Skip to main content
sharethis

ถึงเวลาสามัญชน... ประชุมจัดตั้ง 'พรรคสามัญชน' กลางพื้นที่ปัญหาความขัดแย้ง 'รัฐ-ทุน-ปชช.' วังสะพุง จ.เลย มติจาก 294 ผู้ร่วมก่อตั้งฯ ให้ 'เลิศศักดิ์' นั่งหัวหน้า 'กิตติชัย' นั่งเลขาธิการฯ ชูอุดมการณ์ 'ประชาธิปไตยจากฐานราก-สิทธิมนุษยชน-เท่าเทียมเป็นธรรม' ลั่นปลดอาวุธ คสช. ด้วยมือเปล่า ขณะที่ทหารเข้าเตือนและสังเกตการณ์ตั้งแต่เช้า

22 ก.ย.2561 ผู้สื่อข่าวรายงานจากวัดโนนสว่าง ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย ว่า วันนี้ ตั้งแต่ช่วงเช้ามีการประชุมจัดตั้งพรรคสามัญชน จนล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 14.20 น. ได้แถลงข่าวการประชุมจัดตั้งพรรคสามัญชน พร้อมเปิดตัวคณะกรรมการบริหารพรรค จากการคัดเลือกและรับรองของสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง 294 คน

โดยมี เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ เป็นหัวหน้าพรรค กิตติชัย งามชัยพิสิฐ เป็นเลขาธิการพรรค รองหัวหน้าพรรค ประกอบด้วย ชาติชาย ธัมโม สรุพันธุ์ รุจิไชยวัฒน์ ชุมาพร แต่งเกลี้ยง และเอกชัย อิสระทะ ขณะที่รองเลขาธิการ คือ ชุทิมา ชื่นหัวใจ ลลิตา เพ็ชรพวง และพักตร์วิไล สหุนาฬุ เหรัญหญิก คือ จินตนา ศรีนุเดช นายทะเบียนพรรค คือ ศิววงศ์ สุขทวี โฆษก คือ ปกรณ์ อารีกุล

ส่วนประธานภาคแต่ละภาคประกอบด้วย  สมชาย กระจ่างแสง (กลาง) วรวุธ ตามี่ (เหนือ) ณัฐพร อาจหาญ (อีสาน) และ ว่าที่ ร.ต. พร้อมศักดิ์ จิตจำ (ใต้)

"คณะกรรมการบริหารพรรคเป็นเพียงผู้รับนโยบาย รับเจตนารมณ์จากพี่น้องสามัญชนที่เป็นสมาชิก เพื่อที่จะทำการหลัการของพรรคทั้ง 3 ข้อ คือประชาธิปไตยจากรากฐาน เราจะยืนหยัดเพื่อให้ประชาธิปไตยของประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยที่มาจากฐานรากจริงๆ เราจะยืนหยัดเพื่อให้เกิดเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงที่มาจาก 1 คน 1 เสียง เป็นประชาธิปไตยที่มาจากเบื้องล่าง เป็นประชาธิปไตยที่มีสามัญชนเป็นผู้สร้างรากฐานมันขึ้นมา เราจะยืนหยัดเพื่อพิทักษ์รักษาการเคารพศักดิศรีความเป็นมนุษย์ เราจะยืนหยัดสิทธิมนุษยชน เราจะยืนหยัดให้มีการปกป้องมิให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน เราจะยืนหยัดให้ทุกคนได้มีสิทธิโอกาสที่จะได้รับโอกาสที่เท่าเทียมในสังคมไทย เราจะยืนหยัดเพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความเป็นธรรม ความเท่าเทียม ความเจริญก้าวหน้าใดๆ จะต้องยืนหยัดอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและเท่าเทียม ไม่ว่าเผ่าพันธุ์ใด อัตลักษณ์แบบใด ความคิดความเชื่อแบบใด แม้แต่คนรุ่นต่อไป และความเป็นธรรมต่อทางนิเวศน์ เราจะยืนหยัดด้วย 3 หลักการนี้ภายใต้หลักการสันติวิธี" กิตติชัย กล่าว

ขณะที่ เลิศศักดิ์ กล่าวว่า จากนี้ไปจะรวบรวมรายชื่อพร้อมทั้งบันทึกผลการประชุมเพื่อจดจัดตั้งพรรคกับ คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ตามกระบวนการกฎหมาย เพื่อเตรียมเข้าสู่ฤดูการเลือกตั้งที่ถูกทำให้หายไปมานาน นับจากนี้จะเดินหน้าทำคาราวานสามัญชนกับพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อให้พื้นที่ต่างๆ ได้สะท้อนเสียงถึงความต้องการและความความปรารถนาของเขาเหล่านั้นเพื่อผลักดันให้เป็นนโยบายให้ได้

"เราจะร่วมกันปลดอาวุธ คสช. ด้วยมือเปล่า" เลิศศักดิ์ กล่าว พร้อมอธิบายด้วยว่า จะขับเคลื่อนเพื่อยกเลิกคำสั่ง คสช. หลายๆ ฉบับที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพื่อทำให้ คสช. กลับไปอยู่ในที่ตั้งที่สมควรอยู่และไม่เป็นอุปสรรคต่อการเลือกตั้งของประชาชนอีกต่อไป เป็นภารกิจที่จะทำในช่วงเวลาอันใกล้นี้

ทหารเข้าเตือนและสังเกตการณ์ตั้งแต่เช้า

ผู้สื่อข่าวประชาไท รายงานว่า เวลาประมาณ 08.20 น. พ.ต.อุไร เปอร์ดี พร้อมด้วยนายทหารอีก 2 นาย ได้เข้ามาสังเกตการณ์ การประชุมจดจัดตั้งพรรคสามัญชน ที่วัดโนนสว่าง ซึ่งทางสามัญชนได้แจ้งต่อ กกต. ตามระเบียบแล้ว และวันนี้ได้มีตัวแทน กกต. เข้าสังเกตการณ์ประชุมด้วย

พ.ต.อุไร กล่าวกับ ปธานิน กล่อมเอี้ยง กองเลขาธิการชั่วคราวสามัญชน ว่า วันนี้เข้ามาเพียงสังเกตการณ์การประชุมฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา พร้อมเตือนด้วยว่าอย่าพูดอะไรที่หมิ่นเหม่ต่อระเบียบของ กกต. เพื่อจะไม่ได้เป็นปัญหาต่อการจดจัดตั้งพรรค และหวังว่า การประชุมในวันนี้จะผ่านไปด้วยดี

ทั้งนี้ ปกรณ์ อารีกุล โฆษกชั่วคราวสามัญชน ขณะนั้นกล่าวชี้แจงต่อ ผู้เข้าร่วมประชุมจดจัดตั้งพรรคว่า วันนี้จะมีการพิจารณา และรับรองชื่อพรรค ชื่อย่อ เครื่องหมายพรรค พิจารณาและรับรองอุดมการณ์ของพรรค นโยบายของพรรค ข้อบังคับของพรรค

ปกรณ์ กล่าวด้วยว่า จะมีการพิจารณารับรองคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง เมื่อได้ผลการรับรองทั้งหมดแล้วจะมีการไลฟ์เฟสบุ๊กไลฟ์แถลงข่าวที่เพจสามัญชนในเวลาประมาณ 13.00 น. ต่อไป

ผู้สื่อข่าวประชาไท รายงานด้วยว่า ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ในวันนี้มีทั้งกลุ่มนักกิจกรรมกลุ่มดาวดิน นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มโกงกาง มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มนักกิจกรรมภาคเหนือ กลุ่มเพื่อนนักกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีนักพัฒนาเอกชนหลากหลายประเด็นอาทิ ประเด็นเหมืองแร่ทองคำ หิน โปแตช ปิโตรเลียมภาคอีสาน สิทธิชุมชน สิทธิมนุษยชน ความหลากหลายทางเพศ เป็นต้น รวมทั้งมีชาวบ้านจากพื้นที่ผลกระทบจากเหมืองแร่ทองคำ จ.เลย กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด พื้นที่ผลกระทบจากการจุดเจาะปิโตรเลียมขอนแก่น กลุ่มอนุรักษ์บ้านนามูล-ดูนสาด พื้นที่ผลกระทบจากโรงงานแป้งมัน กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโคกหินขาวอำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำอูน กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดวานรนิวาส เครือข่ายสิทธิชุชนเขาคูหา จ.ชุมพร

'พรรคสามัญชน' ชู ‘ประชาธิปไตยฐานราก-สิทธิมนุษยชน-ความเป็นธรรม’ หวังแก้รธน.จนถึงร่างใหม่, 4 มี.ค. 2561

พรรคสามัญชนคือใคร และทำไมต้องไปจัดประชุมใหญ่ที่ ‘บ้านนาหนองบง’ จ.เลย, 17 ก.ย. 2561

ภาพบรรยากาศช่วงเช้า : 

พ.ต.อุไร เปอร์ดี พร้อมนายทหารอีก 2 นาย เข้าสังเกตการณ์การประชุมจดจัดตั้งพรรคสามัญชน

พ.ต.อุไร เปอร์ดีเข้าพูดคุยกับ ปธานิน กล่อมเอี้ยง กองเลขาธิการชั่วคราวสามัญชน ขออย่าพูดอะไรที่หมิ่นเหม่ต่อระเบียบ กกต.

เวทีแถลงข่าวพรรคสามัญชน ใช้ผ้าขาวม้าตกแต่งโต๊ะประชุม

นิติกร ค้ำชู สมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสามัญชน กำลังยืนคุยกับ สมัย ภักดิ์มี ประธานสภา อบต. เขาหลวง

"หมุน" ศิลปินภาพวาด และช่างสักจากเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมจดจัดตั้งพรรคสามัญชน และกำลังวาดภาพกำปั้นที่ชูตราชั่งตั้งตรงขึ้น

ทีมทะเบียนพรรคสามัญชน

บรรยากาศช่วงลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสามัญชน ว่าที่หัวหน้าพรรค และกิติมา ขุนทอง อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร นั่งรอประชุมตั้งแต่ช่วงเช้า

สัญลักษณ์ที่มอบให้ผู้เข้าร่วมประชุมจดจัดตั้งในฐานะสมาชิกพรรค เป็นตราประทับน้ำหมึกสีแดงพิมพ์ลงบนภาพดิบ และตัดด้วยเข็มกลัดอีกทีหนึ่ง

ศิริพร ฉายเพชร เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม พูดคุยกับแม่รส ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิที่ได้รับการยกย่องโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ทนายประเวศ ประภานุกูล ร่วมสังเกตการณ์ประชุม

ด้านหน้าที่ประชุมจดจัดตั้งพรรคสามัญชน

ปรกรณ์ อารีกุล โฆษกชั่วคราวสามัญชน กล่าวชี้แจงกำหนดการของการประชุมจดจัดตั้งพรรคสามัญชน

ทั้งนี้ประเด็นที่น่าสนใจคือพื้นที่การจัดประชุมที่หลายพรรคมักใช้พื้นที่ศูนย์กลางอย่างกรุงเทพฯ หรือโรงแรมในการประชุมจัดตั้ง แต่พรรคนี้เลือก วัดโน่นสว่าง หมู่บ้านนาหนองบง อ.วังสะพุง จ.เลย นั้น เลิศศักดิ์ เคยเปิดเผยเปิดกับประชาไทว่า เหตุที่เลือกสถานที่ประชุมพรรคที่หมู่บ้านนาหนองบงนั้น เพราะเป็นหนึ่งในพื้นที่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์การต่อสู้ของสามัญชน เป็นพื้นที่ซึ่งชาวบ้านคนธรรมดา ลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพในการกำหนดอนาคต และชีวิตของตัวเอง ในกรณีผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ทองคำ และเชื่อว่าการใช้พื้นที่ดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นในสิ่งที่สมาชิกพรรคยึดถือร่วมกันคือ ประชาธิปไตยฐานราก

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net