ม.วลัยลักษณ์แจงกรณีให้ทหารมาฝึกวินัยเด็กปี 1 ยืนยันไม่ฝึกโหด พ่อแม่ไม่สบายใจไปดูได้

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีให้ทหารมาฝึกวินัยนักศึกษาใหม่ทุกคน ยืนยันไม่มีฝึกโหด คาดหวังให้นักศึกษา มีความกตัญญ รู้วินัย ใจอาสา พัฒนาภาวะผู้นํา แนะนำหากผู้ปกครองมีความเป็นห่วงลูกหลานให้ร่วมสังเกตการณ์ได้

16 ส.ค. 2561 สืบเนื่องจากกรณีที่มีข่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรม พัฒนาระเบียบวินัยและคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ ใช้ชื่อโครงการว่า WU Next Generation Leadership 2018 เพื่อพัฒนานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้มีวินัยในตนเอง มีความกตัญญู จิตอาสาและภาวะผู้นำ โดยเป็นกิจกรรมที่บังคับให้นักศึกษาปี 1 จำนวน 2,263 คนเข้าร่วม โดยมีการนัดให้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 14 ส.ค. สิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย. นี้ รวมจำนวนทั้งหมด 16 ครั้ง ซึ่งภายในกิจกรรมจะมีการแบ่งนักศึกษาออกทั้งหมด 4 กลุ่ม และมีเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาทำกิจกรรมสร้างระเบียบวินัย และสอนเรื่องภาวะผู้นำ จนนำมาสู่เสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมาย

ม.วลัยลักษณ์จัดกิจกรรมสร้างวินัยนักศึกษา บังคับปี 1 เข้าร่วม ให้ทหารมาฝึกระเบียบแถว

ล่าสุด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ออกแถลงการณ์ ชี้แจงการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยระบุว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีปณิธานในการผลิตบัณฑิตให้เป็นทั้ง “คนดีและคน เก่ง” ดังนั้น นอกจากมหาวิทยาลัยจะปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตเป็นคนเก่งแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้ดําเนินโครงการเสริมสร้างผู้นําในอนาคต (WU Next Generation Leadership 2018) เพื่อปลูกฝัง อบรม หล่อหลอมตามปณิธานของมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน มีค่านิยม “กตัญญ รู้วินัย ใจอาสา พัฒนาภาวะผู้นํา”

กตัญญ คือ การมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา ผู้ปกครอง และประเทศชาติ รู้วินัย คือ การเป็นผู้มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคม จิตอาสา คือ การเป็นผู้มีจิตสาธารณะ ไม่เห็นแก่ตัว เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น มุ่งรับใช้สังคม พัฒนาภาวะผู้นํา คือ การเสริมสร้างให้นักศึกษามีความเป็นผู้นํา เพื่อให้เป็นผู้ที่มีขีดความสามารถสูงในการแข่งขัน

โครงการเสริมสร้างผู้นําในอนาคต กําหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนเข้าร่วมการ ฝึกอบรม สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 1 ชั่วโมง หลังเลิกเรียนตอนเย็น เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 16 ชั่วโมง เริ่มจากวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป โดยมหาวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์ครูฝึก จากมณฑลทหารบกที่ 41 ซึ่งเป็นครูฝึกมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ ขอยืนยันว่าไม่มีการฝึกแบบ ทารุณกรรมอย่างเด็ดขาด

แต่เนื่องจากมีผู้ที่ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงซึ่งอาจทําให้ผู้ปกครองของ นักศึกษามีความห่วงกังวล มหาวิทยาลัยจึงขอชี้แจงให้มีความชัดเจนมา ณ ที่นี้ และหากผู้ปกครอง มีความกังวล สงสัย ก็สามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ทุกวันที่มีการฝึก และขอเรียนยืนยันอีกครั้ง ว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังอบรม หล่อหลอมให้บุตรหลานของท่านเป็น บัณฑิตที่เป็นทั้ง “คนดีและคนเก่ง” ของสังคมตามปณิธานของมหาวิทยาลัย

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท