กสทช. เพิกถอนใบอนุญาต 44 เคเบิลทีวีท้องถิ่น เหตุไม่ชำระค่าธรรมเนียมรายปี

กสทช. มีมติให้เพิกถอนใบอนุญาต 44 เคเบิลทีวีท้องถิ่น เหตุไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี รอบบัญชี 2559 พร้อมรับรองผลการประมูลคลื่น 1800 MHz โดย DTN และ AWN เป็นผู้ชนะการประมูล และชำระเงินค่าประมูลงวดที่ 1 จำนวนร้อยละ 50 ของราคาประมูลสูงสุดของตนเอง

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ เลขาธิการ กสทช. 

22 ส.ค. 2561 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) รายงานว่า ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า วันนี้ (22 ส.ค.61) ที่ประชุม กสทช. มีมติรับรองผลการประมูลคลื่นความถี่ย่าน1800 MHz ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน1740-1785/1835-1880 MHz ดังนี้

1.บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN)  เสนอราคารวม 12,511 ล้านบาท เป็นผู้ชนะการประมูลจำนวน 1 ชุด คลื่นความถี่ชุดที่ 1 รวม 2 x 5 MHz ในช่วงความถี่วิทยุ 1740 - 1745 MHz คู่กับ 1835 - 1840 MHz

2. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN) เสนอราคารวม 12,511 ล้านบาท เป็นผู้ชนะการประมูลจำนวน 1 ชุด คลื่นความถี่ชุดที่ 2 รวม 2 x 5 MHz ในช่วงความถี่วิทยุ 1745 - 1750 MHz คู่กับ 1840 - 1845 MHz

หลังจากนี้ สำนักงาน กสทช. จะมีหนังสือแจ้งผลการประมูลให้ทั้งสองบริษัทรับทราบ และผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินประมูลงวดที่ 1 เป็นจำนวนร้อยละ 50 ของราคาการประมูลสูงสุดของตนเอง พร้อมจัดส่งหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันการชำระเงินประมูลในส่วนที่เหลือภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล ซึ่งจะจัดส่งภายหลังการรับรองผลการประมูล

เพิกถอนใบอนุญาต 44 เคเบิลทีวีท้องถิ่น 

ฐากร กล่าวว่า ที่ประชุม กสทช. ยังได้มีมติให้เพิกถอนใบอนุญาต กรณีผู้รับใบอนุญาตฯ ไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี รอบบัญชี 2559 จากสำนักงาน กสทช. จำนวน 44 ใบอนุญาต ได้แก่

1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เค. เคเบิ้ลทีวี ประตูน้ำ (ใบอนุญาตระดับภูมิภาค)

2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองใหญ่เคเบิ้ลทีวี (ใบอนุญาตระดับท้องถิ่น)

3.บริษัท บีเอสทีวี จำกัด (ใบอนุญาตระดับท้องถิ่น)

4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์เดชอิเล็กทรอนิกส์ (ใบอนุญาตระดับท้องถิ่น)

5.บริษัท ซัน มัลติมีเดีย ซิสเต็ม จำกัด (ใบอนุญาตระดับท้องถิ่น)

6.บริษัท บ้านอำเภอ เคเบิ้ล ทีวี จำกัด (ใบอนุญาตระดับท้องถิ่น)

7.บริษัท ทีวี โฟกัส จำกัด (ใบอนุญาตระดับท้องถิ่น)

8.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สูงเม่นเคเบิ้ลทีวี (ใบอนุญาตระดับท้องถิ่น)

9.บริษัท เค.พี.พี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (ใบอนุญาตระดับท้องถิ่น)

10.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์ บี.ซี.เคเบิลทีวี (ใบอนุญาตระดับท้องถิ่น)

11.บริษัท เน็ตเวิร์ค เคเบิ้ลทีวี จำกัด (ใบอนุญาตระดับท้องถิ่น)

12.บริษัท เน็ตเวิร์คดิจิตอล เคเบิลเซอร์วิส จำกัด (ใบอนุญาตระดับท้องถิ่น)

13.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.เอส คอมมูนิเคชั่น (ใบอนุญาตระดับท้องถิ่น)

14.บริษัท เสียงยนต์อิเล็คทริค จำกัด (ใบอนุญาตระดับภูมิภาค)

15.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พระอินทร์ เน็ตเวิร์ก เคเบิลทีวี (ใบอนุญาตระดับภูมิภาค)

16.บริษัท ดิจิตอล เทเลวิชั่น เน็ทเวิร์ค จำกัด (ใบอนุญาตระดับท้องถิ่น)

17.บริษัท กระบี่เคเบิ้ล ทีวี จำกัด (ใบอนุญาตระดับท้องถิ่น)

18.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกาะโพธิ์ เคเบิล 2007 (ใบอนุญาตระดับท้องถิ่น)

19.บริษัท เกาะช้าง เทเลวิชั่น จำกัด (ใบอนุญาตระดับท้องถิ่น)

20.บริษัท จี.เอส.แอร์ อิเล็คทรอนิคส์ จำกัด (ใบอนุญาตระดับท้องถิ่น)

21.บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด (ใบอนุญาตระดับท้องถิ่น)

22.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีทีซี เคเบิลทีวี เนทเวิร์ค (ใบอนุญาตระดับท้องถิ่น)

23.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัตหีบ เน็ตเวิร์ค (ใบอนุญาตระดับท้องถิ่น)

24.ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลพี เคเบิล ทีวี (ใบอนุญาตระดับท้องถิ่น)

25.บริษัท เมจิก เคเบิ้ล จำกัด (บริษัท เมจิก เอ็ม จำกัด) (ใบอนุญาตระดับท้องถิ่น)

26.บริษัท ทีวีเพื่อคุณ จำกัด (ใบอนุญาตระดับภูมิภาค)

27.บริษัท เมอร์รี่ คอมเมอร์เชี่ยล จำกัด (ใบอนุญาตระดับท้องถิ่น)

28.บริษัท ดับบลิววาย เคเบิล เน็ตเวิร์ค จำกัด (ใบอนุญาตระดับท้องถิ่น)

29.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบัติอุไรลักษณ์ (ใบอนุญาตระดับท้องถิ่น)

30.บริษัท โกลบอล บรอดคาสติ้ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (ใบอนุญาตระดับชาติ)

31.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บายฮาร์ท เอ็นเทอร์ไพรส์ (ใบอนุญาตระดับท้องถิ่น)

32.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัสมิน เอ็นเทอร์ ไพรส์ 2000 (ใบอนุญาตระดับท้องถิ่น)

33.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษ ส.การไฟฟ้า (ใบอนุญาตระดับท้องถิ่น)

34.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.มีเดียแอนด์คอมมูนิเคชั่น (ใบอนุญาตระดับท้องถิ่น)

35.บริษัท ชุมแสงแซทเทลไลท์ จำกัด (ใบอนุญาตระดับท้องถิ่น)

36.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนาลัยเคเบิลทีวี  (ใบอนุญาตระดับท้องถิ่น)

37.ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิภา เคเบิ้ลทีวี 2003 (ใบอนุญาตระดับท้องถิ่น)

38.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรบูรณ์ เคเบิ้ลทีวี (ใบอนุญาตระดับท้องถิ่น)

39. บริษัท เมืองลับแล เคเบิ้ลทีวี (ใบอนุญาตระดับท้องถิ่น)

40. บริษัท หล่มสัก วีซี เคเบิล ทีวี จำกัด (ใบอนุญาตระดับท้องถิ่น)

41. ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ซี.เค.เคเบิลทีวี (ใบอนุญาตระดับท้องถิ่น)

42.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็น เคเบิล เน็ตเวิร์ค  (ใบอนุญาตระดับท้องถิ่น)

43.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.พี.เคเบิ้ล ที.วี. (ดอนไชย) (ใบอนุญาตระดับท้องถิ่น)

44. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บานเย็นเคเบิ้ลทีวี (ใบอนุญาตระดับท้องถิ่น)

เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า วันนี้ กลุ่มพรอมมีเตียส (PROMETHEUS BALANCED SOCIETY) ได้เดินทางมามอบแผนผังภาพนูนอาคารหอประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช. ให้สำนักงาน กสทช. เพื่อใช้ประโยชน์ โดยแผนผังภาพนูนดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการทางสายตา และการได้ยิน โดยในแผนผังจะมีลักษณะเป็นภาพนูน และมีอักษรเบลล์ภาษาไทยระบุสถานที่ เมื่อผู้พิการทางสายตาเอามือไปสัมผัสก็สามารถทราบว่า ตนเองอยู่ที่ไหน และเมื่อลากมือไปสัมผัส ก็จะทราบว่าสถานที่นั้นเป็นที่ใด ช่วยให้เดินทางได้สะดวก สำหรับผู้พิการทางการได้ยินแผนผังดังกล่าวจะมีสัญลักษณ์ที่แสดงสถานที่เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นสากล ซึ่งผู้พิการทางการได้ยินสามารถดูแล้วเข้าใจ เนื่องจากผู้พิการทางการได้ยินบางส่วนจะไม่สามารถอ่านตัวหนังสือได้ การจัดทำแผนภาพดังกล่าวของ กลุ่ม PROMETHEUS BALANCED SOCIETY เป็นโปรเจ็คทดลองจากความคิดที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้พิการทางสายตา และผู้พิการทางการได้ยิน โดยได้เลือกสำนักงาน กสทช. เป็นหน่วยงานแรก ที่จัดทำแผนที่ดังกล่าวเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ประชาชนต้องเข้ามาติดต่อและใช้บริการจำนวนมาก โดยได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITC) โดยในการดำเนินงานทำแผนผังชิ้นนี้ใช้เวลาในการพัฒนาประมาณ 1 เดือน ซึ่งการจัดทำแผนผังภาพนูนดังกล่าวยังไม่มีการจัดทำขึ้นในประเทศไทย ถ้าทำได้ก็จะผลักดันให้เป็นมาตรฐานกลางในการจัดทำแผนผังภาพนูน เพื่อผู้พิการทางสายตา และการได้ยินต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อ 2 ปีที่แล้ว รัตติยา อังกุลานนท์ เขียนลงใน กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ถึงสถานการการเปลี่ยนแปลงสำคัญในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ช่วงที่ผ่านมา คือการเกิดขึ้นของ “ทีวีดิจิทัล” ช่องใหม่ ที่เป็น “ตัวเลือก” การรับชมคอนเทนท์ “ดูฟรี” มีรายการให้เลือกรับชมหลากหลายทั้ง ภาพยนตร์ ซีรีส์ต่างประเทศ สารคดีระดับโลก การแข่งขันกีฬาหลากประเภท เรียกได้ว่ายุคนี้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงคอนเทนท์ได้สะดวกรวดเร็ว และมีทางเลือกรับชมฟรีหลากหลาย สภาพอุตสาหกรรมสื่อและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน ส่งผลให้ธุรกิจเคเบิลทีวี หรือเพย์ทีวี ในกลุ่มผู้ประกอบการท้องถิ่นที่มีราว 300 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก

โดย สำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช. ที่จัดทำโครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรม การใช้บริการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement) ระบุว่าสื่อเคเบิลทีวีและสื่อทีวีดาวเทียมเดิม เป็นสื่อทางเลือกสำหรับผู้ชมทีวีอนาล็อก ที่มีเนื้อหารายการหลากหลาย เฉพาะกลุ่ม ด้วยช่องรายการจำนวนมาก และทำให้การรับชมทีวีอนาล็อกได้ชัดเจน โดยเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมสามารถหารายได้จากค่าสมาชิกที่จ่ายเป็นรายเดือนและรายปี หรือจ่ายเฉพาะค่าแรกเข้า ปัจจุบันผู้ประกอบการสามารถหารายได้จากการโฆษณาในรายการได้ แต่พบว่าเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดังกล่าวกลับลดลงในปี 2558 อัตรา 47% เพราะส่วนหนึ่งถูกโอนย้ายไปยังทีวีดิจิทัล

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์