  โดยการตรึงราคาน้ำมันดีเซล ต้องไม่เกิน 26 บาทต่อลิตร , แก๊สโซฮอล์ ต้องไม่เกิน 28-30 บาท โดยการลดอัตราการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมัน หรือลดการเก็บเงินเข้ากองทุนต่างๆ ให้เหมาะสม

2. เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากเดิมเดือนละ 600-1000บาทตามช่วงอายุเป็นเดือนละ 3,000 บาทเท่ากันทุกคน

3. เพิ่มเงินเดือนพนักงานของรัฐ-ข้าราชการขั้นต่ำระดับปริญญาตรีจากเดิมเดือนละ 15,000 บาทเป็น 20,000 บาทและให้บรรจุพนักงานของรัฐที่ทำงานครบหนึ่งปีให้เป็นข้าราชการประจำ

4. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บ้านจากปัจจุบันโดยเฉลี่ย 10-12 เปอร์เซ็นต์ต่อปีให้เหลือ  3 เปอร์เซ็นต์ต่อปี

5. รัฐบาลจะต้องปรับลดงบประมาณรายจ่ายสิ้นเปลืองและฟุ่มเฟือยของรัฐ อาทิเช่น การจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพ การซื้อดาวเทียมแพงเกินความจำเป็น การรับเงินเดือนสองตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งการเมือง อัตรากำลังนายพลล้นเกิน ฯลฯ เป็นต้น และให้นำเงินงบประมาณที่ปรับลดเหล่านี้ นำไปจัดสวัสดิการสังคมด้านต่างๆ ให้กับประชาชนเช่นการรักษาพยาบาล, การศึกษา, ศูนย์เลี้ยงเด็กและสวัสดิการพื้นฐานทางสังคม

โดยหลังเสนอข้อเรียกร้องผู้ชุมนุมได้ร้องเพลงพระคุณแม่ 4.0 ด้วย โดยตอนหนึ่งของเนื้อระบุว่า "ควรคิดพินิจอีกที เบี้ยเลี้ยงของเราเท่านี้ จะใช้ยังไงให้ไหว โอ้รัฐบาลจ๋า ลดเถิดงบกองทัพไทย ไปรบกับใครที่ไหน แบ่งปันมาให้เบี้ยคนชรา ข้าวของมันแพงค่าแรงไม่ไหว ประเทศไทยจะอยู่ต่อไปเล่าหนา หากใครไม่เห็นคุณค่า เบี้ยเลี้ยงคนชรา จะถูกตราหน้าว่าเนรคุณ"

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น