คลังร่วมองค์กรต้านคอร์รัปชันฯ เดินหน้า 'ข้อตกลงคุณธรรม' หวังลดทุจริตจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กระทรวงการคลังร่วมมือกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเดินหน้าพัฒนา “โครงการข้อตกลงคุณธรรม” หวังลดทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เผยมี 96 โครงการจาก 53 หน่วยงาน ใช้ข้อตกลงคุณธรรม ช่วยประหยัดงบได้ 6.8 หมื่นล้านบาท

21 พ.ย.2561 เมื่อวันที่ 20 พ.ย.ที่ผ่านมา กระทรวงการคลังร่วมมือกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันจัดสัมมนา “โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact Conference 2018)” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวทางดำเนินงานตามข้อตกลงคุณธรรม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้สังเกตการณ์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 

สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า สำหรับโครงการที่เข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 – 2562  มีโครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่นำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้จำนวนทั้งสิ้น 96 โครงการ จาก 53 หน่วยงาน ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 1.4 ล้านล้านบาท สามารถประหยัดงบได้ 6.8 หมื่นล้านบาท  ซึ่งในปัจจุบันมีผู้สังเกตการณ์อยู่ในบัญชีรายชื่อ จำนวนทั้งสิ้น 201 ราย

“กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางจะนำข้อตกลงคุณธรรมและการกำหนดให้ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคา จะต้องมีมาตรฐานขั้นต่ำในการป้องกันการทุจริตมาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้รัฐบาลบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มคะแนนการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน(Corruption Perceptions Index : CPI) ให้สูงกว่า 50 คะแนน ในปี พ.ศ. 2564” สุทธิรัตน์ กล่าว

ประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวว่า องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ในฐานะเป็นตัวแทนภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความอิสระและเป็นกลาง จากสภาวิชาชีพต่าง ๆ เข้าร่วมสังเกตการณ์กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่ขั้นตอนร่าง TOR จนถึงการส่งมอบงาน และเพื่อเป็นการวางรากฐานและสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในโครงการข้อตกลงคุณธรรม องค์กรยังได้มีส่วนร่วมสำคัญในการผลักดันให้บรรจุข้อตกลงคุณธรรมเข้าไว้ใน พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ 2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. 2560 ที่ผ่านมา

“ขอขอบคุณในความร่วมมืออย่างดี โดยเฉพาะกรมบัญชีกลาง ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนข้อตกลงคุณธรรมในประเทศ ให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และขอบคุณหน่วยงานที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง ช่วยให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า สร้างวัฒนธรรมการ “ตื่นรู้ สู้โกง” ไม่ยอมให้ใครแสวงหาประโยชน์จากการใช้งบประมาณของภาครัฐ” ประมนต์ กล่าว

วิชัย อัศรัสกร รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวว่า โครงการข้อตกลงคุณธรรมยังเป็นเครื่องมือให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ตั้งใจดำเนินโครงการอย่างสุจริตใช้สนับสนุนในการทำงาน ช่วยทำให้ข้าราชการที่สุจริตสามารถทำงานด้วยความสบายใจ ถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกแทรกแซงจากภายนอก ก่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามมา

“เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศ ที่เปิดให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ถ้าโครงการนี้ดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ เช่น งบลงทุนของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจปี 2562 จำนวนกว่าล้านล้านบาท หากสามารถประหยัดได้เพียง 20% คิดเป็นเงินหลายแสนล้านบาทต่อปี ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้านอื่น ๆ ได้อีกมากมาย นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ ช่วยยกระดับคะแนนการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศได้” วิชัย กล่าว

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์