ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แถลงนโยบาย "อนาคตใหม่ ไทย 2 เท่า"

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจเปิดตัววิสัยทัศน์ "อนาคตใหม่ ไทย 2 เท่า" ชี้ทุกคนเลือกเกิดไม่ได้ว่าจะเกิดในครอบครัวที่ยากดีหรือมีจน แต่สิทธิและโอกาสของเราเลือกได้ สร้างได้ และเปลี่ยนแปลงได้ หวังให้ประเทศไทยก้าวเดินไปอย่างมีทิศทาง อยากเห็นคนไทยเท่าเทียมกัน ประเทศไทยเท่าทันโลก

แถลงข่าวเปิดตัววิสัยทัศน์ "อนาคตใหม่ ไทย 2 เท่า"
(ที่มาของภาพ: Facebook Live/พรรคอนาคตใหม่ - future forward party)

1 ต.ค. 2561 ที่อาคารไทยซัมมิท ที่ทำการชั่วคราวของพรรคอนาคตใหม่ มีงานแถลงข่าวเปิดตัววิสัยทัศน์ประเทศไทย “อนาคตใหม่ ไทย 2 เท่า” โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบ FacebookLive ผ่านเพจของพรรคอนาคตใหม่ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา โดยในเวลา 10.55 น. ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคแถลงนโยบาย “อนาคตใหม่ ไทย 2 เท่า” ได้เวลาอนาคตใหม่ ได้เวลาอนาคตไทย เริ่มต้นธนาธรเริ่มต้นกล่าวว่า

"มีคำถามสำหรับทุกท่าน 2 ข้อ ข้อแรก คุณอยู่ที่ไหนในประเทศไทย ผมไม่ได้หมายถึงสถานที่ๆ คุณอยู่ หรือแม้แต่ความร่ำรวย ความยากจนที่คุณมี ผมหมายถึงสิทธิ โอกาสในชีวิต ตั้งแต่ตอนที่คุณคลอดออกมาจากท้องแม่ สมัครเข้าโรงเรียน หางานทำ ผ่อนบ้านสักหลัง เปิดธุรกิจใหม่ รวมถึงการรักษาตัวเมื่อยามเจ็บป่วย

ถ้าผมจับคนไทยเกือบ 70 ล้านคนมาต่อแถวเรียงกันตามลำดับ และตามสิทธิ โอกาสที่คุณได้จากรัฐไทย ที่คุณได้จากประเทศนี้ คุณคิดว่า คุณอยู่ตรงไหนในแถวของคนเกือบ 70 ล้านคนนี้ คุณอยู่หัวแถว กลางแถว หรือปลายแถว คุณมีสิทธิและโอกาสเท่ากับคนอื่นๆ แค่ไหนในสังคม

คำถามที่สอง คุณคิดว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนในโลกใบนี้ ใช่ครับ ผมไม่ได้หมายถึงที่ตั้งในเชิงภูมิศาสตร์ ผมไม่ได้หมายถึงประเทศไทยอยู่ตรงทวีปไหนในโลกใบนี้ ผมไม่ได้หมายถึงรายได้ของประเทศไทยเทียบกับประเทศอื่น แต่ผมหมายถึงคุณภาพและการบริการภาครัฐ ผมหมายถึงสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้คนได้อยู่ในประเทศนี้เติบโต เรียนรู้ ได้ใช้ชีวิตที่มีคุณค่าและเปี่ยมความหมาย

ถ้าผมจับประเทศที่อยู่ในโลกเกือบ 200 ประเทศมาต่อแถวเรียงกัน ตามลำดับคุณภาพการให้บริการของรัฐ คุณภาพการใช้ชีวิต คุณคิดว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหน อยู่หัวแถว อยู่กลางแถว หรืออยู่ปลายแถว

แน่นอนครับ เราทุกคนเลือกเกิดไม่ได้ว่าจะเกิดในครอบครัวที่ยากดีหรือมีจน และเช่นเดียวกันประเทศไทยก็เลือกไม่ได้ที่จะตั้งอยู่บนทวีปไหนบนโลก นั่นเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา แต่สิทธิและโอกาสในชีวิตของแต่ละคน เป็นสิ่งที่เราเลือกได้ สร้างได้ เปลี่ยนแปลงได้

เหมือนการบริการของภาครัฐ การแข่งขันทางธุรกิจ และมาตรฐานความเป็นอยู่ เป็นสิ่งที่แต่ละประเทศสร้างได้เปลี่ยนแปลงได้ ทั้งในทางที่ดีและในทางที่ร้าย 
แต่ทำไมสิทธิและโอกาสของคนไทยที่อยู่กลางแถว และคนไทยที่อยู่ท้ายแถว แตกต่างจากคนไทยที่อยู่หัวแถวราวฟ้ากับเหว ทำไมบริการของภาครัฐและมาตรฐานการใช้ชีวิตในประเทศนี้ ถึงถูกประเทศอื่นๆ ทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆ

เงินทุกบาทที่ใช้หว่านโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาล คสช. คือเงินทุกบาทที่ไม่ได้ใช้ไปเพื่อทำให้โรงเรียนของเราดีขึ้น เงินทุกบาทที่ถูกใช้เพื่อซื้ออาวุธเข้ากองทัพ คือเงินทุกบาทที่ไม่ได้เพิ่มให้กับสวัสดิการของงบบัตรทอง 

ความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยแพร่กระจายไปทุกมิติ และในขณะที่ประเทศไทยไม่เคยได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ไม่สามารถยืนบนเวทีโลกได้อย่างทรนง ทั้งๆ ที่เรามีทรัพยากร เรามีความพร้อมมากกว่าประเทศอื่นมากมาย ประเทศของเราก้าวเดินอย่างสะเปะสะปะ เติบโตอย่างไร้ทิศทางมานานเหลือเกิน 

ทุกท่านครับ พรรคอนาคตใหม่เกิดขึ้นและรวมตัวกันเพื่อเสนอเส้นทางใหม่ให้กับสังคมไทย เราอยากเห็นประเทศไทยที่ก้าวเดินไปอย่างมีทิศทาง เราอยากเห็นคนไทยเท่าเทียมกัน ประเทศไทยเท่าทันโลก

คนไทยต้องได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันไม่ว่าคุณจะเติบโตมาในสังคมแบบไหน ไม่ว่าคุณจะเติบโตมาในจังหวัดใด ไม่ว่าคุณจะมีเพศสภาพอย่างไร เราต้องยืนยัน ในสิทธิและโอกาสของคนไทยที่เท่าเทียมกัน เราถูกทำให้เชื่อว่าความรวย ความจน เป็นเรื่องของความพยายามส่วนบุคคล ทั้งๆ ที่ความเป็นจริง ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เกี่ยวโยงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กับสิทธิเสรีภาพ และคุณภาพการให้บริการภาครัฐ อย่าให้ลูกหลานของเราถูกกักขังโดยชาติกำเนิดเพราะความไม่เท่าเทียมกันในสังคม

หลายคนบอกผมว่าจะทำให้ประเทศไทยเท่าเทียมกันเป็นไปไม่ได้หรอก นี่เป็นเรื่องเพ้อฝัน ไม่มีทางเกิดขึ้นจริงในประเทศนี้ได้ ผมอยากเล่าเรื่องๆ หนึ่งให้ทุกท่านฟังในวันนี้ เป็นเรื่องของความฝันของคนธรรมดา เพื่อที่จะบอกว่าสังคมใหม่ที่ดีกว่านี้เป็นไปได้ เรื่องที่ผมจะเล่า คือเรื่องของการได้มาของหลักประกันสังคมในประเทศไทย ประกันสังคมถูกผลัก ถูกทำให้เป็นกฎหมายในปี 2497 แต่ก่อนที่จะถูกบังคับใช้อย่างจริงจัง การทำรัฐประหารซึ่งนำมาซึ่งการเกิดขึ้นของรัฐบาลเผด็จการจอมพลสฤษดิ์ ได้ทำลายกฎหมายประกันสังคมก่อนที่จะถูกนำมาใช้

พี่น้องผู้ใช้แรงงาน และคนที่อยากเห็นคนยากคนจนมีสวัสดิการ ต้องใช้เวลา 4 ทศวรรษ กว่าที่จะทำให้หลักประกันสังคมกลายเป็นกฎหมายและบังคับได้จริงในปี 2533

ประกันสังคมคือผลของการกล้าฝันถึงอนาคตที่ดีกว่า ผลของการรวมพลังรณรงค์อย่างแข็งขัน ผ่านการเมืองที่เปิดกว้าง และคือผลของการยืนหยัดต่อสู้ถึงอนาคตที่เราฝันถึง

ปัจจุบันนี้มีคนเป็นล้านคนที่ดำรงชีวิตอยู่ ด้วยการพึ่งพาประกันสังคมซึ่งเป็นรากแก้วของรัฐสวัสดิการ นี่คือความฝัน นี่เรื่องราวการต่อสู้เรียกร้องของคนธรรมดา แล้วมันพิสูจน์แล้วว่าคนไทยทำได้ ในการผลักดันวาระที่ก้าวหน้าและทำให้สังคมไทยเท่าเทียมกัน เราทำมาแล้ว และถ้าเราร่วมมือกันเราจะทำได้อีกครั้ง

นอกจากอนาคตที่เท่าเทียมกันแล้ว เรายังต้องสร้างมาตรฐานบริการของรัฐให้เท่าทันกับโลก ต้องขีดเส้นใต้ไว้ให้ชัด ต้องยกระดับประเทศไทย ยกระดับความเป็นไทย ให้เป็นไทยที่สากล เป็นประเทศไทยที่ทะยานไปอย่างเต็มศักยภาพ ไม่น้อยหน้าใครในเวทีโลก

ไม่กี่วันก่อน ผมได้จุดประเด็นการถกเถียงเรื่องนโยบายสาธารณะ เรื่องการคมนาคมไทย ด้วยการเสนอตัวเลือกเรื่องไฮเปอร์ลูป ระบบรถไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยพลังแม่เหล็กไฟฟ้า ในท่อที่มีความดันอากาศต่ำ สามารถวิ่งได้ด้วยความเร็ว 1,000 กม. ต่อชั่วโมง คนจำนวนมากก็บอกว่านี่คือการเพ้อฝัน คือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ 

แต่ทุกท่านครับ ไม่มีคนเชื่อว่าคนทั่วโลกจะติดต่อกันด้วยอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน ครั้งหนึ่งเครื่องบินก็เป็นความเพ้อฝัน และจนถึงทุกวันนี้รถไฟความเร็วสูงก็ยังเป็นความเพ้อฝันในสังคมไทย ผมถือว่าเราในฐานะพรรคการเมืองต้องทำหน้าที่เสนอความเป็นไปได้ใหม่ๆ ที่จะผลักดันประเทศไปข้างหน้า ไม่ใช่แค่ตามประเทศอื่นให้ทัน แต่ต้องกล้าเป็นผู้นำในเวทีโลกด้วย เพราะเรารู้ว่าด้วยการกล้าฝันเท่านั้นที่จะทำให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักรายได้ปานกลาง และทำให้คนไทยเป็นชาติที่มีรายได้สูง เมื่อเทียบกับชาติอื่น มีแต่การกล้าฝัน กล้าที่จะขี่คลื่นของโลกาภิวัฒน์เท่านั้น และนั่นคือ "เท่าทันโลก"

ทุกท่านครับ "เท่าเทียมกัน" "เท่าทันโลก" ทั้ง 2 อย่างนี้ต้องไปด้วยกัน เราจะเท่าทันโลกไม่ได้เลย ถ้าเราไม่เท่าเทียมกันในประเทศเสียก่อน ในขณะเดียวกันเราจะหลับหูหลับตาทำอะไร โดยไม่เรียนรู้บทเรียนจากโลกภายนอกก็เป็นไปไม่ได้

มาฝันร่วมกับพวกเราฝันถึงอนาคต 2 เท่า อนาคตที่การคมนาคมได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยงทุกตำบลให้เข้าถึงงานและบริการที่ดีได้ อนาคตที่โรงเรียนมีคุณภาพอยู่ใกล้บ้าน ฐานะความยากดีมีจนมิใช่กำแพงขวางกั้นการเรียนรู้ของเยาวชนอีกต่อไป อนาคตที่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็สามารถได้รับบริการที่เท่าเทียมกันจากโรงพยาบาล ไม่ต้องรอคิวนาน หรือใช้เส้นสาย

อนาคตที่เกษตรกรเป็นเจ้าของโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มรายได้ และเพิ่มอำนาจในการกำหนดราคาสินค้าด้วยตัวเอง อนาคตที่ทุกจังหวัดมีอำนาจในการจัดสรรทรัพยากรของตัวเอง มีอำนาจบริหารการคลังและการภาษีของตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

นี่คืออนาคตใหม่ นี่คืออนาคตที่คนไทยเท่าเทียมกัน ประเทศไทยเท่าทันโลก ผมและชาวอนาคตใหม่ขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามาร่วมกับเรา พวกเราอยากเห็นอนาคตแบบนี้ นี่คือทิศทางที่เราอยากผลักดัน นี่คือหลักการที่เราจะหยัดยืน นี่คือธงที่เราอยากจะปักไว้ในสังคมไทย

3 เดือนหลังจากนี้ทุกท่านครับ ทุกคนจะได้เห็นนโยบายแต่ละด้านของพรรค ที่ร้อยรัดเชื่อมโยงกันด้วยหลักการทั้ง 2 ทั้งในด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในด้านเกษตรก้าวหน้า ในด้านการยกระดับการศึกษา พัฒนาอุตสาหกรรม การเพิ่มอำนาจให้ท้องถิ่น การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม นี่คืออนาคตใหม่ ไทย 2 เท่า ที่คนเท่าเทียมกันและประเทศไทยเท่าทันโลก

ณ จุดตัดแห่งประวัติศาสตร์นี้ ผมขอเชิญทุกคนก้าวร่วมเดินไปกับเรา ขอบคุณครับ"

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์