'ต้านคอร์รัปชัน' จัดวงเสวนา เผยหลายปมผิดปกติสร้างเทอร์มินอล 2 สุวรรณภูมิ- จี้คลังกำกับจริงจัง

เลขาธิการสภาสถาปนิก เผย ความไม่ชอบมาพากลปมก่อสร้างเทอร์มินอล 2 สุวรรณภูมิ ชี้เป็นเพราะเหตุผลทางธุรกิจ ด้าน ผอ.วิจัย TDRI  จี้ กระทรวงการคลังกำกับดูแลจริงจัง  ประธานสภาอุตฯท่องเที่ยวไทยย้ำต้องเอาผู้โดยสารเป็นที่ตั้งและให้ความสำคัญนักท่องเที่ยว

18 ต.ค. 2561 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน รายงานว่า ที่โรงแรมดุสิตธานี องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานเสวนา ‘สุวรรณภูมิ สนามบิน 1 ใน 3 ของโลก… ฝันหรือเป็นได้จริง?’  โดยมี พล.อ.ต.ม.ล.ประกิตติ เกษมสันต์ เลขาธิการสภาสถาปนิก, ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผอ.วิจัย TDRI, ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ผู้แทนโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) และนายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเสวนา มี ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เป็นผู้ดำเนินรายการ

เลขาฯสภาสถาปนิก เผยสารพัดความไม่ชอบมาพากล ชี้เป็นเหตุผลทางธุรกิจ

พล.อ.ต.ม.ล.ประกิตติ เกษมสันต์ เลขาธิการสภาสถาปนิก กล่าวว่า บทบาทของสภาสถาปนิกไม่ต้องการเป็นฝ่ายค้านในเรื่องเกี่ยวกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. จัดประมูลก่อสร้างเทอร์มินอล 2 ของสนามบินสุวรรณภูมิ อย่างที่หลายฝ่ายเข้าใจ แต่ต้องการนำเสนอข้อมูลเพื่อตรวจสอบ รักษาผลประโยชน์ของชาติเท่านั้น เพราะวัตถุประสงค์หลักของสภาสถาปนิกคือทำหน้าที่ควบคุมวิชาชีพ และให้คำปรึกษารัฐบาล

ในส่วนการออกแบบก่อสร้างเทอร์มินอล 2 ของสนามบินสุวรรณภูมินั้น สภาสถาปนิก ได้ให้ความเห็นหลายประเด็น โดยเฉพาะการบริหารโครงการโดยไม่มีผลการศึกษามารองรับ และไม่เป็นไปตามแผนแม่บท ซึ่งเมื่อมีการประกาศผล ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ ยืนยันว่า กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง ขณะที่พบว่าได้เกิดปัญหาหลายประการขึ้น

พล.อ.ต.ม.ล.ประกิตติ เกษมสันต์ เลขาธิการสภาสถาปนิก

“หลังจากนั้นมีข้อมูลเข้ามาทั้งเชิงลึก และด้านเทคนิค ในฐานะสภาสถาปนิกไม่ได้รอบรู้เรื่องราวทั้งหมดของสนามบิน แค่มองภาพรวม จึงได้รวบรวมข้อมูล และทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สำหรับเหตุผลที่ตัดสินใจแบบนี้ คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องผลตอบแทนทางด้านธุรกิจ เพราะตามข้อเท็จจริงแล้วเราต้องคัดเลือกในเชิงคุณภาพ และควรต้องมีการศึกษาก่อนว่าควรสร้างเทอร์มินอล 2 จริงหรือไม่ ทั้งรันเวย์ หลุมจอด พื้นที่รองรับผู้โดยสาร” เลขาธิการสภาสถาปนิก กล่าว

ผอ.วิจัย TDRI ร้องคลังกำกับดูแลจริงจัง ถ้าอยากเป็น 1 ใน 3 ของโลก

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผอ.วิจัย TDRI กล่าวว่า ถ้าดูตามการจัดอันดับโลกของ Skytrex จะเห็นได้ว่า สนามบินสุวรรณภูมิติดอันดับ 36 โดยได้คะแนนเพียง 3 ดาว จาก 5 ดาว เพราะการบริหารจัดการคน และการรอคอยการขึ้นเครื่องบินยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  สาเหตุสำคัญ คือ กระทรวงการคลัง ยังไม่ได้กำกับดูแล ทอท.อย่างจริงจัง

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผอ.วิจัย TDRI

“ดังนั้นสนามบินสุวรรณภูมิ จะติด 1 ใน 3 ของโลกได้จริงหรือไม่ อยู่ที่คนกำกับว่าจะเอาจริงหรือไม่ ถ้าเอาจริง ก็เป็นไปได้ ส่วนสำนักงานการบินพลเรือน ต้องกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของทุกอย่างในสนามบิน ออกหลักเกณฑ์ค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับคุณภาพ ต้องเปิดเผยรายงาน และคุณภาพให้ประชาชนรับทราบ ถ้า 2 อย่างนี้ทำไม่ได้ ก็คงเป็นความฝัน” ดร.เดือนเด่น กล่าว

ปธ.สภาอุตฯท่องเที่ยวยันต้องเอาผู้โดยสารเป็นที่ตั้ง-ให้ความสำคัญนักท่องเที่ยว

อิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สนามบินถือเป็นหน้าเป็นตาของประเทศ และสนามบินที่ใฝ่ฝัน คือ การพัฒนาระบบเทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มารองรับผู้ใช้บริการ การพัฒนาสนามบินต้องมองหลายมิติ และยึดผู้โดยสารเป็นที่ตั้ง

อิทธิฤทธิ์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันสนามบินสุวรรณภูมิ ติดอันดับที่ 36 ของสนามบินระดับโลก ก่อนหน้านั้นไม่กี่ปีเคยขึ้นมาถึงอันดับ 10 แต่ก็ตกลงเรื่อย ๆ ขณะที่สนามบินประเทศเพื่อนบ้านพัฒนาไปรวดเร็วมาก  สำหรับประเทศไทยจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพ และการจัดระเบียบสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งจำเป็นต่างๆในสนามบินอย่างเหมาะสม อาทิ การเช็คอิน การต่อเครื่องบิน ฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง และ การช็อปปิ้งแบบดิวตี้ฟรี

อิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

“ทำไมให้ความสำคัญกับดิวตี้ฟรีมาก เพราะว่า นักท่องเที่ยวอยากเจออะไรใหม่ ๆ หรือประสบการณ์ใหม่ ๆ แต่ก็ต้องดูตามความเหมาะสมของสถานที่ หรือปริมาณของร้านค้าที่มี โดยไม่เบียดบังจำนวนที่นั่งพักผ่อนของผู้โดยสาร และต้องเอาผู้โดยสารเป็นที่ตั้ง เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญที่สำหรับนักท่องเที่ยว” อิทธิฤทธิ์ กล่าว

‘ต่อตระกูล’ชี้เทอร์มินอล 2 สุวรรณภูมิทำคนไทยตื่นรู้ - ร้องภาครัฐเปิดข้อมูลต่อสาธารณะ

ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ผู้แทนโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) กล่าวว่า โอกาสที่สนามบินสุวรรณภูมิจะติด 1 ใน 3 ของโลก น่าจะเป็นศูนย์ หรือแม้แต่จะติด 1 ใน 10 ก็น่าจะเป็นไปได้ยาก หากกระทรวงการคลังยังบริหารจัดการล้าสมัยอยู่  ซึ่งจำเป็นต้องปรับใหม่ และสิ่งสำคัญที่อยากเรียกร้อง คือ การเปิดเผยข้อมูลโครงการนี้ต่อสาธารณะด้วยเพื่อความโปร่งใส ทั้งนี้เห็นว่าบทบาทภาครัฐเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะยังค่อนข้างน้อย 

ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ผู้แทนโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)

“โครงการนี้ทำให้คนไทยตื่นรู้เลยว่า เกิดปัญหาความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นโครงการแรกที่ไม่ให้ความร่วมมือมากที่สุด มีที่มาเป็นอย่างไร มีการศึกษาอย่างไร แต่กลับไม่เผยแพร่บนเว็บไซต์ อ้างว่า ยังไม่ได้นำเรียนคณะรัฐมนตรี ทั้งที่ไม่เกี่ยวกัน ดังนั้นไม่ใช่แค่โครงการนี้ แต่อีกหลายโครงการ ถ้า ทอท. เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ มีการวางแผนใหม่ ยอมรับคำวิจารณ์แล้วปรับแก้ อาจทำให้ปรับตัวได้” ต่อตระกูล กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามกำหนดการเดิมปรากฏชื่อ ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) แต่ภายหลังมีการแจ้งว่า ไม่สะดวกที่จะมาร่วมงาน และไม่ได้ส่งผู้แทนมาร่วมแต่อย่างใด

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์