ผลักดันรูปแบบการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน

กสม. ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ผลักดันรูปแบบการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษากฎหมายแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนรับใช้สังคม

24 พ.ย. 2561 นายโสพล จริงจิตร เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในประเด็นความร่วมมือทางวิชาการว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.)ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) การส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การผลักดันและเห็นชอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อร่วมกันสร้างกลไกและประสานความร่วมมือทางวิชาการในการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนอย่างบูรณาการและเป็นระบบ นั้น

สำนักงาน กสม. เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนานักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ผู้ซึ่งจะเติบโตไปเป็นนักกฎหมายและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมของประเทศ ให้มีความตระหนักรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชน จากการหารือร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จึงได้บรรลุข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ในวิชา “หลักวิชาชีพทางกฎหมาย” ซึ่งมุ่งเน้นให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชน โดยมีสำนักงาน กสม. เป็นแหล่งสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้เชิงรูปธรรมให้แก่นักศึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายหลังการดำเนินโครงการนำร่องเพื่อการพัฒนานักศึกษาคณะนิติศาสตร์ด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการในรูปแบบดังกล่าวร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว สำนักงาน กสม. จะขยายรูปแบบวิธีการเรียนรู้เช่นนี้ไปสู่คณะนิติศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย 50 แห่งทั่วประเทศ ที่ได้มีข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงาน กสม. ต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการบ่มสร้างปัญญาชนนักกฎหมายที่มีหลักคิดด้านสิทธิมนุษยชนและสามารถมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนและสังคมได้

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์