อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 ชั่วโมง 11 นาที ที่ผ่านมา

WHO หารือเตรียม MOU ถ่ายทอดผลสำเร็จ 'หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไทย' ให้โลกเรียนรู้

รอง ผอ.องค์การอนามัยโลก ดูงาน สปสช. ดำเนิน 'ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ' หารือเตรียม MOU ความร่วมมือถ่ายทอดผลสำเร็จ 'หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไทย' ให้โลกเรียนรู้ โดยเฉพาะประเทศแถบแอฟริกา พร้อมเยี่ยมชม รพ.มงกุฎวัฒนะ หน่วยบริการเอกชนภายใต้ระบบบัตรทอง

29 ส.ค. 2561 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รายงานว่า วันนี้ เวลา 13:00 น. ที่ สปสช. พญ.ซอมญ่า สะวามินาทาน (Dr.Soumya Swaminathan) รองผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) และ นพ.แดเนียล เอ.เคอร์แทสซ์ (Dr.Daniel A.Kertesz) ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยมี นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และผู้บริหาร สปสช.ต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ในฐานะหน่วยบริการเอกชนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   

พญ.ซอมญ่า กล่าวว่า ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการดำเนินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แม้ว่าจะเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง โดยมีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เพียงพอภายใต้งบประมาณที่จำกัด รวมถึงมีความร่วมมือในการดำเนินนโยบายจากทุกภาคส่วน ส่งผลให้ประชากรในประเทศเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นอย่างครอบคลุมและทั่วถึง นับเป็นประเทศต้นแบบของการดำเนินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ดี ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศต่างๆ ได้เรียนรู้และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่นำไปสู่การดูแลสุขภาพประชากรในประเทศ จึงได้มีการหารือที่นำไปสู่การลงนามความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกและประเทศไทย เพื่อให้เกิดการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ในการสนับสนุนประเทศต่างๆ ให้สามารถดำเนินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ โดยเฉพาะประเทศแถบทวีปแอฟริกา    

ทั้งนี้ความสำเร็จในการดำเนินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทยที่จะนำมาถ่ายทอดเพื่อให้ประเทศต่างๆ ได้เรียนรู้ คือ1.ความร่วมมือของบุคลากรในระบบสาธารณสุขที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งในระดับส่วนกลางและท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการดูแลประชากรได้อย่างทั่วถึง 2.ระบบจัดการข้อมูลของหน่วยบริการและการบริหารจัดการงบประมาณ รวมถึงระบบการชดเชยค่าบริการ และ 3.ความร่วมมือของหน่วยงานระบบสุขภาพในการผลักดันและสนับสนุนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำหรับในส่วนการเยี่ยมชมบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ รพ.มงกุฎวัฒนะ ทำให้ได้รับรู้ข้อมูลความร่วมมือจากภาคเอกชน นอกจากหน่วยบริการภาครัฐ ในการร่วมดูแลสุขภาพประชาชน

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกเป็นองค์กรระดับสากลดูแลทั้งโลกในด้านสุขภาพอนามัย มีนโยบายจากนี้ที่เน้นการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้กับประชาชน และมองว่าไทยเป็นประเทศที่โดดเด่นในการดำเนินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สามารถดำเนินนโยบายนี้ได้แม้ว่าไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวย ทั้งใช้งบประมาณในระบบสุขภาพทั้ง 3 กองทุนเพียงร้อยละ 15 ของงบประมาณประเทศ หรือร้อยละ 4.3 ของจีดีพีประเทศ ขณะที่ประเทศอื่นใช้งบประมาณมากกว่านี้

สำหรับปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยประสบผลสำเร็จคือการสนับสนุนของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องในช่วง 16 ปี ที่ได้สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ลดภาระค่ารักษาที่รวมถึงโรคค่าใช้จ่ายสูง อาทิ โรคมะเร็ง หัวใจ เป็นต้น การบริหารที่ประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ท้องถิ่น และภาคประชาชน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน องค์การอนามัยโลกจึงมีสนใจขยายผลเพื่อให้ประเทศต่างๆ ได้เรียนรู้  โดยครั้งนี้ยังมีการหารือเพื่อจัดทำความร่วมมือที่นำไปสู่การถ่ายทอดการดำเนินระบบหลักประกันสุขภาพของไทยให้ทั่วโลกได้เรียนรู้ อาทิ การจัดทำเว็บไซด์ เป็นต้น เพื่อผลักดันให้ทุกประเทศมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai