ประกาศคมนาคม ห้ามบินเหนือพระที่นั่งอัมพรฯ-วังศุโขทัย รัศมี 1 ไมล์ทะเล

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตกำกัดการบิน ห้ามมิให้อากาศยาน บินเข้าหรือบินผ่านในเขต พระที่นั่งอัมพรสถาน และพระตำหนักวังศุโขทัย พื้นที่รัศมี 1 ไมล์ทะเล

16 ต.ค.2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตกำกัดการบิน พ.ศ.2561 ลงนามโดย อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ดังนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. 2497
กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอำนาจประกาศกำหนดเขตกำกัดการบินซึ่งห้ามมิให้อากาศยาน บินเข้าหรือบินผ่านในเขตดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงออกประกาศ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตกำกัดการบิน พ.ศ. 2561”

ข้อ 2 เขตกำกัดพระที่นั่งอัมพรสถาน (VT R82 Amphorn Royal Palace) มีพื้นที่รัศมี 1 ไมล์ทะเล จากพิกัดอ้างอิง 13° 46’ 21.50” เหนือ 100° 30’ 40.28” ตะวันออก มีความสูงจากพื้นดินถึงระยะสูง 6,000 ฟุต

ข้อ 3 เขตกำกัดพระตำหนักวังศุโขทัย (VT R83 Sukhothai Palace) มีพื้นที่รัศมี 1 ไมล์ทะเล จากพิกัดอ้างอิง 13° 46’ 56.66” เหนือ 100° 30’ 33.51” ตะวันออก มีความสูงจากพื้นดินถึงระยะสูง 6,000 ฟุต

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561

สำหรับ ไมล์ทะเล หรือ nautical mile นั้น เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ว่า 1 ไมล์ทะเล เท่ากับ 1,852 เมตร (หรือประมาณ 6,076.12 ฟุต) (ที่มา : wikipedia.org)

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น