'ต้านคอร์รัปชัน' จัดวงเสวนา เผยหลายปมผิดปกติสร้างเทอร์มินอล 2 สุวรรณภูมิ- จี้คลังกำกับจริงจัง

เลขาธิการสภาสถาปนิก เผย ความไม่ชอบมาพากลปมก่อสร้างเทอร์มินอล 2 สุวรรณภูมิ ชี้เป็นเพราะเหตุผลทางธุรกิจ ด้าน ผอ.วิจัย TDRI  จี้ กระทรวงการคลังกำกับดูแลจริงจัง  ประธานสภาอุตฯท่องเที่ยวไทยย้ำต้องเอาผู้โดยสารเป็นที่ตั้งและให้ความสำคัญนักท่องเที่ยว

18 ต.ค. 2561 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน รายงานว่า ที่โรงแรมดุสิตธานี องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานเสวนา ‘สุวรรณภูมิ สนามบิน 1 ใน 3 ของโลก… ฝันหรือเป็นได้จริง?’  โดยมี พล.อ.ต.ม.ล.ประกิตติ เกษมสันต์ เลขาธิการสภาสถาปนิก, ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผอ.วิจัย TDRI, ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ผู้แทนโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) และนายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเสวนา มี ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เป็นผู้ดำเนินรายการ

เลขาฯสภาสถาปนิก เผยสารพัดความไม่ชอบมาพากล ชี้เป็นเหตุผลทางธุรกิจ

พล.อ.ต.ม.ล.ประกิตติ เกษมสันต์ เลขาธิการสภาสถาปนิก กล่าวว่า บทบาทของสภาสถาปนิกไม่ต้องการเป็นฝ่ายค้านในเรื่องเกี่ยวกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. จัดประมูลก่อสร้างเทอร์มินอล 2 ของสนามบินสุวรรณภูมิ อย่างที่หลายฝ่ายเข้าใจ แต่ต้องการนำเสนอข้อมูลเพื่อตรวจสอบ รักษาผลประโยชน์ของชาติเท่านั้น เพราะวัตถุประสงค์หลักของสภาสถาปนิกคือทำหน้าที่ควบคุมวิชาชีพ และให้คำปรึกษารัฐบาล

ในส่วนการออกแบบก่อสร้างเทอร์มินอล 2 ของสนามบินสุวรรณภูมินั้น สภาสถาปนิก ได้ให้ความเห็นหลายประเด็น โดยเฉพาะการบริหารโครงการโดยไม่มีผลการศึกษามารองรับ และไม่เป็นไปตามแผนแม่บท ซึ่งเมื่อมีการประกาศผล ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ ยืนยันว่า กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง ขณะที่พบว่าได้เกิดปัญหาหลายประการขึ้น

พล.อ.ต.ม.ล.ประกิตติ เกษมสันต์ เลขาธิการสภาสถาปนิก

“หลังจากนั้นมีข้อมูลเข้ามาทั้งเชิงลึก และด้านเทคนิค ในฐานะสภาสถาปนิกไม่ได้รอบรู้เรื่องราวทั้งหมดของสนามบิน แค่มองภาพรวม จึงได้รวบรวมข้อมูล และทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สำหรับเหตุผลที่ตัดสินใจแบบนี้ คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องผลตอบแทนทางด้านธุรกิจ เพราะตามข้อเท็จจริงแล้วเราต้องคัดเลือกในเชิงคุณภาพ และควรต้องมีการศึกษาก่อนว่าควรสร้างเทอร์มินอล 2 จริงหรือไม่ ทั้งรันเวย์ หลุมจอด พื้นที่รองรับผู้โดยสาร” เลขาธิการสภาสถาปนิก กล่าว

ผอ.วิจัย TDRI ร้องคลังกำกับดูแลจริงจัง ถ้าอยากเป็น 1 ใน 3 ของโลก

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผอ.วิจัย TDRI กล่าวว่า ถ้าดูตามการจัดอันดับโลกของ Skytrex จะเห็นได้ว่า สนามบินสุวรรณภูมิติดอันดับ 36 โดยได้คะแนนเพียง 3 ดาว จาก 5 ดาว เพราะการบริหารจัดการคน และการรอคอยการขึ้นเครื่องบินยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  สาเหตุสำคัญ คือ กระทรวงการคลัง ยังไม่ได้กำกับดูแล ทอท.อย่างจริงจัง

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผอ.วิจัย TDRI

“ดังนั้นสนามบินสุวรรณภูมิ จะติด 1 ใน 3 ของโลกได้จริงหรือไม่ อยู่ที่คนกำกับว่าจะเอาจริงหรือไม่ ถ้าเอาจริง ก็เป็นไปได้ ส่วนสำนักงานการบินพลเรือน ต้องกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของทุกอย่างในสนามบิน ออกหลักเกณฑ์ค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับคุณภาพ ต้องเปิดเผยรายงาน และคุณภาพให้ประชาชนรับทราบ ถ้า 2 อย่างนี้ทำไม่ได้ ก็คงเป็นความฝัน” ดร.เดือนเด่น กล่าว

ปธ.สภาอุตฯท่องเที่ยวยันต้องเอาผู้โดยสารเป็นที่ตั้ง-ให้ความสำคัญนักท่องเที่ยว

อิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สนามบินถือเป็นหน้าเป็นตาของประเทศ และสนามบินที่ใฝ่ฝัน คือ การพัฒนาระบบเทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มารองรับผู้ใช้บริการ การพัฒนาสนามบินต้องมองหลายมิติ และยึดผู้โดยสารเป็นที่ตั้ง

อิทธิฤทธิ์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันสนามบินสุวรรณภูมิ ติดอันดับที่ 36 ของสนามบินระดับโลก ก่อนหน้านั้นไม่กี่ปีเคยขึ้นมาถึงอันดับ 10 แต่ก็ตกลงเรื่อย ๆ ขณะที่สนามบินประเทศเพื่อนบ้านพัฒนาไปรวดเร็วมาก  สำหรับประเทศไทยจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพ และการจัดระเบียบสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งจำเป็นต่างๆในสนามบินอย่างเหมาะสม อาทิ การเช็คอิน การต่อเครื่องบิน ฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง และ การช็อปปิ้งแบบดิวตี้ฟรี

อิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

“ทำไมให้ความสำคัญกับดิวตี้ฟรีมาก เพราะว่า นักท่องเที่ยวอยากเจออะไรใหม่ ๆ หรือประสบการณ์ใหม่ ๆ แต่ก็ต้องดูตามความเหมาะสมของสถานที่ หรือปริมาณของร้านค้าที่มี โดยไม่เบียดบังจำนวนที่นั่งพักผ่อนของผู้โดยสาร และต้องเอาผู้โดยสารเป็นที่ตั้ง เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญที่สำหรับนักท่องเที่ยว” อิทธิฤทธิ์ กล่าว

‘ต่อตระกูล’ชี้เทอร์มินอล 2 สุวรรณภูมิทำคนไทยตื่นรู้ - ร้องภาครัฐเปิดข้อมูลต่อสาธารณะ

ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ผู้แทนโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) กล่าวว่า โอกาสที่สนามบินสุวรรณภูมิจะติด 1 ใน 3 ของโลก น่าจะเป็นศูนย์ หรือแม้แต่จะติด 1 ใน 10 ก็น่าจะเป็นไปได้ยาก หากกระทรวงการคลังยังบริหารจัดการล้าสมัยอยู่  ซึ่งจำเป็นต้องปรับใหม่ และสิ่งสำคัญที่อยากเรียกร้อง คือ การเปิดเผยข้อมูลโครงการนี้ต่อสาธารณะด้วยเพื่อความโปร่งใส ทั้งนี้เห็นว่าบทบาทภาครัฐเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะยังค่อนข้างน้อย 

ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ผู้แทนโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)

“โครงการนี้ทำให้คนไทยตื่นรู้เลยว่า เกิดปัญหาความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นโครงการแรกที่ไม่ให้ความร่วมมือมากที่สุด มีที่มาเป็นอย่างไร มีการศึกษาอย่างไร แต่กลับไม่เผยแพร่บนเว็บไซต์ อ้างว่า ยังไม่ได้นำเรียนคณะรัฐมนตรี ทั้งที่ไม่เกี่ยวกัน ดังนั้นไม่ใช่แค่โครงการนี้ แต่อีกหลายโครงการ ถ้า ทอท. เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ มีการวางแผนใหม่ ยอมรับคำวิจารณ์แล้วปรับแก้ อาจทำให้ปรับตัวได้” ต่อตระกูล กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามกำหนดการเดิมปรากฏชื่อ ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) แต่ภายหลังมีการแจ้งว่า ไม่สะดวกที่จะมาร่วมงาน และไม่ได้ส่งผู้แทนมาร่วมแต่อย่างใด

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์