วิษณุเผย สนช. สามารถเป็น ส.ว. ได้ กฎหมายไม่ห้าม

วิษณุ เครืองาม ระบุว่า ส.ว. 250 คน จะสรรหาเสร็จก่อนเลือกตั้ง ส.ส. 15 วัน เผย สนช. สามารถได้รับเลือกเป็น ส.ว. ต่อได้เพราะกฎหมายไม่ได้ห้าม ด้านเลขาธิการ กกต. เผยจะเร่งระเบียบกกต.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า

ภาพจากเว็บไซต์รัฐบาลไทย

13 ก.ย. 2561 วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่า หลังจากที่ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทำให้ พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. เริ่มมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันนี้ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะเป็นผู้ดำเนินการ ทั้งการรับสมัคร การแบ่งกลุ่ม เพื่อเลือกกันเอง เชื่อว่า กกต. น่าจะมีปฏิทินการดำเนินการไว้แล้ว

“ขอย้ำว่าจะต้องได้ ส.ว.ทั้งหมด 250 คน ภายใน 15 วันก่อนการเลือกตั้ง ส.ส. และวันเลือกตั้งก็ยังคงเป็นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ยังไม่มีการเปลี่ยนเป็นอื่น” วิษณุ กล่าว

วิษณุระบุว่า การสรรหา ส.ว. จะดำเนินการเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกให้ กกต. แบ่งกลุ่มเป็นสาขาอาชีพและสมัครเข้ามาคัดเลือกกันเอง และส่งบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นผู้เลือกในขั้นสุดท้ายให้เหลือ 50 คน จากนั้นอีก 200 คน คสช. จะกำหนดกฎเกณฑ์กติกาคัดเลือกต่อไป 

ส่วนพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. วิษณุกล่าวว่า ต้องรอเวลาอีก 90 วัน ซึ่งจะครบกำหนด วันที่ 10 ธ.ค. นี้ โดยภายในเวลา 90 วันนี้ พรรคการเมืองจะยังทำกิจกรรมอะไรไม่ได้ยกเว้นจะมี คำสั่ง คสช. ฉบับใหม่ที่จะคลายล็อกให้ โดยภายใน 90 วันนี้ 60 วันแรก ใช้สำหรับแบ่งเขตเลือกตั้ง ส่วน 30 วันหลัง ใช้สำหรับสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง

วิษณุกล่าวว่า สำหรับคำสั่ง คสช. เพื่อคลายล็อกทางการเมือง น่าจะมีขึ้นในเร็วๆ นี้ โดยคำสั่งได้เตรียมไว้แล้ว รอเวลาที่เหมาะสม หลังจากคลายล็อกแล้ว จะมีการหารือระหว่าง คสช.และพรรคการเมือง โดยหัวหน้า คสช. จะเป็นประธานเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในวันที่ 28 ก.ย. นี้ 

เมื่อถามว่า อายุของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะมีถึงเมื่อใด วิษณุกล่าวว่า สนช.จะสามารถทำงานต่อไปได้จนถึง 1 วัน ก่อนวันเปิดสภาผู้แทนราษฎร และสามารถได้รับเลือกเป็น ส.ว. ได้ เพราะไม่มีอะไรห้าม

ด้าน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. แถลงว่า จะเร่งพิจจารณาระเบียบกกต.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า เพราะ พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. มีผลบังคับแล้ว

เลขาธิการกกต. กล่าวว่า เมื่อระเบียบกกต.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ประกาศใช้ กกต. จะประกาศให้ลงทะเบียนองค์กรที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเข้าคัดเลือกเป็น ส.ว. ซึ่งจะมี 2 ประเภท คือ 1.องค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้ง และ2.องค์กรนิติบุคคล ที่ก่อตั้งมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และดำเนินกิจการต่อเนื่อง ไม่แสวงหาผลกำไร โดยจะเปิดรับลงทะเบียนที่สำนักงาน กกต. จังหวัดทั่วประเทศ 

“ส่วนบุคคลทั่วไปที่จะลงสมัครสามารถยื่นสมัครได้ที่ว่าการอำเภอ โดยวันเวลาของการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน กกต. จะชี้แจงอีกครั้งหลังระเบียบ กกต. ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ประกาศใช้ สำหรับการคัดเลือก ส.ว. ในส่วนของ กกต. จะต้องคัดเลือกให้ได้ 200 คนและส่งให้คสช. 15 วันก่อนวันเลือกตั้งส.ส. เพื่อให้คสช. คัดเลือกให้เหลือ 50 รายชื่อและสำรองอีก 50 ชื่อ” พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว

เลขาธิการกกต. กล่าวว่า ส่วนการเตรียมการเลือกตั้ง ส.ส. ขณะนี้ยังอยู่ในช่วง 90 วันของการรอการบังคับใช้ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. โดยจะครบ 90 วันในวันที่ 10 ธ.ค. 2561 และจะเข้าสู่ระยะเวลาต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จใน 150 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 โดยวันสุดท้ายคือวันที่ 9 พ.ค. 2562 ซึ่งเมื่อคลายล็อคคำสั่ง คสช.ที่ 53/2560 กกต.จะใช้ช่วงเวลา 90 วันที่รอการบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้งให้เป็นประโยชน์ตามแนวทางของรัฐบาล โดยจะเร่งดำเนินการเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมือง นักการเมือง ประชาชนรวม 10 วัน คาดว่าจะใช้เวลาทั้งกระบวนการประมาณ 55-60 วัน เมื่อแล้วเสร็จจะเป็นขั้นตอนสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองที่สามารถทำได้จนถึงวันก่อนรับสมัครเลือกตั้ง ถือว่าพรรคมีเวลามากกว่า 30 วันที่จะดำเนินการ

ผู้สื่อข่าวประชาไท รายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับไทม์ไลน์การสรรหา ส.ว. เดิม ตามที่เลขาธิการ กกต. ได้เปิดเผยก่อนหน้านี้ คือ

วันที่ 12 ต.ค. จะประกาศกำหนดวันลงทะเบียนองค์กร เพื่อเป็นองค์กรที่จะมีสิทธิเสนอชื่อผู้สมัคร ส.ว. และแจ้งให้สำนักงาน กกต.จังหวัดทราบ

วันที่ 22-31 ต.ค. สำนักงานกกต.จังหวัด รับลงทะเบียนองค์กร

วันที่ 16 พ.ย. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและนายกรัฐมนตรี นำ พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือก ส.ว. ทูลเกล้าฯ

วันที่ 20 พ.ย. ประกาศรายชื่อองค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็น ส.ว. แยกเป็นรายกลุ่ม

วันที่ 30 พ.ย.คาดว่า พ.ร.ฎ ให้มีการเลือก ส.ว.มีผลใช้บังคับ

วันที่ 5 ธ.ค. กกต.ประกาศเกี่ยวกับวันเลือก วันรับสมัคร และสถานที่เลือก ซึ่งระดับอำเภอภายใน 20 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับสมัคร ระดับจังหวัดภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกในระดับอำเภอ และระดับประเทศภายใน 10 วันนับแต่วันเลือกในระดับจังหวัด

เปิดรับสมัคร ส.ว. วันที่ 10-14 ธ.ค. ซึ่งเป็นการเปิดรับสมัครไม่เกิน 15 วันนับแต่วันที่มี พ.ร.ฎ.

วันที่ 30 ธ.ค. จะเป็นวันเลือก ส.ว. ในระดับอำเภอ

วันที่ 6 ม.ค. 62 เลือก ส.ว.ในระดับจังหวัด

วันที่ 16 ม.ค. เลือก ส.ว.ในระดับประเทศ

วันที่ 17-21 ม.ค. กกต. รอไว้ 5 วันตามที่กฎหมายกำหนด

และวันที่ 22 ม.ค. กกต.แจ้งรายชื่อผู้ได้คะแนนสูงสุดลำดับที่ 1-10 ของแต่ละกลุ่ม แต่ละวิธีสมัคร รวม 200 คนให้คสช.คัดเลือกเป็นส.ว. 50 คน และคัดเลือกอีก 50 คน เป็นบัญชีสำรอง

เรียบเรียงจาก : สำนักข่าวไทย , มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์