ครม.ไฟเขียวร่าง กม. เลี้ยงหมา-แมวต้องขึ้นทะเบียน ฝ่าฝืนโทษปรับ 2.5 หมื่น

มติ ครม. เห็นชอบ ร่าง กม.ป้องกันทารุณกรรมสัตว์ บังคับเลี้ยงหมา-แมวต้องขึ้นทะเบียน ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2.5 หมื่น ให้ท้องถิ่นออกข้อกำหนดจัดเก็บ 

10 ต.ค.2561 เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล รายงานว่า วันนี้ (10 ต.ค.61)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยมีมติหนึ่งที่น่าสนใจคือ อนุมัติหลักการ ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็น เรื่องด่วน แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป

โพสต์ทูเดย์ รายงานด้วยว่า พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงถึงสาระสำคัญคือ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) สามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดให้เจ้าของสัตว์เลี้ยง นำสัตว์เลี้ยงมาขึ้นทะเบียน และกำหนดโทษสำหรับความผิดของเจ้าของสัตว์เลี้ยงผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่น และเพิ่มอำนาจเปรียบเทียบให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพรบ. แต่โม่เกินกว่าที่พรบ.กำหนด โดยโทษปรับตาม พ.ร.บ.อยู่ที่ไม่เกิน 25,000 บาท หากไม่ดำเนินการชำระค่าปรับให้ดำเนินคดีต่อไป

ก่อนหน้านี้กฏหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์จากการทารุณกรรมจากมนุษย์ มีเพื่อจัดสวัสดิภาพสัตว์อย่างเหมาะสม เช่นพรบ.ปี 2535 ที่กำหนดให้ ท้องถิ่นสามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ แต่ข้อบัญญัติดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมถึงการให้เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องนำสัตว์มาขึ้นทะเบียน ทำให้เกิดการทอดทิ้งสัตว์จำนวนมาก เนื่องจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่มีการคุมจำนวนสัตว์ของตนเอง และบางส่วนนำมาสู่การทำให้เกิดโรคระบาดในสัตว์และติดต่อถึงมนุษย์ จึงต้องมีการแก้ไขและเสนอมายัง ครม.เพื่อพิจารณา กรมปศุสัตว์ได้มีการนำร่าง พ.ร.บ.ไปรับฟังตาม มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่ 16 ก.ค. 61-1 ส.ค. 61 ในเว็บไซด์ ทั้งนี้เมื่อร่างพรบ.ผ่านสภานิติบัญญัติแล้ว ให้บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการเปรียบเทียบปรับ

อย่างไรก็ตามเบื้องต้นจะเริ่มที่สัตว์เลี้ยง 2 ชนิดคือ สุนัข และแมว ยังไม่ขยายไปยังสัตว์เลี้ยงในกลุ่มอื่น ทั้งนี้ร่างพรบ.กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมท้าย พ.ร.บ. ว่า คำร้องขอขึ้นทะเบียนฉบับละ50 บาท สมุดประจำตัวสัตว์ฉบับละ 100 บาท และเครื่องหมายประจำสัตว์ตัวละ 300 บาท สำหรับความเห็นของหน่วยงานอื่นเช่น สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ(สศช. ) เสนอว่า กรมปศุสัตว์ควรทำความเจ้าใจกับประชาชนในระยะแรก และให้ท้องถิ่นประชาสัมพันธ์เป็นระยะเพื่อสร้างความรับรู้เบื้องต้น และท้องถิ่นควรมีการติดตามการขึ้นทะเบียนทุกปี รวมถึงการฉีดวัคซีน และเชื่อมโยงกับข้อมูลสาธารณสุข ในขณะที่เลขาธิการครม.เห็นว่าเมื่อมีการดำเนินการตามกฎหมายจะเป็นการลดภาระงบประมาณ ลดการเกิดโรคระบาดสัตว์ที่ติดมนุษย์

ถอนร่าง กม.แล้ว

รายงานข่าวเพิ่มเติม วันที่ 11 ต.ค.2561 ไทยรัฐออนไลน์ รายงานว่า สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์​ เปิดเผยกับไทยรัฐออนไลน์ ว่าที่ประชุมระหว่างผู้บริหารของกรมปศุสัตว์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กฤษฎา บุญราช เป็นประธาน เห็นชอบให้ดำเนินการตามมติครม.ล่าสุดวันนี้ ให้ถอนร่างกฎหมายฉบับนี้ออกมาก่อน และไปทบทวนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามความเห็นของนายกรัฐมนตรี โดยยึดหลักต้องไม่เป็นภาระแก่ประชาชน และเสนอ ครม.อีกครั้ง พร้อมรับฟังความเห็นประชาชนเพิ่มเติมต่อไป

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์