สมชัย ข้องใจแบ่งเขตสุโขทัยใครขอมา ชี้จุดเชื่อมต่อระหว่างอำเภออยู่ในป่า

สมชัย ศรีสุทธิยากร ข้องใจแบ่งเขตสุโขทัย ใครขอมา

ณัฎฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการ กกต. เผยการแบ่งเขตอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ย้ำการเลือกตั้งจะมีความชัดเจนหลัง คสช. เรียกประชุมแม่น้ำ 5 สาย ด้านสมชัย ศรีสุทธิยากร ตั้งคำถามถึงการแบ่งเขตเลือกตั้งในจังหวัดสุโขทัย ข้องใจใครขอมา

แบ่งเขตอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ย้ำการเลือกตั้งจะมีความชัดเจนหลัง คสช. เรียกประชุมแม่น้ำ 5 สาย

ณัฎฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงชี้แจงกรณีการประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งของ กกต.ว่า การแบ่งเขตเลือกตั้งรอบแรก กกต.ดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 13/2561 แต่ระหว่างรอการประกาศราชกิจจานุเบกษา หัวหน้าคสช.ก็มีคำสั่งที่ 16/2561 จึงมีการเปิดรับฟังข้อร้องเรียน ซึ่งก็พบว่า มีการร้องเรียนเข้ามาใน 33 จังหวัด 98 คำร้อง แบ่งเป็นภาคกลาง 19 คำร้อง ภาคเหนือ 21 คำร้อง ภาคอีสาน 52 คำร้อง ภาคใต้ 6 คำร้อง 

รองเลขาฯ กกต.กล่าวว่า ได้มีการพิจารณาคำร้องแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27 พ.ย. และเห็นชอบให้มีการประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งในวันที่ 28 พ.ย. และประกาศราชกิจจาฯ มีผลบังคับใช้ในวันที่ 29 พ.ย. อย่างไรก็ตามการพิจารณาของ กกต.เป็นไปตามมาตรา 27 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ที่ให้รวมพื้นที่อำเภอเป็นเขตเลือกตั้ง คำนึงพื้นที่ติดต่อใกล้ชิดกัน คมนาคมสะดวก และการเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน 

ณัฎฐ์ กล่าวว่า หลังสิ้นสุดการรับคำร้องในวันที่ 25 พ.ย. ก็มีข้อร้องเรียนเพิ่มมาอีก 11คำร้อง กกต.ตรวจสอบแล้วเห็นว่าเป็นการวิจารณ์ ที่ไม่ได้มีการเสนอรูปแบบแบ่งเขตที่เหมาะสม จึงให้ยุติเรื่อง จากนี้ไปก็จะเป็นการเตรียมบุคคลากร ซึ่งก็จะมีการเปิดรับสมัครผู้อำนวยการ และ กกต. ประจำเขตเลือกตั้ง คาดว่าจะเป็นสัปดาห์หน้า และเมื่อมี พ.ร.ฎ.เลือกตั้งส.ส. ผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งจะประกาศสถานที่รับสมัคร หลังกกต.ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งและวันรับสมัคร ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นช่วงเดือนม.ค. 2562 โดยทุกอย่างจะมีความชัดเจนหลังการประชุมร่วมแม่น้ำ 5 สาย ในวันที่ 7 ธ.ค. 2561 กระบวนการจากนี้จึงไม่สะดุด เดินหน้าเต็มที่

รองเลขาฯ กกต. กล่าวว่า การแบ่งเขตของ กกต. ตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 13 /2561 ก่อนหน้านี้ก็เป็นไปตามกฎหมาย และเมื่อมีข้อเสนอแนะซึ่งเป็นประโยชน์และบางครั้งดีกว่า กกต. ก็ปรับปรุง การพิจารณาเป็นลักษณะเฉพาะในแต่ละพื้นที่แต่ทุกอย่างอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย ผลที่ได้กลับมากระทบใครบ้างฝ่ายการเมืองต้องยอมรับ เพราะการแบ่งเขตแบบเดิมไม่มีการกำหนดจำนวน ส.ส. ในสภา แต่กำหนดจำนวนประชากรต่อจำนวน ส.ส. ก็จะทำให้จำนวน ส.ส.ไม่แน่นอน ซึ่งนักการเมืองทราบดี และหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไมได้

“ท่านที่อาสาสมัครรับเลือกตั้งต้องทำคุณงามความดีกับประชาชน และการที่เขาผูกพันกันเป็นเรื่องปกติ เพราะสังคมเราเป็นทั้งคุณธรรมและอุปถัมภ์คู่กัน การตัดสินใจเลือกของประชาชนไม่ใช่แค่เฉพาะตัวบุคคล แต่นโยบายพรรคก็เป็นสิ่งสำคัญของการตัดสินใจ จึงต้องเคารพ เมื่อเลือกไปแล้วผลกระทบจะเป็นอย่างไรก็เป็นบทเรียนที่เขาต้องเรียนรู้ ว่าคนที่เลือกไปทำอะไรให้เขาบ้าง นี่คือการเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบประชาธิปไตย การเลือกจะเกิดผลกระทบอะไรเราต้องเรียนรู้ในระบบประชาธิปไตย " ณัฎฐ์ กล่าว

รองเลขาธิการ กกต. ยังชี้แจงว่า การพิจารณาแบ่งเขตของ กกต.ในรอบแรกเป็นการรับฟังใน 3 รูปแบบ ผอ.กกต.จว.มีสิทธิที่จะปรับปรุงนอกเหนือจาก 3 รูปแบบได้ และกกต.เห็นว่าอำนาจการแบ่งเขตเป็นของ กกต. จึงได้สั่งให้มีการทำรูปแบบที่ 4 แต่ก็มีที่กกต.ไม่ได้เลือก และในบางจังหวัดก็มีการปรับโดยไม่ยึดทั้ง 4 รูปแบบ ส่วนที่มีการวิจารณ์ว่าบางจังหวัดซอยอำเภอเป็น 3 เขตเลือกตั้งนั้น จะมีเฉพาะอำเภอเมืองของจังหวัดใหญ่ที่มีประชากรมาก แต่จะไม่พบในอำเภอรอง

ณัฎฐ์ กล่าวว่า และจังหวัดที่ไม่มีการเพิ่มลดของจำนวน ส.ส. แต่กลับมีการแบ่งเขตนั้นก็เกิดจากการย้ายถิ่นที่อยู่ของประชาชน อย่างเช่นในบางจังหวัดของภาคใต้ เมื่อไปดูประชากรหายไปถึง 6 หมื่นคน เพราะคำนึงเรื่องความปลอดภัยของตัวเองจึงย้ายเข้ามา ก็ต้องมีการแบ่งเขตใหม่ หรืออย่างจังหวัดกาญจนบุรี แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่กว้าง แต่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ประชากรกระจุกตัวอยู่บางจุด ขณะที่บางพื้นที่กว้างใหญ่ แต่ประชากรอยู่กันกระจาย ซึ่งทำให้เกิดการได้เปรียบในการหาเสียง และมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น การแบ่งเขตครั้งนี้ทำตามความเหมาะสมของพื้นที่ ภูมิภาคและจังหวัดจริง ๆ คล้ายกับการตัดเสื้อให้ตรงตามรูปแบบของแต่ละจังหวัด

"ผมภูมิใจกับประเทศไทย คือจากที่ประชาชนเสนอรูปแบบมาและทำการบ้านมาอย่างดีมาก กกต.เองยังชมว่าเสนอมาดีมาก ดีกว่า ผอ.กกต.จังหวัด ทำมา ที่ประชาชนเสนอมาดูดีและยังเข้าเกณฑ์ของกฎหมาย" ณัฎฐ์ กล่าวและยืนยันว่าการที่มีเอกสารแบ่งเขตหลุดก่อนมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไม่ใช่สิ่งที่สำนักงานต้องกังวล เพราะในการดำเนินการจำกัดคนทำงาน จึงเชื่อว่าไม่ได้หลุดจากสำนักงาน กกต.อย่างแน่นอน และไม่เห็นประโยชน์ที่จะต้องไปดำเนินการกับใครที่เกี่ยวข้องกับเอกสารหลุด เพราะขณะนี้สถานการณ์ดีขึ้นแล้ว ประเทศกำลังเดินไปสู่การเลือกตั้งเราควรที่จะช่วยกันประคับประคองเพื่อให้ไปสู่การเลือกตั้ง

อดีต กกต. ตั้งคำถามถึงการแบ่งเขตเลือกตั้งในจังหวัดสุโขทัย ข้องใจใครขอมา

ด้าน สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งถูกปลดออกจากตำแหน่งด้วยคำสั่งหัวหน้า คสช. ได้โพสต์เพสบุ๊กแฟนเพจ ตั้งคำถามถึงกรณีการแบ่งเขตเลือกตั้งในจังหวัดสุโขทัยว่า เพราะเหตุใดจึงมีการแบ่งเขตเลือกตั้งในลักษณะแปลกๆ พร้อมตั้งคำถามกับ กกต. จังหวัด ว่า ใครขอมา และเมื่อได้ตรวจสอบเขตเลือกตั้งที่ 2 พบว่าจุดเชื่อมต่อระหว่างอำเภอทุ่งเสลี่ยม และ อำเภอบ้านด่านลานหอย เป็นพื้นที่แคบๆกว้างประมาณ 200-300 เมตร เป็นภูเขา ไม่มีเส้นทางคมนาคม

รูปแบบเขตเลือกตั้ง 1 ใน 3 รูปแบ่งที่ กกต. ได้เปิดเผยเพื่อให้ประชาชนได้เเสดงความคิดเห็น

รูปแบบเขตเลือกตั้งที่มีการประกาศใช้จริง

 

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์