‘สามัญชน’ จ่อส่งผู้สมัครภาคละ 1 เขต ซัดระบบเลือกตั้งใบเดียวจำกัดสิทธิการเลือก

‘สามัญชน’ เริ่มขยับ นัดรวมตัวเดินเท้าไปยื่นเอกสารจดจัดตั้งพรรคการเมือง 16 พ.ย.นี้ เผยสมาชิกจดจัดตั้งเกิน 500 ส่วนเงินประเดิมพรรคใกล้ครบล้านแล้ว ว่าที่เลขาฯ ลั่นสามัญชนจะเข้าไปยืนในที่ซึ่งคนมีเงินกับคนมีปืนผลัดกันครอบครอง ขณะที่ว่าที่หัวหน้าพรรค ประกาศเบื้องต้นสามัญชนจะส่งคนลงสมัครภาคละ 1 เขต ซัดบัตรเลือกตั้งเดียวจำกัดสิทธิในการเลือก

เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ว่าที่หัวหน้าพรรคสามัญชน ภาพจาก Banrasdr Photo

5 พ.ย. 2561 ผู้สื่อข่าวรายนงานว่า วันนี้ ที่ร้าน Mirro Atr ซอยแจ้งวัฒนะ ซอย 1 คณะกรรมการบริหารพรรคสามัญชนได้จัดงานเปิดบ้านสื่อมวลชน We Walk to We Walk พบปะสื่อมวลชนและสมาชิกพรรคในกรุงเทพมหานคร โดยมีเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ว่าที่หัวหน้าพรรค กิตติชัย งามชัยพิสิษฐ์ ว่าที่เลขาธิการพรรค ชุมาพร แต่งเกลี้ยง ว่าที่รองหัวหน้าพรรค จอน อึ๊งภากรณ์ นิมิต เทียนอุดมสมาชิกพรรค และว่าที่กรรมการบริหารพรรคตำแหน่งต่างๆ ร่วมพูดคุย พบปะกับสื่อมวลชนและสมาชิกพรรค

ศิววงศ์ สุขทวี ว่าที่นายทะเบียนพรรคฯ กล่าวถึงความคืบหน้าในการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคว่า ขณะรายชื่อสมาชิกจดจัดตั้งพรรคสามัญชนมีเกิน 500 คน และทุนจดทะเบียนพรรค ใกล้ครบ 1,000,000 บาท แล้ว โดยพรรคจะได้ยื่นเอกสารทั้งหมดต่อ กกต. ในวันที่ 16 พ.ย.

กิตติชัย งามชัยพิสิษฐ์ ว่าที่เลขาธิการพรรคฯ ได้กล่าวถึงแนวคิดพรรคสามัญชนว่า “เราคือเมล็ดพันธุ์ที่เคยถูกเหยียบย่ำจมดินบัดนี้เราแตกรากแทงยอดขึ้นสู่พื้น พร้อมจะเติบโตเป็นไม้ใหญ่ที่ยึดโยงกับผืนดิน เราจะยืนอยู่บนพื้นที่ใหม่ ในพื้นที่ที่เคยถูกมองว่ามีแต่คนมีเงินกับคนมีปืนผลัดกันเข้าครอบครอง เราจะร่วมกันเอาสามัญชนคนธรรมดาเข้าสภา เพื่อให้มุมมองจากเบื้องล่างได้มีโอกาสเปล่งเสียงและร่วมตัดสินใจ ด้วยหลักการประชาธิปไตยฐานราก สิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมเป็นธรรม ดังนั้นเราจึงปฏิเสธการสืบทอดอำนาจคณะรัฐประหาร รวมทั้งรัฐธรรมนูญ คำสั่ง นโยบายที่ไม่ได้มาจากวิถีทางประชาธิปไตย เราต้องมีรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชน มีนโยบายและกฏหมายที่เอื้ออำนวยต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน

กิตติชัย กล่าวด้วยว่า ประชาธิปไตยจากฐานราก คืออำนาจจากเบื้องล่าง คืออำนาจของสามัญชนคนธรรมดา ผ่านอำนาจของชุมชน ?ท้องถิ่น ในการจัดการอนาคต จัดการทรัพยากรของตนเอง เราเป็นเพียงหนึ่งในขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชน เราเติบโตมาจากท้องถนน ท่ามกลางการต่อสู้ คัดค้าน เรียกร้อง สร้างทางเลือก เราจะผสานแนวทางประชาธิปไตยในรัฐสภาและร่วมมือกับขบวนการประชาชน ในแนวทางประชาธิปไตยทางตรง ภายใต้หลักการประชาธิปไตยจากฐานราก สิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมเป็นธรรม เราคือที่รวมของคนที่เชื่อในหลักการสามข้อ ไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ในเมืองหรือชนบท เป็นปัจเจกบุคคลหรือมีกลุ่ม เป็นลูกจ้างหรือผู้ประกอบการ เรายินดีต้อนรับทุกอัตลักษณ์ ศาสนา เพศ วัย

กิตติชัย กล่าวต่อว่า เราจะไม่ไปรับฟังปัญหาด้วยมุมมองจากเบื้องบน แต่เราจะไปรวบรวมความฝันต่อประเทศไทย ต่อชุมชนของเรา จากเบื้องล่าง เพื่อก่อร่างสร้างฝันร่วมของเหล่าสามัญชนที่มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน นโยบายของพรรคสามัญชนจะมาจากการสร้างฝันร่วมกัน ผ่านการพัฒนาร่วมกันจากหลายภาคส่วน และเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจอย่างมีส่วนร่วม

ท้ายสุด กิตติชัยย้ำว่า ในฐานะพรรคการเมืองที่ขอน้อมตนเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชน แม้จะทำหน้าที่ต่างกันในช่องทางรัฐสภา และภาคประชาสังคม แต่เราจะร่วมกันสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองของสามัญชน เราจะเป็นโรงเรียนของเหล่าสามัญชนที่จะเรียนรู้ร่วมกัน ข้ามภาค ข้ามเครือข่าย ข้ามประเด็น ข้ามอัตลักษณ์ เพื่อถักทอเป็นขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชนที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น

ในช่วงท้ายมีการประกาศทิศทางการเมืองของสามัญชน โดยเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ว่าที่หัวหน้าพรรค ได้ประกาศการเดินรณรงค์การเลือกตั้งตามวิถีสามัญชน "สามัญชนเดินหน้า We walk to We vote" พร้อมประกาศนัดหมายสามัญชน เดินไปยื่นเอกสารต่อ กกต. วันที่ 16 พ.ย. 2561 โดยจะเดินจากสถานีรถไฟหลักสี่ไปยังสำนักงานกกต. อาคารศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ พร้อมทั้งชูเรื่องการปลดอาวุธ คสช. ด้วยการชักชวนร่วมลงชื่อผลักดัน ร่างพรบ.ยกเลิกคำสั่งคสช. 35 ฉบับ และผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560

คำกล่าวทิศทางการเมืองของสามัญชน โดยเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ว่าที่หัวหน้าพรรคสามัญชน

5 พฤศจิกายน 2561

1.สามัญชนคงไม่ได้เป็นพรรคที่นำเสนอโครงการพัฒนา แต่เราจะเป็นพรรคที่นำเสนอทางเลือก การพัฒนา เราเห็นว่าการพัฒนาความเจริญทางเศรษฐกิจด้วยตัวเลขจีดีพีนั้นไม่พอเพียงสำหรับ การอยู่ดีมีสุข ความเป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ทิศทางของพรรคคือร่วมคัดค้าน การพัฒนาที่คาดว่าจะก่อเกิดผลกระทบด้านลบด้านต่าง ๆ ขึ้น ดังนั้นถ้าจะหวังให้พรรคไปเสนอ โครงการพัฒนาขนาดใหญ่โน่นนี่ที่สนใจแต่ตัวเลขจีดีพีสูงขึ้นแต่เพียงอย่างเดียว เราคงไม่ทำ แต่ ถ้าจะให้พรรคเป็นตัวแทนของคุณไปเสนอทางเลือกการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสังคม สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ชุมชน มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจบนฐานของสิทธิ เสรีภาพ สิทธิมนุษยชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเป็นหัวใจของระบอบประชาธิปไตยโปรดเลือกเรา

2.โดยสรุปก็คือ การพัฒนาต้องตั้งอยู่บนฐานของคุณค่าและหลักการ 3 ข้อของพรรค คือ ประชาธิปไตยฐานราก สิทธิมนุษยชน เท่าเทียมเป็นธรรม ถ้าไม่ เราค้าน ดังนั้นพรรคเราจึงขอสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนทั้งหลายที่ลุกขึ้นมาคัดค้านโครงการพัฒนา ที่เอารัดเอาเปรียบไม่เป็นธรรมทั้งหลายแหล่

3.ในแง่นโยบาย พรรคสามัญชนกำลังก่อร่างสร้างความคิดใหม่ด้วยการเห็นว่านโยบายที่ดีต้อง มาจากความต้องการและความปรารถนาของประชาชนคนธรรมดาสามัญชน ไม่ใช่เป็นนโยบายที่ ผลิตออกมาจากรัฐศูนย์กลางของพวกเทคโนแครตที่มุ่งตอบสนองเศรษฐกิจของชนชั้นนำเท่านั้น ยังมีประชาชนอีกมากที่รายได้และคุณภาพชีวิตต่ำกว่าชนชั้นกลาง ในแง่นี้เรากำลังสร้าง “นโยบายสาธารณะ” ด้วยกระบวนการคาราวานสามัญชน ให้เป็นนโยบายสาธารณะเพื่อ ประโยชน์สาธารณะคนหมู่มากที่ดำรงชีวิตมีรายได้และคุณภาพชีวิตต่ำกว่าชนชั้นกลาง

คาราวานสามัญชนจะเป็น คอนเซ็ปต์ ของนโยบายสาธารณะที่แท้จริง เพราะนโยบาย สาธารณะในบ้านเมืองเรายังอยู่แต่ในแวดวงวิชาการและพวกเทคโนแครต พวกนี้แอบอ้างการ ผลิตนโยบายการพัฒนาประเทศว่าเป็นนโยบายสาธารณะทั้งๆ ที่ไม่ใช่

คาราวานสามัญชนคือกระบวนการและขบวนการนโยบายสาธารณะของประชาชน ที่ผ่านมาวิชาการด้าน “นโยบายสาธารณะ” มีการเรียนการสอนและผลักดันในวงแคบในพื้นที่ทางวิชาการเป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่สามารถขับเคลื่อนประชาชนให้เกิดการมีส่วนร่วมได้

4.ในยุคสมัยของรัฐบาลเผด็จการทหาร คสช. ยิ่งฉายภาพการพัฒนาให้เห็นชัดมากตรงที่พวกเขา อยากทำให้ประชาคมโลกเห็นว่ารัฐบาลเผด็จทหารก็สามารถพัฒนาประเทศให้มีตัวเลขเศรษฐกิจ ที่เจริญเติบโตได้ ไม่ใช่แต่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่จะทำแบบนี้ได้ แต่มีอย่างหนึ่งที่สวนทาง กับตัวเลขเศรษฐกิจที่เจริญเติบโต นั่นคือ สิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ถูกกดปราบ พรรคสามัญชนเห็นว่า “การพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่มาพร้อมกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ถูกกดปราบ” ไม่ควรแลกกัน แต่สองสิ่งนี้ต้องไปด้วยกัน

พรรคสามัญชนไม่ต้องการแผนงานหรือนโยบายจากผู้เชี่ยวชาญที่รับใช้รัฐบาลเผด็จการทหาร คสช. หรือรัฐบาลใดก็ตามมาทำให้สามัญชนเป็นชนชั้นกลางที่ไร้สิทธิและเสรีภาพ

5.ทิศทางของเราคือ “พรรคกระแสล่าง” ที่ต้องการสร้าง “พรรคการเมือง” เพื่อเป็นกลไก สนับสนุนและตอบสนอง “ประชาธิปไตยทางตรง” ของพี่น้องชาวบ้านอีกจำนวนมากที่ เคลื่อนไหวอยู่นอกสภาให้เชื่อมต่อยึดโยงกับประชาธิปไตยตัวแทนในสภาอย่างมีพลัง นี่คือความ ฝันของเรา

6.ทิศทางและภารกิจของสามัญชน สิ่งที่พรรคสามัญชนจะทำคือ “ปลดอาวุธ คสช.” ด้วยมือ เปล่า ด้วยการรณรงค์เข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายเพื่อยกเลิกคำสั่ง คสช. อย่างน้อย 35 ฉบับ ที่ ลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เราจะเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

7.ยกเลิกกฎหมายชุมนุมสาธารณะที่ลิดรอนสิทธิและเสรีภาพการชุมนุมที่เป็นอาวุธของ ประชาชนผู้ถูกกดขี่จากความอยุติธรรมทั้งหลายโดยรัฐ

8.แก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 โดยเฉพาะบทเฉพาะกาลที่รับรองให้คำสั่ง คสช. มีความชอบธรรม ทัดเทียมกฎหมาย

9.ลดบทบาทกองทัพและหน่วยงานความมั่นคงที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้กองทัพยุติการแทรกแซงทางการเมือง คืนทรัพยากรกองทัพให้กับพลเรือน คลื่นวิทยุ คลื่นโทรทัศน์ ที่ดิน

10.กระจายอำนาจสู่ชุมชนท้องถิ่น อย่างเข้มข้น

11.ในเบื้องต้นเราจะส่งคนลงสมัคร  ส.ส. ในฤดูกาลเลือกตั้งที่จะถึงนี้อย่างแน่นอน อย่างน้อยภาคละ 1 เขต เนื่องจากความห่วยแตกของกฎหมายพรรคการเมืองและเลือกตั้งที่ปิดกั้น เสรีภาพทางการเมืองของสามัญชนไม่ให้มีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับที่ลึกกว่าการลงคะแนน เสียงเลือกตั้ง ด้วยการรวม ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์กับ ส.ส. เขต เป็นบัตรเลือกตั้งเดียวกัน หมายถึงว่า คะแนนปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นอยู่กับคะแนนของ ส.ส. เขต ทุกคะแนนเสียงของ ส.ส. เขต คือ คะแนนของ ปาร์ตี้ลิสต์ ถ้าลง ส.ส. เขตไม่ครบก็อย่าหวังได้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์ เราจึงไม่อาจหาคะแนนนิยม จากสามัญชนทั่วประเทศที่หวังจะลงคะแนนตามระบบปาร์ตี้ลิสต์

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์