จาตุรนต์ ฉายแสง: ยุทธศาสตร์ชาติกับการเลือกตั้ง

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพิ่งให้ความเห็นชอบแผนแม่บท 23 แผนไปขั้นตอนต่อไปคือให้ฝ่ายเลขาฯ ไปลงรายละเอียดว่าในแต่ละแผนจะทำอะไรอย่างไร ซึ่งอาจจะรวมถึงโครงการและมาตรการต่างๆ รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนและโครงการต่างๆด้วย

นอกจากนี้ยังมีการมอบหมายให้ทางสภาพัฒน์ฯ ไปร่างแผนเร่งด่วนระยะ 5 ปี ขึ้นมาซึ่งก็คือแผนสำหรับใช้กำกับรัฐบาลหลังการเลือกตั้งนั่นเอง ยุทธศาสตร์และแผนเหล่านี้ถ้าใครไม่ทำตามก็จะถูกเอาผิดลงโทษตามกฎหมาย

ปัญหาก็คือยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทเหล่านี้ทำกันขึ้นมาโดยคนกลุ่มเล็กๆที่ไม่ได้เปิดโอกาสให้ฝ่ายต่างๆในสังคมที่จะต้องได้รับผลกระทบได้มีส่วนร่วมแต่อย่างใดเลย คือประชาชนไม่มีส่วนร่วมนั่นเอง เมื่อมีการลงรายละเอียดมากมายไปถึงขั้นจะทำอะไรอย่างไร ใช้งบประมาณเท่าไหร่และจะต้องแล้วเสร็จเมื่อไร ถ้าดีก็ดีไป แต่ถ้าไม่ดีขึ้นมา ก็อาจจะเกิดความเสียหายใหญ่หลวง ยิ่งยุทธศาสตร์ที่คิดล่วงหน้าไปถึง 20 ปี โอกาสที่จะผิดพลาดไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ข้างหน้าก็ยิ่งสูง ที่จะเสียหายมากก็เพราะยุทธศาสตร์และแผนเหล่านี้เมื่อลงมือทำแล้วก็จะเป็นผลผูกพันไปข้างหน้า ถ้าไม่ใช่รัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากประชาชนและมีเจตจำนงแน่วแน่แล้ว จะแก้ไขก็ไม่ง่าย

การมียุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทแล้วเช่นนี้ ในการหาเสียงเลือกตั้งที่จะมีขึ้น พรรคการเมืองอาจจะเสนอนโยบายที่ต่างกันในรายละเอียดได้ไม่มากเหมือนในอดีต แต่ความแตกต่างอย่างมากก็อาจเกิดขึ้นได้ถ้าพรรคการเมืองบางพรรคประกาศว่าจะสานต่อยุทธศาสตร์ชาติทุกอย่างทุกประการฝ่ายหนึ่ง กับอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะประกาศเข้าไปรื้อยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทเสียใหม่หรือไม่ก็ยกเลิกไปเสียเลย

นอกจากนี้พรรคการเมืองอาจจะยังสามารถแข่งกันเสนอนโยบายที่ใช้แก้ปัญหาประเทศควบคู่ไปกับการแสดงให้ประชาชนเห็นว่าพรรคการเมืองนั้นๆมีความสามารถที่จะนำนโยบายไปปฏิบัตืให้เป็นผลสำเร็จได้ดีกว่าพรรคอื่นอย่างไร

พรรคการเมืองใดเป็นที่เชื่อถือว่าสามารถมีนโยบายที่ดีและนำไปปฏิบัติได้จริงมากกว่ากันจะเป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ ส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่จะเป็นประเด็นสำคัญอย่างมากเช่นกันก็คือประชาชนจะต้องการให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกฯ เพื่อกำกับยุทธศาสตร์ชาติและบริหารประเทศอย่างที่ทำมาแล้วติดต่อกันไปอีก 5-10 ปีเป็นอย่างน้อยหรือไม่

 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์