สหภาพพยาบาลหนุน ร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับประชาพิจารณ์ ก.ค. 2561

สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย สนับสนุน พ.ร.บ.ยา พ.ศ.... ฉบับผ่านประชาพิจารณ์ เดือน ก.ค. 2561 ระบุหากพยาบาลถูกจำกัดการใช้ยาลง จะส่งผลต่อประชาชนผู้รับบริการทั่วประเทศให้ได้รับการบริการไม่ครอบคลุมทั่วถึง-ไม่ทันเวลา

7 ต.ค. 2561 สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย ได้ทำการรณรงค์สนับสนุน พ.ร.บ.ยา พ.ศ.... ฉบับผ่านประชาพิจารณ์ เดือน ก.ค. 2561 โดยระบุเหตุผลว่าหากพยาบาลถูกจำกัดการใช้ยาลง จะส่งผลต่อประชาชนผู้รับบริการทั่วประเทศให้ได้รับการบริการไม่ครอบคลุมทั่วถึง ไม่ทันเวลา

ทั้งนี้บุคลากรที่ตรวจรักษาคนไข้ได้ตามกฎหมายได้แก่ 1.แพทย์  2.พยาบาล (ส่วนใหญ่ทำงานในโรงพยาบาล และ รพ.สต) มีกฎหมายวิชาชีพหรือ พ.ร.บ.วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับยา การรักษาโรคเบื้องต้น เรียนรู้เรื่องโรคต่างๆ รวมถึงการรักษา การใช้ยาในแต่ละโรค ตลอดจนมีการปฏิบัติการในการดูแลคนไข้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆและครอบครัวจนครบองค์รวม กาย จิต สังคม จิตวิญญาณ โดยพยาบาลปฏฺบัติงานอยู่ในหลายพื้นที่ ให้บริการในทุกภาคส่วน การสั่งใช้ยาของพยาบาลอยู่ภายใต้องค์ความรู้ที่มีตามหลักวิชาอย่างแท้จริง

ยื่นข้อเสนอให้ 'พยาบาล' จ่ายยากรณีฉุกเฉิน อันตรายถึงแก่ชีวิตเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยได้
สภาพยาบาลหนุนร่าง พ.ร.บ.ยา ชี้เอื้อทุกวิชาชีพทำงานร่วมกันได้ แจงหลักสูตรมีสอนเรื่องยา

และ 3. วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน หรือ 'หมออนามัย' มี พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 (ทำงานใน รพ.สต. สามารถตรวจประเมินและการบําบัดโรคเบื้องต้น) ส่วน เภสัชกร นั้นไม่มีหน้าที่ในการตรวจรักษา เป็นวิชาชีพที่เกี่ยวกับการกระทําในการเตรียมยา การผลิตยา การประดิษฐ์ยา การเลือกสรรยา การวิเคราะห์ยา การควบคุมและการประกันคุณภาพยา การปรุงและจ่ายยาตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือ ผู้ประกอบการบําบัดโรคสัตว์ รวมทั้งการดําเนินการปรุงยาและการขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา

ทั้งนี้สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย จึงสนับสนุนข้อเสนอของ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย, ชมรมผู้บริหารทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย, ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน, ชมรมพยาบาล APN กระทรวงสาธารณสุข, ชมรมพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน รพศ./รพท., มูลนิธิเครือข่ายพยาบาลชุมชน, ชมรมพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งประเทศไทย, ชมรมพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งประเทศไทย, ชมรมพยาบาลพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดศรีษะเกษ, ชมรมพยาบาลจังหวัดเลย, ชมรมพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดชัยภูมิ, ชมรมคลินิกพยาบาลจังหวัดพัทลุง, ชมรมพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดลำพูน, ชมรมพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดอุบลราชธานี และเครือข่ายพยาบาลลูกจ้างชั่วคราว โดยขอเชิญ ประชาชนไทยทุกคน อสม. ข้าราชการ พนักงานเอกชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ และบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ ลงชื่อสนับสนุน พ.ร.บ.ยา พ.ศ.... ฉบับผ่านประชาพิจารณ์ เดือน ก.ค. 2561 เพื่อมุ่งหวังให้พยาบาลสามารถให้การรักษาพยาบาลคนไข้ได้เต็มกำลังความรู้ความสามารถและครอบคลุมการดูแลประชาชนในทุกกลุ่มทั่วประเทศ

สามารถลงชื่อสนับสนุนได้ที่นี่ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNSWc5UNJrhOxzy95ohNKgG0JCaCrik2P_fUrvd4DUph3Aaw/viewform
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์