ภาค ปชช.อีสาน เสนอ 'รัฐสวัสดิการ' เป็นนโยบายของพรรคการเมือง     

ภาคประชาชนเตรียมนำเรื่อง รัฐสวัสดิการ กรณีบำนาญแห่งชาติและสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า เสนอให้พรรคการเมืองทุกพรรคนำไปเป็นนโยบาย การทำงานร่วมกับนักวิชาการทั้งในระดับชาติ ภาค สร้างช่องทางการสื่อสารต่อสาธารณะและภาคีความร่วมมือในส่วนภาครัฐที่ดำเนินการจากระบบสงเคราะห์สู่รัฐสวัสดิการ 

22 ต.ค.2561 ศูนย์ข่าวผู้บริโภคภาคอีสาน รายงานว่า เมื่อวันที่ 21 ต.ค.ที่ผ่านทมา ที่ห้องประชุมชั้น 1 โรงแรมอำนวยสุข ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น สภาผู้ชมผู้ฟังรายการ ภาคอีสานและคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน(กป.อพช.) ร่วมกันจัดรับฟังความคิดเห็นตามบริบทและสถานการณ์กลุ่มประเด็นสังคมและคุณภาพชีวิต “รัฐสวัสดิการกับความเป็นไปได้ในสังคมไทย กรณีบำนาญแห่งชาติและสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า” มีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน จากจังหวัดขอนแก่น  กาฬสินธุ์  ร้อยเอ็ด  หนองคาย  สกลนคร  สุรินทร์ ในเครือข่ายแรงงานนอกระบบ สตรี ผู้สูงอายุ ชุมชนแออัด ศูนย์เด็กเล็ก ผู้บริโภค สภาองค์กรชุมชน สวัสดิการชุมชนและหน่วยรับเรื่องร้องเรียนตามมาตรา 50(5) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนรัฐสวัสดิการ   การจัดทำข้อเสนอต่อไทยพีบีเอสและการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนรัฐสวัสดิการให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

ในการจัดงานครั้งนี้มีการให้ความรู้ในเนื้อหาบำนาญแห่งชาติกับผู้เข้าร่วม โดยมีกิจกรรมเรียนรู้ 4 เรื่องคือ  วงจรชีวิตแบบไทยนิยม จะเลือกอะไร ฝ่ามายาคติ บำนาญแห่งชาติ  ช่วงท้ายของกิจกรรมมีการระดมสมองแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์  1) ข้อกังวลต่อการขับเคลื่อนประเด็นรัฐสวัสดิการกับความเป็นไปได้ในสังคมไทย กรณีบำนาญแห่งชาติและสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า : ความจริงใจของรัฐบาลที่จะดำเนินการ, การคอรัปชั่น, ประชาชนเข้าไม่ถึงข้อมูล 2) ข้อเสนอต่อไทยพีบีเอส  : เพิ่มจำนวนสมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ ร่วมกับสำนักงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติผลักดันเป็นนโยบายสาธารณะ, มีรายการที่นำเสนอเรื่องความเหลื่อมล้ำ ผลักดันสู่รัฐสวัสดิการ, เสนอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นนโยบายของท้องถิ่น ,ให้พรรคการเมืองนำไปเป็นนโยบายของพรรค, การมีส่วนร่วมของภาคีหุ้นส่วนต่อไทยพีบีเอส 3)ข้อเสนอต่อไทยพีบีเอส :การนำเสนอเรื่องความเหลื่อมล้ำ  รัฐสวัสดิการเป็นระยะๆ  กระตุ้นหน่วยงานรัฐผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจัง 

ปฏิวัติ เฉลิมชาติ คณะจัดงานในวันนี้กล่าวว่าในความคิดเห็นของตนเรื่องรัฐสวัสดิการกับความเป็นไปได้ในสังคมไทย  ยังต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน ว่าเป็นเรื่องสิทธิ มองว่ารัฐสวัสดิการ คือการให้รัฐเข้ามาจัดสรรสวัสดิการขั้นพื้นฐานในด้านต่างๆ เพื่อดูแลพลเมืองในการดำเนินชีวิตและตอบสนองความต้องการพื้นฐานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นการเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข ในสิ่งที่จำเป็น เช่นการศึกษา  สาธารณสุข  ที่ดินทำกิน  ที่อยู่อาศัย  เป็นต้น  แต่ด้วยปัญหาของสังคมที่เป็นอยู่เป็นความไม่เป็นธรรมขนาดใหญ่ของระบบทุนที่คุกคามเรา  การให้กลุ่มทุนสร้างรายได้  สะสมทุนง่ายขึ้น  ครอบครองปัจจัยการผลิต ประชาชนต้องเลี้ยงชีพด้วยการขายแรงงาน  คน 50 เปอร์เซ็นที่เป็นรากหญ้าใช้เงินหมดไปกับค่ากิน ไม่มีสิทธิไปซื้อความบันเทิงด้านอื่นๆ ได้ ดังนั้นหากมีการเก็บภาษีที่ดิน ภาษีมรดก ภาษีทรัพย์สิน ภาษีอสังหาริมทรัพย์ ภาษีหุ้น นำมาทำบำนาญ, เงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้าได้ เป็นการใช้มาตรการทางภาษีหรือตัวกฎหมายเข้ามากำกับกลไกตลาด ส่งผลให้ทุนที่สร้างมูลค่าส่วนเกิน อัตรากำไรของนายทุนลดลง เป็นเรื่องความยุติธรรมเพื่อให้คนเข้าถึงสิ่งจำเป็นถ้วนหน้า

รายงานระบุด้วยว่า มีการให้ข้อมูลกับเครือข่ายภาคประชาชนในกลุ่มเป้าหมายที่ขยายจากกลุ่มเดิมเพื่อสร้างการรับรู้ การสร้างแกนนำที่จะช่วยกันพูดเรื่องนี้ให้มากขึ้นและในช่วงระยะเวลาก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง  ภาคประชาชนเตรียมที่จะนำเรื่อง รัฐสวัสดิการ กรณีบำนาญแห่งชาติและสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า เสนอให้พรรคการเมืองทุกพรรคนำไปเป็นนโยบายของพรรค การทำงานร่วมกับนักวิชาการทั้งในระดับชาติ ภาค , การสร้างช่องทางการสื่อสารต่อสาธารณะ, สร้างภาคีความร่วมมือในส่วนภาครัฐที่ดำเนินการจากระบบสงเคราะห์สู่รัฐสวัสดิการต่อไป  

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์