ค้านการตัดถนนผ่าสวนสาธารณะพุทธมณฑลพิษณุโลก

สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนคัดค้านการตัดถนนผ่าสวนสาธารณะพุทธมณฑลพิษณุโลก ชี้จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ในสวนสาธารณะ ไม่มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ไม่มีการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

25 พ.ย. 2561 สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ออกแถลงการณ์เรื่อง 'คัดค้านการตัดถนนผ่าสวนสาธารณะพุทธมณฑลพิษณุโลก' โดยระบุว่าด้วยปรากฎว่าสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลกมีแผนการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนผ่าสวนพุทธมลฑล (สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา) เพื่อเชื่อมต่อถนนสามแยกเรือนแพ เทศบาลนครพิษณุโลก ไปยังแนวถนน ฉ.1 นั้น
          
สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนเห็นว่าการดำเนินโครงการดังกล่าว จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ในสวนสาธารณะที่ประชาชนและเทศบาลนครพิษุโลกได้ขอใช้พื้นที่จากคุกเก่า มาร่วมกันจัดสร้างขึ้นมาเมื่อปี 2540 เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลเมืองอรัญญิก และประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์เพื่อการสันทนาการและอื่น ๆ มากมาย ซึ่งการทำลายสวนสาธารณะ ตัดต้นไม้ใหญ่ทิ้ง ขัดกับการการพัฒนาเมืองสมัยใหม่ทั่วโลกที่มักเน้นการสร้างพื้นที่สีเขียว สร้างสวนสาธารณะเพื่อเป็นปอดให้กับคนเมืองเป็นหลัก แต่ความมักง่ายของระบบราชการในจังหวัดนี้ กลับไม่ยอมที่จะเวนคืนที่ดินในเส้นทางอื่นเพื่อตัดถนน แก้ไขปัญหาการจราจร แต่กลับเอาพื้นที่สวนสาธารณะของประชาชนไปใช้ก่อสร้างเพื่อตัดถนนเส้นใหม่เสียเลยนั้น ถือได้ว่าเป็นการขัดต่อนโยบายของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และขัดต่อประกาศยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ที่ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมาโดยตรง ที่สำคัญเป็นการมิบังควรเพราะชื่อสวนสาธารณะดังกล่าวสร้างขึ้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา ซึ่งผู้ที่อนุมัติ/อนุญาตให้ตัดถนนผ่าสวนดังกล่าวอาจมีความผิดตาม ป.อาญา มาตรา 112 อีกด้วย
          
ที่สำคัญการจัดทำโครงการฯ ดังกล่าวอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุนที่ไปกว๊านซื้อที่ดินตาบอดด้านหลังสวนเพื่อเก็งกำไรเอาไว้รองรับตลอดแนวถนนเส้นดังกล่าวไว้แล้ว รวมทั้งไม่มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ไม่มีการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน โดยนายกสมาคมฯซึ่งเป็นคนพิษณุโลกโดยกำเนิดและประชาชนคนพิษณุโลกไม่อาจยอมรับได้ จึงใคร่ขอเรียกร้องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก และกรมธนารักษ์ ได้โปรดทบทวนและระงับโครงการฯดังกล่าวเสีย และกลับไปเลือกแนวเส้นทางอื่นที่มีผลกระทบน้อยกว่า โดยต้องดำเนินกระบวนการให้เป็นไปตามขั้นตอน วิธีการตามที่ กม.การบริหารราชการแผ่นดินและสิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ บัญญัติ ฯลฯ ประกอบกับต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรา 53 มาตรา 57 มาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญ 2560 เสียก่อน และหากไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน วิธีการ ตามที่กฎหมายกำหนด สมาคมฯและประชาชนคนพิษณุโลก จะนำความขึ้นร้องเรียนเอาผิดกับผู้ที่ใช้อำนาจอนุมัติ/อนุญาตโครงการนี้ต่อ ป.ป.ช. และ สตง. ต่อไปและจะยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองเพื่อระงับโครงการดังกล่าวต่อไป

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์