สภาผู้แทนญี่ปุ่นเห็นชอบแก้กฎหมายรับแรงงานต่างชาติเพิ่มแล้ว

ร่างกฎหมายที่จะรับแรงงานชาวต่างชาติเข้ามาในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นได้รับความเห็นชอบจากจากสภาผู้แทนราษฎรของญี่ปุ่นแล้วเมื่อวันที่ 27 พ.ย. เข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาต่อ ด้านกรมการจัดหางานไทยรับสมัครชายไทยฝึกงานญี่ปุ่น 3 ปี


ที่มาภาพประกอบ: Motivist Japan

28 พ.ย. 2561 NHK WORLD-JAPAN รายงานว่าวุฒิสภาญี่ปุ่นได้เริ่มการอภิปรายร่างกฎหมายที่จะรับแรงงานชาวต่างชาติเข้ามาในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยรับมือกับภาวะขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรงของญี่ปุ่น

นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ผู้นำญี่ปุ่นหวังที่จะผ่านร่างกฎหมายนี้ในการประชุมของรัฐสภาญี่ปุ่นสมัยปัจจุบัน โดยร่างกฎหมายที่จะแก้ไขกฎหมายการเข้าเมืองนี้ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันอังคารที่ 27 พ.ย. ด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ จากนั้นร่างกฎหมายนี้ก็ถูกส่งต่อมายังวุฒิสภาเพื่อการเห็นชอบในขั้นสุดท้าย

ร่างกฎหมายนี้เสนอให้ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2562 มีการกำหนดสถานะผู้พำนักอาศัยในญี่ปุ่นเพิ่มอีก 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 จะมอบให้แก่ชาวต่างชาติที่มีทักษะทางอาชีพในสาขาที่กำหนด โดยผู้ได้รับมอบสถานะประเภทนี้จะได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นได้ถึง 5 ปี แต่ไม่สามารถพาครอบครัวมาพำนักในญี่ปุ่นด้วยได้ ส่วน ประเภทที่ 2 จะมอบให้แก่ชาวต่างชาติที่มีทักษะทางวิชาชีพสูงกว่าประเภทที่ 1 ผู้ได้รับมอบสถานะประเภทนี้จะอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นได้อย่างไม่มีกำหนดและสามารถพาครอบครัวมาพำนักในญี่ปุ่นด้วยได้

ทั้งนี้มีการเปลี่ยนช่วงเวลาการทบทวนกฎหมายด้านแรงงานฉบับใหม่นี้ก่อนมีการลงมติเห็นชอบ โดยลดเวลาลงเหลือ 2 ปี หลังกฎหมายมีผลบังคับใช้ จากเดิมที่กำหนดไว้ที่ 3 ปี รัฐบาลมีแผนที่จะรับแรงงานชาวต่างชาติใน 14 สาขาอาชีพ เช่น การเกษตร และการพยาบาลดูแล แต่ร่างกฎหมายไม่ได้ระบุถึงโครงการใหม่นี้ในรายละเอียด

รอบ 10 ปี แรงงานต่างชาติเสียชีวิตในญี่ปุ่นอย่างน้อย 125 คน
แรงงานต่างชาติเครือข่ายร้านอาหารในญี่ปุ่นเข้าร่วมสหภาพแรงงาน
รัฐสภาญี่ปุ่นเริ่มพิจารณาแก้ กม. คนเข้าเมือง คาดปีงบฯ หน้ารับแรงงานต่างชาติ 47,000 คน
นักการเมืองญี่ปุ่น เห็นต่างร่าง กม.เอื้อให้ต่างชาติเข้ามาทำงานมากขึ้น
ครม.ญี่ปุ่น รับรองร่าง กม.เปิดรับแรงงานต่างชาติมากขึ้น เตรียมให้สภาอนุมัติก่อนปิดสมัยประชุม
ภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นต้องการแรงงานต่างชาติทักษะสูงเพิ่ม-ให้อยู่ในประเทศนานขึ้น
ญี่ปุ่นเตรียมแก้กฎหมายตรวจคนเข้าเมือง หวังชาวต่างชาติมาทำงานมากขึ้น
ประชากรญี่ปุ่นลดลงเป็นปีที่ 7 เตรียมจัดระบบวีซ่าแรงงานต่างชาติใหม่

กรมจัดหางานรับสมัครชายไทยฝึกงานญี่ปุ่น 3 ปี

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2561 นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน ที่ระบุว่า กรมการจัดหางาน และองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (IM Japan ) เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM Japan ปี 2561 ครั้งที่ 4 ตำแหน่งคนงานทั่วไป ระยะเวลาฝึกงาน 3 ปี โดย IM ประเทศญี่ปุ่นจะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ – โตเกียว – กรุงเทพฯ) และได้รับเบี้ยเลี้ยงตลอดการฝึกงานโดยในเดือนแรกได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 80,000 เยน หรือประมาณ 23,347 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 28 พ.ย. 2561) และรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ยกเว้นค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 36 จะได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด

ทั้งนี้ IM ประเทศญี่ปุ่นจะต้องรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ และค่าประกันสังคม รวมทั้งค่าภาษีตามที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด เมื่อฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นครบ 3 ปี จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และจะได้รับเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพอีกจำนวน 600,000 เยน หรือประมาณ 175,103 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ เมื่อเดินทางกลับประเทศไทย

สำหรับคุณสมบัติ คือ เป็นเพศชาย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชา ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีรอยสักหรือความผิดปกติทางร่างกาย ไม่มีความประพฤติเสียหาย ไม่เคยเป็นผู้ไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้วีซ่า “Technical Intern” ไม่เคยทำงานในประเทศญี่ปุ่นโดยการแจ้งไปทำงานด้วยตนเอง

ผู้สนใจติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 10 ภายในกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1–10 หรือที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด ในวันและเวลาราชกา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์