กสม.ชมกรมการปกครองแนวจดทะเบียนสมรส เอื้อคนต่างด้าว-คนไร้สถานะสมรสคนไทย คุ้มครองสิทธิตั้งครอบครัว

กสม. ชื่นชมกรมการปกครองออกแนวปฏิบัติการจดทะเบียนสมรส  เอื้อคนต่างด้าว-คนไร้สถานะสมรสกับคนไทย คุ้มครองสิทธิในการตั้งครอบครัว  

9 ต.ค.2561 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รายงานว่า สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ออกหนังสือ ที่ มท 0309.3/ว 22169 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลมีสัญชาติไทยกับบุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน โดยอ้างข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามมาตรา 247 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ซึ่งเสนอให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนเขตใช้แนวทางตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดง ที่ อ.233/2557 วันที่ 18 มิ.ย. 2557 เป็นแนวทางปฏิบัติในการจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลมีสัญชาติไทยกับบุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย และระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน ทั้งนี้ เพื่อให้การบริการประชาชนด้านการจดทะเบียนสมรสอันถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของบุคคลในการก่อตั้งครอบครัว นั้น

กสม. ขอแสดงความชื่นชมต่อกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่ออกแนวปฏิบัติดังกล่าวอันถือเป็นการอำนวยการเข้าถึงสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวระหว่างบุคคลต่างด้าวและบุคคลไร้สถานะทางทะเบียนกับคนไทย และแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อสถาบันครอบครัวอันเป็นรากฐานของสังคม ซึ่งการสมรสถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างหนึ่งในบรรดาสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งหลายของมนุษย์ที่มิอาจถูกจำกัดสิทธิด้วยเหตุแห่งความแตกต่างทางเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา สถานะบุคคล สถานะทางสังคม และอื่น ๆ

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์