กสม. ห่วงคนตาพิการงานไม่ก้าวหน้า เหตุขาดข้อสอบอักษรเบรลล์สอบเลื่อนตำแหน่ง

กสม. ห่วงคนพิการทางสายตาเข้าไม่ถึงสิทธิความก้าวหน้าในการทำงานเหตุขาดข้อสอบอักษรเบรลล์ในการสอบเลื่อนตำแหน่ง ชมสถาบันการเงินบางแห่งวางระเบียบเอื้อคนพิการทางสายตาทำธุรกรรมการเงินได้สะดวก

ฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก การศึกษา และการสาธารณสุข

22 ส.ค.2561 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รายงานว่า ฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก การศึกษา และการสาธารณสุข เปิดเผยว่า เร็ว ๆ นี้ จากการแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเครือข่ายคนพิการทำให้ได้ทราบถึงความก้าวหน้าที่น่าชื่นชมในการอำนวยการเข้าถึงสิทธิของคนพิการทางสายตาของสถาบันการเงินบางแห่งมีการวางระเบียบที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางการเงินของคนพิการหลายประการ อาทิ การให้เจ้าหน้าที่ประจำสาขาเป็นพยานรับรองการเปิดบัญชีของคนพิการทางสายตาแทนญาติได้ การให้สิทธิคนพิการกู้ยืมเงินและซื้อขายหุ้นโดยไม่นำเหตุแห่งความพิการมาเป็นข้อพิจารณาในการกู้ยืมเงินและเปิดบัญชีซื้อขายหุ้น หรือ การอนุญาตให้คนพิการทางสายตาสามารถใช้ลายนิ้วมือหรือภาพถ่ายแทนการลงลายมือชื่อในการทำบัตรเอทีเอ็ม ซึ่งช่วยอำนวยการเข้าถึงสิทธิของคนพิการได้มาก

ประธานคณะทำงานด้านสิทธิผู้สูงอายุฯ หวังว่า สถาบันการเงินทุกแห่งจะสามารถให้บริการแก่คนพิการทางสายตาได้ โดยไม่เลือกปฏิบัติ และมีเทคโนโลยีที่คนพิการทางสายตาสามารถเข้าถึงได้ เช่น อักษรเบรลล์ หนังสือเสียง และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ รวมทั้งปรับปรุงการให้บริการธุรกรรมการเงินแก่คนพิการที่สะดวกมากขึ้น

ฉัตรสุดา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีประเด็นห่วงกังวลต่อการเข้าถึงสิทธิของคนพิการทางสายตา คือ การจัดสอบภาษาอังกฤษเพื่อความก้าวหน้าในการรับราชการของหน่วยงานราชการภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) บางแห่ง ซึ่งยังไม่มีข้อสอบอักษรเบรลล์เพื่อให้คนพิการทางสายตาสามารถเข้ารับการทดสอบและนำผลการสอบไปใช้ในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง ทำให้คนพิการทางสายตาเข้าไม่ถึงสิทธิความก้าวหน้าในการรับราชการ ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไข

ทั้งนี้ เพื่อให้การอำนวยการเข้าถึงสิทธิของคนพิการเป็นไปอย่างทัดเทียมเสมอภาคกับคนทั่วไป และสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities : CRPD) ที่ประเทศไทยเป็นภาคี ซึ่งมีหลักการเช่นว่า คนพิการมีสิทธิที่จะมีทรัพย์สิน และสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ นั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จะได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเฉพาะต่อประเด็นการเข้าถึงสิทธิของคนพิการทางสายตาเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์