คสช. ออกคำสั่งคลายล็อคพรรคการเมืองบางเรื่อง แต่ยังบล็อกหาเสียง

14 ก.ย. 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 13/2561 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) โดยมีสาระคำคัญประกอบด้วย

1.ให้พรรคการเมือง จัดให้มีทุนประเดิมพรรคการเมืองจำนวน 1 ล้านบาท และแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน 180 วันนับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 13/2561

2.ให้พรรคการเมือง จัดให้มีสมาชิกพรรคการเมือง ไม่น้อยกว่า 500 คน พร้อมชำระค่าบำรุงพรรคการเมืองสำหรับปี 2561 ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 13/2561 และให้พรรคการเมืองแจ้งให้นายทะเบียนทราบพร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าบำรุงพรรคภายใน 50 วันหลังพ้นจากระยะเวลาชำระค่าบำรุงพรรค

3.ให้พรรคการเมือง จัดให้มีสมาชิกพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า 5,00 คน พร้อมชำระค่าบำรุงพรรคการเมืองภายใน 1 ปี และให้จัดให้มีสมาชิกพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า 20,000 คนพร้อมชำระค่าบำรุงพรรคการเมืองภายใน 4 ปี ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 13/2561

4.ให้พรรคการเมืองประชุมเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ คำประกาศอุดมการณ์ทางการเมือง และนโยบายของพรรคการเมือง ให้ถูกต้องตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง และสอดคล้องกับ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.

5.ให้พรรคการเมืองจัดประชุมเพื่อเลือกตั้งหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิก และกรรมการบริหารอื่นๆ ของพรรคการเมือง

7.ให้พรรคการเมืองจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง หรือแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองให้แล้วภายภายใน 1ปี นับตั้งแต่วันที่มีการประกาศ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ในราชกิจจานุเบกษา

8.ให้ยกเลิกกระบวนการทำไพรมารีโหวตตามที่มีการกำหนดไว้ใน พ.ร.ป. พรรคการเมือง ในการเลือกตั้งครั้งแรก โดยให้ดำเนินการดังต่อไป 1.ให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้รับสมัครเลือกตั้ง ประกอบด้วย กรรมการบริหารพรรคการเมืองจำนวน 4 คน และตัวแทนสมาชิกที่พรรคการเมืองเลือกจำนวน 7 คน โดยมีหน้าที่และอำนาจในการพิจารณาและเสนอรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองให้ความเห็นชอบ 2.ในการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับฟังความคิดเห็นของหัวหน้าสาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด และสมาชิกพรรค เพื่อประกอบการพิจารณา

9.พรรคการเมืองสามารถดำเนินการประชาสัมพันธ์ หรือติดต่อสื่อสารกับผู้ดำรงตำแหน่งใดๆ ภายในพรรคการเมืองและสมาชิกของพรรคการเมืองตน ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่การดำเนินการนั้นต้องไม่เป็นการหาเสียง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะรักษาความสงบแห่งชาติอาจจะกำหนดลักษณะต้องห้ามของการประชาสัมพันธ์ หรือการติดต่อสื่อสารที่อาจจะมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือสั่งให้มีการระงับการดำเนินการดังกล่าวได้

10.ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้ง และประกาศให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มีผลบังคับใช้

เนื้อหาในคำสั่งทั้งหมดมีรายละเอียดดังนี้

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์