'อภิรัชต์' รับตำแหน่ง ผบ.ทบ. ให้คำมั่นรับผิดชอบสูงสุดต่อชาติ ราชบัลลังก์ และประชาชน

พล.อ.อภิรัชต์ รับมอบตำแหน่ง ผบ.ทบ.คนที่ 41 พร้อมสานต่อนโยบาย ลั่นจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดต่อชาติ ราชบัลลังก์ ประชาชน ให้กองทัพเป็นของชาติ-ประชาชน ก้าวหน้ามีเอกภาพ พิทักษ์รักษาสถาบันหลักของชาติ

ที่มาภาพ เพจ Army PR Center

28 ก.ย.2561 วันนี้ กองบัญชาการกองทัพบกได้ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ตามฤกษ์เวลา 14.45 น. ทหารเชิญธงประจำหน่วยในกองทัพบกเข้าสู่พิธี ทหารดุริยางค์ ทหารบก นำกองพันสวนสนาม ทหารราบ ทหารม้า ทหารปืนใหญ่ จาก ร.1 พัน.1 รอ.- ม.1 พัน.1 รอ.-ป.1 พัน.1 รอ. นายทหารชั้นผู้ใหญ่จนถึงผู้บังคับกองพันในกรุงเทพมหานครเข้าร่วมพิธีกันอย่างคับคั่ง พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ก็ได้ทำการมอบตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกอย่างเป็นทางการให้แก่ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็นผู้บัญชาการทหารบก คนที่ 41 

โดย พล.อ.อภิรัชต์ ได้กล่าวในพิธีรับมอบตำแหน่งว่า ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตนดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 เป็นต้นไปนั้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ขอน้อมรับหน้าที่อันมีเกียรตินี้ด้วยความสำนึกในความรับผิดชอบ เป็นอย่างยิ่ง การดำเนินงานของกองทัพบกในห้วงที่ผ่านมามีบทบาทหน้าที่ครอบคลุมหลากหลายด้านอันเกี่ยวเนื่องกับงานด้านความมั่นคง การพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยมีท่านผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้นำการขับเคลื่อนภารกิจทุกด้านให้บรรลุผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างดียิ่ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่านแสดงให้เห็นเป็นแบบอย่างของการเป็นทหารอาชีพที่มีอุดมการณ์แน่วแน่ ทุ่มเท เสียสละ เพื่อสร้างความเจริญและความมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมือง อีกทั้งปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยความเอาใจใส่ให้มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มกำลังความสามารถและมีความตั้งใจที่จะพัฒนากองทัพบกให้มีศักยภาพ พร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจทุกรูปแบบ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวความคิด Smart Man Smart Army ที่มุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถของกำลังพลซึ่งเป็นหัวใจของกองทัพให้มีร่างกายที่แข็งแกร่ง มีจิตใจที่กล้าหาญ มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะนำไปสู่การสร้างกองทัพให้มีความเข้มแข็ง เป็นหลักในการคลี่คลายปัญหาสำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยของชาติ และพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกโอกาส

พล.อ.อภิรัชต์ กล่าวอีกว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการทหารบกต่อไปนั้น ตนขอให้คำมั่นว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความรับผิดชอบสูงสุดที่มีต่อชาติ ราชบัลลังก์ และประชาชน พร้อมที่จะสานต่อนโยบาย ของท่านผู้บัญชาการทหารบก ให้มีความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง รวมทั้งจะปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม และนำพากองทัพให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีเอกภาพ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีความสง่างาม ให้เป็นกองทัพของชาติและประชาชน ที่พร้อมพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของชาติให้มีความมั่นคง และสร้างความสงบสุขให้แก่สังคมส่วนรวมอย่างยั่งยืนตลอดไป ตนและผู้ใต้บังคับบัญชาทุกนายขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดจนพระบารมีอันแผ่ไพศาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ท่านผู้บัญชาการทหารบกและครอบครัวประสบแต่ความสุข ถึงพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ในโอกาสนี้ตนขอรับมอบหน้าที่ผู้บัญชาการทหารบก และการบังคับบัญชา ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

 

สำหรับ พล.อ.อภิรัชต์  สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 20 และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 31 เริ่มรับราชการที่กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ต่อมารับตำแหน่งสำคัญในกองทัพบก ได้แก่ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ และแม่ทัพภาคที่ 1 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ก่อนที่จะดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 41 ในวันที่ 1 ต.ค.นี้

ขณะที่ พล.อ.เฉลิมชัย  ได้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก คนที่ 40 ตั้งแต่ ตุลาคม 
ปี 2559 – ตุลาคม ปี 2561 เป็นเวลา 2 ปี 

 

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์ และ Army PR Center

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์