เดือน ก.ค. 2561 ผู้ประกันตนว่างงาน 169,418 คน สูงสุดตั้งแต่ ม.ค. 2557 อีกครั้งในรอบปี

ทำลายสถิติอีกครั้งต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 พบเดือน ก.ค. 2561 มีผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม 169,418 คน สูงสุดตั้งแต่เก็บข้อมูลมาเมื่อเดือน ม.ค. 2557 ทำลายสถิติเดือน มิ.ย. 2561 ที่ 165,310 คน ก่อนหน้านี้ สปส. ชี้แจงจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทำให้จำนวนครั้งของการขอใช้สิทธิประโยชน์ว่างงานเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย


ที่มาภาพประกอบ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

23 ส.ค. 2561 จาก ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน ก.ค. 2561 โดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุว่าจากข้อมูล ณ เดือน ก.ค. 2561 มีลูกจ้างที่มีนายจ้างในระบบประกันสังคม (ม.33) จำนวน 11,475,042 คน มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 7.71 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือน ก.ค. 2560) ซึ่งมีจำนวน 10,653,972 คน หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) ของเดือน ก.ค. 2561 เทียบกับเดือนมิ.ย. 2561 พบว่าในเดือน ก.ค. 2561 มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 7.71 ขยายตัวลดลงจากเดือน มิ.ย. 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 8.04 สถานการณ์การจ้างงานขยายตัวมากกว่าร้อยละ 1 จึงถือว่าสถานการณ์การจ้างงานอยู่ในภาวะปกติ

สถานการณ์การว่างงาน (ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม : SSO) จากข้อมูล ณ เดือน ก.ค. 2561 มีผู้ว่างงานจำนวน 169,418 คน มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 8.05 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือน ก.ค. 2560 ซึ่งมีจำนวน 156,791 คน) และเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (เดือน มิ.ย. 2561 ซึ่งมีจำนวน 165,310 คน) โดยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 2.49 และหากคิดเป็นอัตราการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเดือน ก.ค. 2561 อยู่ที่ร้อยละ 1.48 มีอัตราขยายตัวเมื่อเทียบกับอัตราการว่างงานของเดือน ก.ค. 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.44 ทั้งนี้จากข้อมูลอัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติเดือน ก.ค. 2561 อยู่ที่ร้อยละ 1.0 มีอัตราการว่างงานลดลงเมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย. 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.1

อนึ่งจากการเก็บข้อมูลของกองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ตั้งแต่เดือน ม.ค. 2557 – ก.ค. 2561 จะเห็นได้ว่าจำนวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคมในเดือน ก.ค. 2561 นี้ที่ 169,418 คน เป็นตัวเลขสูงสุดตั้งแต่เดือน ม.ค. 2557 (สถิติสูงสุดที่ทำไว้ก่อนหน้านี้คือในเดือน มิ.ย. 2561 ที่จำนวน 165,310 คน)

ด้านสถานการณ์การเลิกจ้าง พบว่าอัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 คิดจากจำนวนผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง ต่อจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 เดือน ก.ค. 2561 ผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างมีจำนวนทั้งสิ้น 23,858 คน คิดเป็นร้อยละ 0.21 มีอัตราการเลิกจ้างเท่ากับเดือน มิ.ย. 2561 ที่ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 0.21 แต่มีอัตราขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือน ก.ค. ปีที่แล้ว ที่มีอัตราการเลิกจ้างลูกจ้างที่ร้อยละ 0.20

ก่อนหน้านี้เมื่อเดือน ก.ค. 2561 เว็บไซต์ Nation TV รายงานว่า นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.)ได้ชี้แจงกรณีการขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตนมาตรา 33 ณ เดือน มิ.ย. 2561 มีจำนวน 165,310 ราย ทำสถิติสูงสุดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทำให้จำนวนครั้งของการขอใช้สิทธิประโยชน์ว่างงานเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตามเมื่อสังเกตอัตราการเลิกจ้างงานของผู้ประกันตนควบคู่กันไปด้วยนั้น จะเห็นได้ว่าอัตราการเลิกจ้างงานยังคงอยู่ในระดับต่ำ เมื่อเทียบกับในช่วงปี 2559-2560

นอกจากนี้ใน รายงานข้อมูลแรงงานรายเดือน ก.ค. 2561 ยังระบุถึงสถานการณ์แรงงานไทยในต่างประเทศและคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ  พบว่ามีแรงงานทั้งหมด 466,632 คน ไปแบบถูกกฎหมาย 236,462 คน ผิดกฎหมาย 230,170 คน ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ 10,857 ราย แบ่งเป็นช่วยเหลือเงินสิทธิประโยชน์ 4,455 ราย ช่วยเหลืออื่นๆ 6,402 ราย

ในด้านข้อมูลตำแหน่งงานจากกรมการจัดหางาน พบว่าเดือน ก.ค. 2561 มีตำแหน่งงานว่าง 22,051 คน ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 21,954 คน บรรจุงาน 18,375 คน ส่วนในด้านแรงงานสัมพันธ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พบว่าผลการตรวจแรงงาน/สถานประกอบการณ์ระหว่างวันที่ 1-31 ก.ค. 2561 มีสถานประกอบการณ์ปฏิบัติถูกต้อง 1,412 แห่ง ปฏิบัติไม่ถูกต้อง 320 แห่ง ลูกจ้างได้รับการปฏิบัติถูกต้อง 42,072 คน ได้รับการปฏิบัติไม่ถูกต้อง 10,367 คน และในเดือน ก.ค. 2561 ไม่มีการชุมนุมเรียกร้องโดยลูกจ้างเลย

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์