กวีประชาไท: จันทร์เจ้า (สำนวนใหม่)

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

จันทร์เอ๋ยจันทร์อันแสนโอชา
ขอยางพาราได้ราคาแพงแพง
ขอกะทะทองแดง ให้พี่ป้อมของข้า
ขอนาฬิกาให้ข้าบ้างซี
ขอตำแหน่งรัฐมนตรีให้น้องข้าบ้าง
ขอรถถังให้น้องข้านอน
ขอนิติบริกรให้น้องข้าดู
ขอตราชูเอียงข้างข้าเถิด
ขอเงินเดือนล้ำเลิศเลี้ยงตัวข้าเอง.

.........................................................

จันทร์เอ๋ยจันทร์ไม่โอชา
ใครขอเวลาอีกไม่นาน
ยื้อเลือกตั้งจนเสียงานเสียการ
จันทร์จะโอชาให้เราก็เปล่าเลย
หวังจมูกท่านช่วยเราไม่เข้าท่า
ถ้าโหยหาประชาธิปไตยจงขวนขวาย
เชื่อลมปากคอสอชอก็รอแต่จะวอดวาย
มัวหมายหวังจันทร์จะโอชา น้ำตาจะนองหน้าเอย.

 

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์