สนง.สาธารณสุข อุดรฯ แจงความคืบหน้าปมกลุ่มพยาบาลในจังหวัดร้องแก้ปัญหา

สำนักงานสาธารณสุข จ.อุดรธานี  รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนของกลุ่มพยาบาลโรงพยาบาลอุดรธานี ค่าตอบแทนของหน่วยงานหอผู้ป่วยหนัก ยึดตาม กก.พิจารณาค่าตอบแทน จ.อุดรธานี แล้ว ค่าตอบแทนหน่วยงานหอผู้ป่วยเด็ก และ On Call อยู่ระหว่างการดำเนินการ  

21 ส.ค.2561 จากกรณีที่กลุ่มพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ได้ลงนามร้องทุกข์ขอให้โรงพยาบาลพิจารณาการทำงานของหัวหน้าพยาบาลรายหนึ่ง ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2560 ต่อมาพยาบาลระดับหัวหน้าตึก รองหัวหน้า พยาบาลอาวุโส ลงนามร้องทุกข์ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2561 และเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2561 กลุ่มพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ประมาณ 50 คน ได้ออกมาประท้วงหน้าโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี จนต่อมาจะมีการสอบกลุ่มพยาบาลที่ออกมาร้องเรียนด้วย จนกลุ่มดังกล่าว ร้องขอความคุ้มครอง ถึงผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 3 ก.ค.ที่ผ่านมานั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 ส.ค.ที่ผ่านมา เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เผยแพร่ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนของกลุ่มพยาบาลโรงพยาบาลอุดรธานีดังกล่าว โดยระบุว่า  1. ประเด็นการบริหารงาน  1.1 ประเด็นการคัดเลือกหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี         ผลการตรวจสอบปรากฏว่าการคัดเลือกหัวหน้าพยาบาลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการ สรรหาคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาล ทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได้เสนอให้ยุติเรื่อง 1.2 ประเด็นการบริหารงานในเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่กรณีการออกหน่วย ปฐมพยาบาลวัดป่าบ้านตาด อยู่ระหว่างสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเสนอผู้บังคับบัญชา 1.3 ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขข้อร้องทุกข์ ตามคำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 16/2560 ลง วันที่ 29 พ.ย. 2561 และได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลอุดรธานี ฝ่ายกลุ่มการพยาบาล และฝ่ายผู้ร้องทุกข์แล้ว

2. การคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองอุดรธานี 3. ประเด็นการคัดเลือกหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER) โรงพยาบาล อุดรธานี คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง พิจารณาเสนอให้ยกเลิกผลการคัดเลือก เนื่องจากเกณฑ์ การพิจารณาไม่เหมาะสม และให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกชุดใหม่และต่อมาโรงพยาบาลอุดรธานี ได้ ดำเนินการตามความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และมีคำสั่งโรงพยาบาลอุดรธานี ที่ 1007/2561 ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2561 เรื่องให้ข้าราชการรักษาการแทนในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินแล้ว

4. ประเด็นการจ่ายค่าตอบแทน จังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินการดังนี้ 4.1 กรณีค่าตอบแทนของหน่วยงานหอผู้ป่วยหนัก (ICU) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จังหวัดอุดรธานี ได้พิจารณาเห็นชอบให้จ่ายค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2561 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2561 แล้ว และ 4.2 กรณีค่าตอบแทนของหน่วยงานหอผู้ป่วยเด็ก และการจ่ายค่าตอบแทน On Call อยู่ระหว่างการดำเนินการ  
 

 

แสดงความคิดเห็น

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์