อัพเดทล่าสุดเมื่อ 2 ชั่วโมง 35 นาที ที่ผ่านมา
ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

กวีประชาไท: แด่ 28 ปี สืบ นาคะเสถียร

ปืนลั่นเช้าวันนั้นกลางพนา
เขาบอกลาสัตว์ป่าน่าใจหาย
เอาชีวันฉันแลกไปทั้งใจกาย
ต่อลมหายใจพวกนายก็แล้วกัน
ปืนลั่นเช้าวันนั้นมีความหมาย
ชีวาวายหาได้เพียงโศกศัลย์
เขาแลกเนื้อแลกหัวใจให้ชีวัน
หวังดำรงพงพันธุ์ไพรพนา
ปืนลั่นเช้าวันนั้นบั่นชีวิต
ยอมอุทิศจิตใจวาดหวังว่า
ผืนพงไพรที่รักเหนือชีวา
อยู่ต่อไปชั่วดินฟ้าแม้ข้าตาย